ZİHİN TEFEEKKÜR EDER, KALEM YAZAR

ZİHİN TEFEEKKÜR EDER, KALEM YAZAR

Kalem Arapça bir kelimedir ve yazı yazmak için bir araçtır. Kur’an da birçok yerde geçer. Dünkü yazımda, Alak Suresinde kalem kelimesi geçtiğini. Bununla okuma, yazma ve tefekkür arasında bir ilgi olduğunu yazmıştım. Burada “kalem” kelimesinin, işlevi ve amacı dikkate alındığında bilinen kalemden bilgisayara kadar bütün okuma, yazma ve bilgi alıp verme araçlarını kapsadığını da belirtmek gerekir. Hz. Peygamber (asm), inzivaya çekilmeyi âdet edindiği Hira mağarasında iken, Ramazan ayının 27. gecesi (Pazar-Pazartesi) tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nurânî varlığın (Cebrail) kendisine seslendiğini duymuştur. Hz. Peygamber olayı şöyle anlatır:”Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra ‘Oku!’ dedi. Ben yine, ‘Okuma bilmem.’ dedim. Beni tekrar kollarımın arasına aldı, kuvvetle sıktı ve ‘Oku!’ diye tekrar etti. Ben yine ‘Okuma bilmem.’ dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir.'” (bk. Buhârî, Bed’ü’I-vahy, 3; Müslim, İmân, 252)

İLK VAHİY

“İlk vahyin “oku” emriyle başlaması ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi, okumanın ve ilmin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.Kuran’ın, canlılar arasında insanın farklı ve üstün yerini onun öğrenme özelliği ile tanımlaması son derece anlamlıdır. (Ayrıca bk. Bakara, 2/31) Âyette Hz. Peygamber (asm)’e emredilen okumanın konusu belirtilmemiştir; çünkü başta kendisine indirilen vahiy ve kozmik evrendeki âyetler olmak üzere, okunması, yani üzerinde inceleme yapıp zihin yorarak hakkında bilgi edinilmesi, ders ve ibret alınması gereken her şeyi tanıması, hakikatini anlayıp kavraması istenmektedir. Kuşku yok ki yaratanı tanımak, bilimin de dinin de temelini teşkil eder. Bu sebeple “Yaratan rabbinin adıyla oku.” buyrularak, Hz. Peygamber (asm)’in okuma faaliyetine veya herhangi bir işe, başka varlıkların adıyla değil, Yaratan Rabbin adıyla başlaması ve O’ndan yardım istemesi emredilmiştir.

YAPTIĞIMIZ HER İŞ ALLAH(CC) İÇİN OLMALI

Âyette “Yaratan Rabbinin adına oku.” şeklinde de mana verilebilir. Sonuçta okumanın (veya herhangi bir faaliyetin) Allah’ın adıyla, Allah için ve Allah adına yapılması emredilmiştir. Ayrıca, Ayette “Yaratan Rabbinin adıyla oku.” buyrularak, özellikle yaratma sıfatına vurgu yapılmıştır. Çünkü hem insandaki okuma yeteneği ve imkânını hem de onun okuduğu, incelediği, anlamaya ve kavramaya çalıştığı objeleri, nesneleri yaratan Allah’tır. İnsan, bilgi edinme sürecinde Allah’ın verdiği imkân ve yetenekleri kullanmakta, O’nun yarattığı şartlarda ve onun yarattığı varlıklar üzerinde bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmaktadır.  Durum böyle iken, yani O’nun yarattığı yeteneklerle O’nun yarattığı varlık âlemini incelerken, bütün bu lütufları görmezlikten gelerek Allah’a şükretmemek, O’nu tanımamak, üstelik bunu bilim adına yapmak büyük bir nankörlüktür.( Diyanet İşleri Başkanlığı Tefsiri)

CEHALET EN BÜYÜK SORUNUMUZ

Özetle, Müslüman okur, araştırır, sorgular bu konuda model olur. Bu güne kadar, bu ayetin gereğini yapamadık, inanıyorum ki bundan sonra kitapla aramızdaki perdeleri kaldırırız. Zira İslam ve Cehalet kelimeleri yan yana yakışmıyor….Evet, İlim Rabbimizin en büyük sıfatlarındandır. Dolayısı ile biz Müslümanlarda ilim sahibi olmamız gerekiyor. Bunun birinci yolu okumaktan geçiyor. İlim farzdır, bunun için evlerimizde, işyerimizde, durak, kısacası en küçük bir zaman diliminde okuma alışkanlığı kazanmak durumundayız. Cehaletle aramızdaki duvarları ancak böyle yıkarız.

Kalın sağlıcakla.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co