İnsan kıymet verildiğini bilmek ister, kıymet verdiğinden vefa bekler « Kahramanmaraş Gazetesi

", "url" : "https://kahramanmarasgazetesi.com.tr/insan-kiymet-verildigini-bilmek-ister-kiymet-verdiginden-vefa-bekler/", "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "Kahramanmaraş Gazetesi", "logo": { "@type": "ImageObject", "name": "Kahramanmaraş Gazetesi", "width": "150", "height": "52", "url": "https://kahramanmarasgazetesi.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/logo.jpg" } } }
SON DAKİKA

İnsan kıymet verildiğini bilmek ister, kıymet verdiğinden vefa bekler

Bu haber 11 Temmuz 2018 - 15:23 'de eklendi ve 980 kez görüntülendi.

Yaradılış gayesinin şuurunda olan insan kıymet bilir. Kıymet bilmek bir değerdir.
İnsan doğası gereği kıymet verildiğini bilmek ister. Kıymet verenin samimiyetle kıymet verdiği kişiye hissettirmesi muhabbetin artmasına vesile olur ki; bu insanlığın en önemli hasletlerinden biridir. Muhabbet…
Tabi Kıymet’in bir başka yönü de kıymet bilmektir. Kıymet bilmeyen, kıymet göremez.
İnsanın bir başkası için yaptığı her türlü yardım, onun için çektiği çile, güçlükler isteyerek yaptığıdır. Bütün bu yapılan iyiliğin karşısında kıymet bilinmedi mi işte bu ağır olur. Ne kadar ağır olsa da Allah-ü teâlâ’ ya teslim olmak, bütün ağırlığı giderir. Kişi kendi ahlak değerlerine uygun olanı yapar. Kıymet bilirse kendine, bilmezse yine kendine, bilirse Rabbine şükretmiş olur. Çünkü! Cenab-ı hakk kuluna birilerini vesile ederek yardım gönderir. Bilmemesi nankörlük olur ki; bunun vebali ağır olur.
Farkına vararak veya varmadan taşıdığımız veballere, kıymet bilmemek veya kıymet vermemek ahlaki değerlerimizden uzak kalmaktan hâsıl olur. Değerlere kıymet vermek, güzel ahlak sahibi olmak, insan olma hasletimizin en belirgin özelliğidir. Kendini bilmek, bilmediğini bilmek, kıymet verdiğini ve verildiğini bilmek; tabii ki olması gereken budur. Bunun zıddı olursa insan üzülür mü? Elbette üzülür! Üzülmemeye azami gayret göstermek ecrini Yüce Yaradan’dan beklemek en akılcı yoldur.
Bendenizin tavsiyesi; kıymet bilmiyor, kıymet vermiyor gibi düşüncelerden uzaklaşıp “Rikkat” sahibi olmaya gayret etmek en doğru yol olduğunu idrakimize nakşetmek gerekliliğine inanıyorum.
İnsan “yaratılmışların en üstünü” olduğunu idrak ederse insaf sahibi olur. İnsaf sahibi olan, kıymet bilir ve kıymet görür.
Kıymetini idrak edemediğimiz çok önemli bir konu daha var ki; boş zaman ve sağlıktır. Maalesef bu iki büyük nimetin varlığından bi haber yaşıyoruz. Elden uçup gidince ahu figan etmeninde faydası olmuyor. Bu önemli iki nimetin kıymetini bilerek iyi değerlendirmek, zamanı boş geçirmeden vatanıma, milletime, aileme nasıl faydalı olurum gayreti içinde olmak, ilerde pişmanlığımızın önüne geçecektir. Sağlığı korumak; Allah-ü teâlâ’ nın emanetine kıymet vermektir. Sağlığın kıymeti bilinmeyip hoyratça davranıp sağlıklı bedenimizi hasta edersek buda bir ihanettir.
İnsan sadece yeme, içme, zevk-u sefa üzere gezsin diye yaratılmadı. Neden yaratıldığının şuurunda olursa, yaratılmışların en üstünü “eşrefi mahlûk” olduğunun farkında olması kıymet bilmenin tezahürüdür. Kıymet bilmemek kişinin karakteri ile alakalıdır. Yapılanları yok sayar da yüzü kızarmaz. Bu insanların düzelmesinin mümkün olması çok zordur. Bunlar için yapılacak olan en doğru hal duadır.
Kıymet bilen, insaf ehli olanlar her zaman başarılı olmuştur. İşte o erdem sahibi gönüllere selam olsun.
Kıymet vermeyen kıymetsizler, kıymet bilmeyen insafsızlar sizlere ne denir? Bu sualin cevabını siz kıymetli okuyucularıma bırakıyorum.
Muhabbetlerimle…

İbrahim İnal
İbrahim İnalibrahiminal@kahramanmarasgazetesi.com.tr