Kırsal Kalkınmadan Destek

Kırsal Kalkınmadan Destek
Kırsal Kalkınmadan DestekKIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR ve ALTYAPI YATIRIMLARI 2021-2022 BAŞVURULARI BAŞLADI.​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların...

Kırsal Kalkınmadan Destek

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR ve ALTYAPI YATIRIMLARI 2021-2022 BAŞVURULARI BAŞLADI.

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2020/24 (D.T. 2021/34) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ No: 2020/25  (D.T. 2021/35)  21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 17/12/2021 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

Yatırım Konuları Nelerdir?

Yatırım Konuları ikiye ayrılmaktadır:

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları:

 Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konusunda, Yeni Tesis, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Niteliğindeki Başvurular

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

 Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

 Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

 Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları;
 YATIRIM KONULARI 2020/25 (D.T. 2021/35) No.lu Tebliğ kapsamında, 81 ilde kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında uygulanacak;

A iş planı kapsamında makine-ekipman alımları, (Desteklenecek makine ekipman listesi Ek-1a’da, referans fiyat listesi de Ek-1b’de verilmiştir.)

B iş planı kapsamında;

 Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri),

El sanatları ve katma değerli ürünler,

 İpekböceği yetiştiriciliği,

 Su ürünleri yetiştiriciliği,

 Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları,

 Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir. 
 Maddede sayılan "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konularında";
 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası,

Yatırım niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması olan başvurularda 2.500.000 Türk Lirası,

Yatırım niteliği kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Hibe esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Projelerin Son Tamamlama Tarihi Nedir?
Projeler en son 30 Kasım 2022 günü fiziki olarak tamamlanmış olacaktır.
Kimler Başvuru Yapabilir?
 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 11 inci maddesinde açıklanan gerçek ve tüzel kişi haricindekiler ve kamu görevlileri hibe başvurusunda bulunamazlar.

Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan güncel uygulama rehberinin ayımlandığı tarihten önce yatırımını nihai rapora bağlayamayanlar hibe başvurusunda bulunamazlar.

c) Hibe sözleşmesi imzaladıktan sonra kendi isteği ile proje uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle projesi için fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç, önceki tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar beş yıl süreyle hibe başvurusunda bulunamazlar.

ç) Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler hariç, tüzel kişi ortaklarının gerçek kişi olması halinde ortaklar gerçek kişi olarak hibe başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca tüzel kişi ortaklarının tüzel kişi olması halinde de tüzel kişi ortaklar ayrı olarak hibe başvurusunda bulunamazlar. Gerçek ve/veya tüzel kişiler kendileri hibe başvurusunda bulunmaları halinde oluşturdukları ya da oluşturacakları farklı tüzel kişiler/ortaklar olarak ayrıca hibe başvurusunda bulunamazlar. Ayrıca; aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin varlığında, diğer tüm koşullar sağlansa dahi başvuru sahipleri hibe desteği almak amacıyla başvuruda bulunamazlar.

d) Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınanlar, mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış kayyum veya vasi tarafından idare edilenler,

e) Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal hükümleri uyarınca, sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

f) Kamu haklarından mahrum olanlar, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olanlar, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olanlar, tutuklu bulunanlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştıranlar, Devlet sırlarını açığa vuranlar, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan hakkında kesin hüküm ve/veya idari bir karar olanlar veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar,

g) Başvuru aşamasında, proje uygulama sırasında ve uygulama sonrası dönemde Kamu İhale Kurumu yasaklılar listesinde olanlar,

ğ) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ve adli sicil kaydı olanlar,

h) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek dışı işletmeler kapsamına alınanlar.


HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.