Vahit Kirişçi , Hizmette oy verilmedi !

Vahit Kirişçi , Hizmette oy verilmedi !
Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, Seyir Terası'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Artvin Yusufeli'ne yapılan hizmetlere rağmen CHP'nin kazandığını belirten Kirişçi, ilçenin hizmetlerine rağmen oy alamadıklarını ifade etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi Basın Toplantısı yaptı..

Artvin Yusufeline Yapılan Hizmet ortada ama CHP Başkan Kazandı ?

BEKİR DOĞAN

KAHRAMANMARAŞ – Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi Seyir terası- Şahirler Tepesinde Basın toplantısı yaptı.. ve hizmette oy verilmediğini söyledi.

İl Başkanı Cüneyt Doğan, Ak Parti Milletvekilleri Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Ömer Oruç Bilal Debgici , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı fırat Görgel de katıldığı toplantıda Vahit Kirişçi çalışmalarını anlattı..

Kahramanmaraş Bir desteği cumhurbaşkanımıza vermiştir. Gururla vurgulamak isteriz ki bu destek şehrimizin siyasi tarihinde de en yüksek destek olarak kayıtlara girmiştir.

Diğer taraftan yüzde kırk sekizlik partimize olan destekle partimizin sekiz milletvekili adayından beş tanesini meclise bu aziz millet, gazi meclisimize göndermiştir.

Seksen bir il içerisinde bu yüzde kırk destekle de Türkiye'de ikinci sıraya yerleştir iIlimiz de Cumhur İttifakı'nın bileşeni olan Milliyetçi Hareket Partili bir milletvekiliyle birlikte sekiz milletvekilinden altısı Cumhur İttifakı'nda birisi DEVA'dan olmak üzere CHP kontenjanından da seçilmiş iki milletvekiliyle mecliste bu size güzel kentimizi temsil etmeye bu çabayı sergilemeyi sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlar biz eğer bir otuz bir Mart yerel seçimleriyle ilgili de genel bir değerlendirme yapacak hepinizin bildiği gibi AK Parti'nin yüzde otuz beşin üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yüzde otuz yedinin üzerinde bir destek aldığı seçimler olmuş oldu. Yeniden Refah'ın yüzde altının üzerinde oy alan bir parti olarak üçüncü sıraya yerleştiğini bunları belirtelim.

Deprem bölgesi içerisinde de bu analizleri yapmakta gerçekten büyük yarar görüyoruz. Ama hamdolsun Kahramanmaraş deprem illeri içerisinde bu manada en başarılı il olarak girmiştir.

Değerli arkadaşlar birkaç otuz bir Mart seçimlerinin iki bin on dokuz yerel seçimleriyle mukayesesi anlamında da birkaç hususun altını çizmek ve bilgilerinizi Sunmak istiyorum.

Bu çerçevede de iki bin on dokuz yerel seçimlerinde seçmen sayısı elli yedi milyon doksan üç bin dört yüz on iken iki bin yirmi dört seçimlerinde altmış bir milyon dört yüz otuz bin dokuz yüz otuz dört. Şimdi Rakamlar ne anlam ifade ediyor? Diyebilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu beş yıllık sürede seçmen sayısında dört milyon üç yüz otuz yedi bin beş yüz yirmi dört seçmen artışı var.

Peki geçerli oy sayıları evet mukayese edilecek olur ise burası çok önemli. Elli yedi milyon doksan üç bin dört yüz on iki bin on dokuz yılındaki seçmeni kırk altı milyon dört yüz otuz bir bin yedi yüz on yedisi geçerli oy olarak kayıtlara girerken iki bin yirmi dört seçimlerinde dikkat buyurun. Kırk altı bin, kırk altı milyon, kırk altı bin dört yüz doksan dokuz.

Yani beş yıl sonra geçerli oy sayısı, üç yüz seksen beş bin iki yüz on sekiz geriye düşmüş Neye karşıdır? Dört milyon üç yüz otuz yedi bin beş yüz yirmi dört daha fazla seçmen olduğuna. Yine sandığa gitmeyen seçmen sayısı. Buna da bakmakta yarar var. Bu da sekiz milyon yedi yüz elli iki bin dört yüz yirmi.

