HOCA AHMET YESEVİ « Kahramanmaraş Gazetesi

SON DAKİKA

HOCA AHMET YESEVİ

Bu haber 17 Ekim 2020 - 9:33 'de eklendi ve 164 kez görüntülendi.

HOCA AHMET YESEVİ

Final Eğitim Kurumları Müdürü Sayın İbrahim Gülsu hocamız : Hoca Ahmet Yesevi anlatan güzel bir yazı göndermiş..

köşemde aynen yayınlıyorum:

Hoca Ahmet Yesevi Türk İslam Kültürünün en önemli kişilerinin başında gelir. O Türklere İslamiyet’i sevdiren bir gönül adamıdır. O zamana değin değişik din ve inanışta olan Türklerin çok büyük bir bölümü Yesevi’nin etkisiyle İslamiyet’e ısınmıştır. O, Ebu Hanife’nin oluşturduğu “Hanefilik” düşüncesi ile Maturidi’nin oluşturduğu “ M a t u r i d i l i k ” ö ğ r e t i l e r i n i k a y n a ş t ı r ı p yaygınlaştırmıştır. Akıl ile Kuran öğretilerinin anlaşılıp uygulanması için çabalamıştır. Öğretilerini döneminin din adamlarının yaygın uygulaması olan Arapça ve Farsça yerine halkın anlayacağı bir dille – Türkçe ile- yapmıştır. Anadolu ve Balkanlara gönderdiği öğrencileri de aynı yolu izlemişlerdir.

Hoca Ahmet Yesevi bugünkü Kazakistan Cumhuriyetinin güneyindeki Çimkent eyaletinin bir kasabası olan Sayram’da 1093’te doğmuş, bugünkü adıyla Türkistan ya da Hazreti Türkistan olan Yesi’de uzun bir süre -1156’ya değin- yaşam sürmüştür. O büyük bir Türk mutasavvıfıdır. Yesi’den esinlenerek ona Yesevi, Ata Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi, Hazreti Türkistan ya da Hace Ahmet Yesevi denilmiştir.

H o c a A h m e t Ye s e v i b i l i n e n i l k T ü r k Mutasavvıfıdır. Yesevilik akımını kuran başlatan odur. Öğretisiyle Alevi- Bektaşi tarikatını belirlediği gibi Sünni İslamı (Nakşibendiliği) de derinden etkilemiştir. Ahmet Yesevi’nin ünü Orta Asya’dan Balkanlara dek tüm Türk Dünyasına yayılmıştır. Oralarda onun doğaüstü yetenekleri ilgili söylenceler bugün bile canlılığını korumaktadır.

Yesevi’nin babası Hz. Ali oğullarından Muhammet Hanefi soyundan İbrahim Şeyh adında ünlü bir bilim adamı idi. Annesi de Karasaç Ana olarak anılan saygı duyulan bir kadındı. İlk eğitimini babası İbrahim Şeyh’ten alan Hoca Ahmet Yesevi daha sonraki eğitimini Arslan Babadan almıştır.

H o c a A h m e t Ye s e v i A s l a n B a b a d a n Hikmetlerinde şöyle söz etmektedir.

Ahir zaman ümmetler dünya fani bilmezler Gidenleri görürler de ondan ibret almazlar Erenlerin kıldığını görüp rağbet etmezler Aslan Babam sözlerin dinleyiniz teberrük

Ahmet Yesevi Arslan Babanın ölümünden sonra Semerkant’ta Şeyh Yusuf Hemedani’nin eğitimi altına girmiş, Hemedani’nin ölümünden sonra Yesi’ye yerleşmiş ve dergahın sorumluluğunu üstlenmiştir.

Ahmet Yesevi Yesi’ye yerleştikten sonra bütün

Türk Yurtlarına eğitimini tamamlayan müritlerini İslamı tebliğ için görevlendirir. Söylenceye göre bunların sayısı doksan dokuz bindir. Bunlardan Mansur Ata, Abdülmelik Ata ve Tac Hoca Yesevi’nin ilk halifeleridir. Ünlü gezginimiz Evliya Çelebi de Ahmet Yesevi soyundan geldiğini seyahatnamesinde yazmaktadır. Evliya Çelebi’nin yazdığına göre Demirci Baba, Avşar Baba, Pir Dede, Akyazılı, Geyikli Baba, Abdal Musa, Horoz Dede, Emir Çin Osman, Gaj Gaj Dede, Nusret Dede hep Yesevi dervişlerindendir.

Ahmet Yesevi günü üçe bölerdi. Bir bölümünü ibadete ayırır, bir bölümünde öğrencilerine ders verir, üçüncü bölümünde ise tahta kaşık ve kepçe yaparak satardı. Evinin geçimini kaşıkçılık ile sağlamış kendisine gelen armağanları ise yoksul kişilere ve öğrencilerine dağıtmıştır.

Ahmet Yesevi yetiştirdiği öğrencilerini değişik ülkelere göndererek İslamiyetin doğru öğretilip yayılmasını sağladı. O öğrencilerin önemli bir bölümü Moğolların katliamından kaçarak Anadolu ve Balkanlara geldiler. Bu gelenlerin önderliğinde “Diyarı Rum” denilen buralar Türk Yurdu olmuştur. Onlar herkese iyilik ederler kimseye rahatsızlık vermezlerdi. Herkesin hem bu dünyada hem öteki dünyada huzur bulmaları için çabaladılar. Onların dergahı yoksulların, yetimlerin ve çaresizlerin sığınak yeri idi.

Ahmet Yesevi sohbetlerinde:

Kafir bile olsa kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahı incitmek demektir.

Gönlü kırık zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme.

Gariplere merhamet etmek peygamberin sünnetidir. Nerede bir garip görsen ona olan merhametinden dolayı gözyaşı dök.

Ahmet Yesevi’ni şiirleri “Divanı Hikmet” te toplanmıştır. Bir şiirinde

Dünya benim diyenler cihan malını alanlar Herkes kuş gibi olup o harama batmışlar Molla müftü olanlar yalan fetva verenler Akı kara kılanlar cehenneme girmişler Kadı imam olanlar haksız dava kılanlar Eşek gibi olarak yük altında kalmışlar

Hoca Ahmet Yesevi’nin Türkistan’da Timur Hanca yaptırılan, yanında camisi de bulunan, türbesi her zaman büyük ziyaretçi akınına uğramaktadır. Türbesinin yanında “Camii Hazret” adı verilen camide konuklar namaz kılmaktadır.

Bugün hem dini sorunlarımızın hem de küresel sürecin sorunlarının çözümünde Hoca Ahmet Yesevi’den öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünenlerdenim. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz.

İbrahim GÜLSU

Eğitimci Yazar

 

 

Deniz Doğan
Deniz Doğandenizdogan1993@gmail.com