Bugün sevinelim Mevlit Kandili « Kahramanmaraş Gazetesi

SON DAKİKA

Bugün sevinelim Mevlit Kandili

Bu haber 28 Ekim 2020 - 9:06 'de eklendi ve 719 kez görüntülendi.

Bugün sevinelim Mevlit Kandili

 

Bugün Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum günü (Mevlid Kandili) bu yıl 28 Ekim 2020 Çarşamba günü Perşembeye bağlayan gece yani bugün akşam idrak edilecek.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammet Mustafa (SAV) efendimizin doğumuna sevinen o dünyaya geldiği için dostlarına ikramda bulunanın Allah günahlarını af eder..

Bugün sevinelim dostlar: Bugün Mevlit Kandili..

Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Mevlit Kasidesi bu gece camilerde ve Tv de okunacak dua edeceğiz inşallah..

Kendi doğum günümüzü, çocuklarımızın doğum gününü kutladığımız gibi bugünde sevgili peygamberimizin doğum gününü kutlayalım..

Ancak bir farkla: Pasta kesmek yok, camide evimizde beş vakit namazı kılmak, kaza namazı kılmak, dua etmek, televizyon kanallarından mevlit yayını dinlemek dualara amin demekle kutlayalım..

Bugün Mevlit Kandili, sevinelim, sevindiğimizi gösterelim..

Çocuklarımızın doğum gününde dostlara ikramda bulunduğumuz gibi bugün çalışanlarımıza, yakınlarımıza, sevdiklerimize, dostlarımıza ikram da bulunalım..

Yemek yedirelim , tatlı ikramı yapalım, hiç birini yapamıyorsak bir kandil simidi ile gönlünü alalım dua edelim..

Sevdiklerimiz Korona Virüs sebebi ile ziyaret ederek değil telefonla, mesajla hatırlayalım..

İş yerimize gelene, bir çay , bir kandil simidi ikramı yapalım.

Bugün niye mevlit kandili : Mevlid, sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelir. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır. Mevlit Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

Sevgili Peygamberimiz : Resûl-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak üzere Mekke’ye saldırdığı ve Fil Vakası denilen olayın meydana geldiği yıl doğmuştur. Araplar’da “nesî” geleneğini göz önüne alanlara göre bu tarih milâdî 569, diğerlerine göre ise 570 veya 571’dir.

Yine genellikle kabul edildiğine göre Rebîülevvel ayının 12’sinde ve gündüz dünyaya gelmiştir. O yıl ilkbahar mevsimine rastlayan bu ayın iki, sekiz, on veya on yedinci gününde doğduğuna dair rivayetlerle sabaha karşı dünyaya geldiğine dair rivayetler de vardır. Doğumun pazartesi günü olduğu ise daha sahih rivayetlere dayanmaktadır. Ayrıca doğum gününün milâdî takvime göre 20 Nisan’a denk geldiği söylendiği gibi bunun doğru olmadığını ileri sürenler de bulunmaktadır.

FETÖ bir dönem : Nisan ayını kutlu doğum haftası Mevlit Kandili olarak ilan etmişti.. oysa arabi ayler döndüğü için : bu içinde bulunduğumuz ay Rebîülevvel ayıdır.. bugün de 12 gecesidir..

Sağlam kaynaklardan seçme az tarih bilgisi vermek istiyorum: İslam coğrafyası ve Türkiye de Mevlit Kandili : Osmanlı hükümdarı 3. Murat, 996 (1588) yılında merasimle mevlid kutlamalarını başlatmakla birlikte resmî olmasa da Osmanlı Devleti’nde kutlamaların bundan önceki dönemlerde de yapıldığı, bilinmektedir. Sultan Ahmed Camii’ndeki kutlamalarda padişah, sadrazam, şeyhülislâm, vezirler, Anadolu ve Rumeli kazaskerleri, diğer mülkî ve askerî erkânla ulemâ resmî kıyafetleriyle hazır bulunurdu.

Balkanlar’ın fethiyle birlikte bu coğrafyada da mevlid törenleri yapılmaya başlanmış olmalıdır. Zira Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Camii’nin 938 (1531) tarihli vakfiyesinde mevlid için yılda 300 dirhem tahsisat ayrıldığı görülmekte, bölgedeki diğer camilere ait vakfiyelerde veya şahsî vasiyetnâmelerde de benzeri kayıtlara rastlanmaktadır.

MEDİNE’DE MEVLİD KANDİLİ

Eyüp Sabri Paşa’nın kaydettiğine göre Rebîülevvelin 12’si Medine’de resmî tatil olup kaleden toplar atılır ve o gün dükkânlar açılmazdı. İnsanlar güzel elbiseler giyerek dolaşır ve birbirini tebrik eder, bu gece Mescid-i Nebevî’de ihya edilirdi.

Sabaha karşı Bâb-ı Nisâ önünde toplanılır, burada kurulan kürsü üzerinde güneşin doğmasıyla birlikte beş hatipten ilki bir hadis okuyup padişah için dua eder, diğerleri sırasıyla mevlidin vilâdet, radâ ve hicret bahirlerini okurlar, sonuncusu dua ederdi. Daha sonra halk ikram edilen şerbeti içip dağılırdı. Mevlid kutlaması 1910 yılından itibaren Osmanlı Devleti’nde resmî bayramlara dahil edildiyse de Cumhuriyet’in ilânından sonra kaldırılmıştır.

Osmanlılar’dan günümüze uzanan mevlid geleneğinde törenler büyük bir ciddiyetle yerine getirilirken Mısır ve Kuzey Afrika gibi bölgelerde görülen ve dinî ölçüleri zedeleyen uygulamalardan titizlikle kaçınılmıştır.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIYOR?

Günümüzde mevlid, Suudi Arabistan hariç Kuzey Afrika’dan Endonezya’ya kadar İslâm ülkelerinde -bazılarında resmî, bazılarında gayri resmî olarak- yaygın biçimde kutlanmaktadır.

Türkiye’de yalnız Ramazan ve Kurban bayramları resmî bayram kabul edilmekte, gerek mevlid gerek diğer mübarek gün ve geceler münasebetiyle camilerde, evlerde ibadet âdâbı içinde Kur’ân-ı Kerîm, Süleyman Çelebi’nin mevlidi, kaside ve ilâhiler okunmaktadır.

Son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa düzenlemesiyle Hz. Peygamber’in (s.a.v.) mevlidi “Mevlid-i Nebî Haftası” adıyla Türkiye’de, Türk dünyasında ve Balkanlarda çok yönlü etkinliklerle kutlanmaktadır.

Bu gece mevlit kandilidir.. geceniz mübarek olsun

Mevlit Kandilinizi Tebrik ederim..

Bekir Doğan
Bekir Doğanbekirdogan@kahramanmarasgazetesi.com.tr