Iki bin On dokuz yılında ama iki bin yirmi dört yılında bu rakam on üç milyon yüz yetmiş altı bin dokuz yüz otuz beşe yükseldi. Yani aradaki fark dört milyon dört yüz yirmi dört bin beş yüz on beş. Buradan hareketle, buradan hareket değerli arkadaşlar.

Bir de siyasi partilerin iki bin on dokuz iki bin yirmi dört seçim sonuçlarına göre aldıkları seçmen desteğini de ifade etmekte yarar var.

AK Parti iki bin on dokuz yılında yirmi milyon beş yüz seksen üç bin yüz seksen Seçmenin desteğini alırken iki bin yirmi dörtte on altı milyon üç yüz otuz dokuz bin yedi yüz yetmiş bir.

Yani dört milyon iki yüz kırk üç bin dört yüz dokuz daha az geçerli oy aldık. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milyon doksan altı Bin dört yüz doksan yedi daha az oy alması anlamında değerlendirilmeli.

Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince üç milyon dört yüz altı bin üç yüz on beş fazla oy aldığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüyorum.

Ben veya eski adıyla HDP onlar da altı yüz elli altı bin dokuz yüz seksen üç daha fazla geçerli oy almış bir parti olarak bu seçimlerde gözüküyor. İYİ Parti neredeyse yarı yarıya seçmen kaybına muhatap olmuş.

Bir milyon yedi yüz otuz üç bin iki yüz otuz otuz dokuz daha az geçerli oy almış bunların yedirdiği sonuçları biraz sonra genişte bir birkaç maddeyle analiz etmeye çalışacağız. Ama şunu söylemekte yarar var.

Tabii ki AK Parti'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ve diğer partilerin de oyunu arttırdığı diller var gününün azaldığı günler var.

Bu çerçevede AK Parti'nin eğer büyükşehir küçük şehir veya normal bir il belediyeleri bunları eğer birlikte değerlendirecek olursak yüzde kırk nokta sıfır dokuz ile Hakkari birinci sırada AK Parti'nin oyunu arttırdığı, sıfır nokta doksan yedilik bir artışla da Ardahan son sırada on iki ilde oyunu arttırmış ama Cumhur İttifakı'nın özellikle hoş geldiniz Cumhur İttifakı'nın MHP bileşeninin büyükşehir belediye başkanı olarak hizmet etmiş eee Manisa, Manisa'nın da içinde yer aldığı altmış dokuz ile baktığınızda da değerli arkadaşlar en yükse kayıp yani koyumuzun düşüş oranları bakımından söylüyorum.

Batman'da yüzde elli altı nokta beş ile Batman efendim yüzde iki nokta otuz dokuz ile Burdur bu manada bunların arasında bir Değerlendirin. peki Kahramanmaraş olarak Kahramanmaraş olarak da tabii ki bir oy düşüşümüz var. O da yüzde otuz yedi nokta yirmi altılık bir oy düşüşü.

AK Parti'nin büyükşehir belediyelerinin oy oranları en yüksek oy oranı elli bin kırk sekiz ile Trabzon, otuz sekiz altmış bir ile otuz sekiz nokta altmış birle de Kayseri Kahramanmaraş bu manada sekizinci sırada kırk iki nokta kırk birlik bir destek. Manisa yüzde kırk üç nokta elli yedilik Berlin'in ittifak olduğumuz için oy kaybetti il.

CHP'nin oyunu arttırdığı dört il var. Bunların Muğla başı çekiyor. Bursa eee yüzde bir nokta yirmi beşle dördüncü sırada.

Ama CHP'nin de bu on iki büyükşehir belediyesinden sekizinde oy bunun da yüzde yirmi nokta on dört ila yüzde bir nokta seksen arasında değiştiğini oyunu arttıran tek parti olarak gözüküyor. Iki bin on dokuz seçimlerine göre.

Dolayısıyla biraz önceki paylaşmış olduğum seçmen sayısındaki artı geçerli oy veya geçersiz boy tersinden baktığınızda geçersiz oy oranındaki artış sandığa katılım oranındaki düşüktür.

Bunların hepsini dikkate aldığınızda şu değerlendirmeleri yapmak mümkün. Seçim döneminde sıklıkla dile getirdik. Dedik her seçim önemlidir.

Bu seçim de önemlidir. Evet bu seçimin de önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Seçmenin AK Parti'ye mesajı vardı ama CHP başta olmak üzere muhalefet partilerine de mesaj verdiğini göz ardı etmemek gerekiyor. Yine seçim döneminde işaret Ettiğimiz gibi bu seçimde de seçmen pek çok muhalefet partisinin kapısına kilit vurdu.

Bunun en somut, en müşahedesi örneğini de memleket partisinin kendi açıklamaları oluşturdu ve burada efendim dijitalleşme ve de ekonomik zorlukları göstererek artık kanalda bir siyaseti gündeme getirdiklerini ifade ettiler.

Aldıkları oy da sadece Türkiye genelinde yetmiş sekiz bin iki yüz seksen dokuz. Tüm Türkiye'de aldıkları oy oranı bu. Yakın tarihteki diğer seçimlerden farklı olarak seçmen sandığa bitmeyerek bir demokratik tercihini ortaya koymuştur. Bunu göstermiştir.

Yine küçümsenmeyecek bir seçmen kitlesi sandığa gittiği halde geçerli oy yerine geçersiz oy kullanarak da bu derneğini ortaya koymuştur. Peki grup seçme mesaj, mesajı kuşkusuz bunu sağa sola göndermemize gerek yok. AK Parti'ye olmuştur.

Ama seçmenin söz konusu tutumu nedeniyle CHP de AK Parti'ye göre görevi de olsa başarılı ifade edilmiştir hizmet siyasetine evet derken bu seçimde yapılanları kanıksadığını, yaşamının vazgeçilmezi olarak görmeye başladığını ancak ekonomik durumdan kaynaklı refah başta olmak üzere değerli arkadaşlar her alanda daha fazlasını talep ortaya koymuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi iki bin on dokuz yerel seçimlerinde hatırlanacak olur ise İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya'yı mevcut büyükşehir belediyelerine davet etmiş ve bu beş belediyeyi de daha geniş bir kitleye Yerel hizmet vermek üzere vatandaş sorumluluğunu almış bir siyasi parti olmuştur. Bunu gerçekten hizmet etmiş olsalar idi iki bin yirmi üç yerel seçimlerinin genel seçimlerinin özür diliyorum. Bir başarıya dönüştürmelerini beklerdim Bunu şunun için ifade ediyorum.

Yerel seçimin yerel seçim olarak, yerel seçimde genel seçim olarak değerlendirmenin daha doğru olacağını da belirtmek istiyorum. Bunu doğrulayan ise iki bin on dokuz yerel seçimlerinde CHP'de olan on iki büyükşehir belediyesinin sekiz Son yerel seçimde değerli arkadaşlar yüzde yirmi nokta on dört ila yüzde bir nokta sekiz arasında oy kaybının yaşandığını da ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben birinci partide olduğum bu yerel seçimde dediği bir dönemdeki oy kaybından bahsediyorum.

Bu sekiz il içerisinde yer alan CHP'de kendini en büyük oyuncu olarak takdim eden veya ettiren İmamoğlu'nun da yönetimindeki İstanbul'da CHP oyunu bırakınız arttırmayı yüzde beş nokta altmış sekiz oy kaybetmiştir. Dolayısıyla bunlar bizim genel olarak otuz bir Mart yerel seçimleriyle ilgili yapmamız gereken değerlendirmelerdir.

Kahramanmaraş'la ilgili de birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Hatırlatma kabilinden, hatırlanacak olursa sekiz ilçe belediyesinde AK Partili üç ilçede MHP adaylarla biz seçime girdik. Cumhur İttifakı Dulkadiroğlu ve Göksun ilçelerinde iki dönem başkanlık yapmış ve AK Partili mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterildiğini bunu belirtmekte yarar görüyorum. Büyükşehir ve dokuz ilçede yeni adaylar göstermiştir. Dolayısıyla böyle bir aday profilleriyle sandığa gidilmiştir.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.