ZAMAN DEĞİŞTİRİYOR, BİZDE DEĞİŞİYORUZ AMA !

ZAMAN DEĞİŞTİRİYOR, BİZDE DEĞİŞİYORUZ AMA !

Dünya eskiyor, daha doğrusu bizler eskitiliyor, değişiyor, bizde değişiyoruz. Onu hor kullanıyoruz, kendimizi de…

Değişimin en büyük belirtileri tabi ki sosyal yaşantımızda kendini gösteriyor. Kıyafetlerimiz, giymemiz, gezmemiz, okumamız, diğer konulara bakış açımız değişiyor, çoğu zamanda değişimin olumlu ve olumsuz yönlerini göremiyoruz.

Örneğin, ekonomik durumumuz iyileştikçe, yeme içme kültürü değişiyor. Değişim sırasında eğer bilgi toplumu olamamış isek, sürekli tüketmeye başlıyoruz.  Bu bilinçsiz tüketim, bizim sağlığımızı ve aile yaşantımızı, genelde toplumsal dengelerimizi bozuyor.

Bugün diyabetli hasta sayımız artıyor, çünkü çılgın bir tüketim toplumu olup, sonucunda banka borçlarını ödeyemez hale düşmüşüz, madde bağımlısı sayımızda artış oluyor. Aile bağları kopuyor ve sosyal olaylarda patlama meydana geliyor. İnanın karı-koca cinayetleri, hatta anne katillerinin haberi bazı yayın organlarında birinci haber olarak verilir hale geldi, yazık!

BİRAZ GEÇMİŞE DÖNELİM İSTERSENİZ

İnsanlık tarihi geçmişten günümüze kadar üç önemli aşamadan geçmiş, üç önemli devrim yaşamış ve dönüşüme uğramıştır.

Bunlardan ilki tarım toplumuna geçişti. Yaklaşık yirmi bin yıl önce bazı avcı ve toplayıcı gruplar yaşamlarını sürdürebilmek için evcilleştirilmiş hayvanları yetiştirmeye ve belirli toprak parçalarını ekmeye başladılar. Kır toplumları esas olarak evcil hayvanlara dayanırken, tarım toplumları tahıl yetiştiren, tarımı uygulayan toplumlar haline gelmiş.

Endüstri (sanayi) devrimi, insanlık tarihinin ikinci dönüşüm aşaması olmuştur.

İnsanlık tarihinin üçüncü dönüşüm aşaması ise İletişim-Bilişim Devrimi’dir. Üçüncü büyük teknolojik devrim olan İletişim-Bilişim Devriminin ideolojisi, insan hakları, yani demokrasidir Günümüzde bu kavramlar ideolojik hedefler olarak ön plana çıkmaktadırlar. Bilgi toplumu, iletişim-bilişim devriminin en somut görüntüsüdür. Bilgi toplumunda teknoloji sayesinde bilgi üretimi önem kazanmıştır.

Bilgi toplumunda bilgi teknolojileri ile sosyal değişme arasındaki ilişkiler ve ortaya çıkan değişmeler iki noktada özetlenebilir: İlki, bilişim teknolojilerindeki değişim ve hızın, sosyal yapıyı çok hızlı bir değişim sürecine sokmuş olması.

İkincisi sosyal değişimin çok hızlı olması, bireysel ve toplumsal hayatın parçalanmasını da hızlandırmaktadır. Bu parçalanmalar bireyde olduğu kadar onun aile hayatında, eğitim de, siyasal, hukuksal alanda da ortaya çıkabilmektedir.

İki noktada özetlenen sosyal değişme ilişkilerinin ve yol açtığı sorunların önemli bazı örneklerini şöyle ele alabiliriz.

NEDEN BİLGİ TOPLUMU

“Bilgi toplumu, İletişim-Bilişim Devrimi’nin bir sonucu olarak ortaya, çıkmaktadır. Bilgi toplumunda, endüstri toplumundan farklı olarak ortaya çıkan yapılar ve toplumsal değişmeler, beraberinde çeşitli sorunları da gündeme getirmektedir. Bu sorunlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha çok hissedilmektedir. Türkiye henüz sanayileşmesini tamamlayamamıştır. Bilgi toplumu olma yolunda teknoloji üretebilmek için gerekli politikaları oluşturamamış ve yatırımlarını yapmamış bir ülke konumundadır. Türkiye’de her iki sürecin (sanayileşme ve bilgi toplumu olamama) yol açtığı sorunlar vardır.  Bunları aşmanın yolu bilgiye, dolayısıyla da eğitime daha fazla yatırım yapmak, kaynak ayırmaktır.” Diyor Faruk Koca

Sonuç olarak zaman bizim için var, zaman içinde de insanoğlu değişime uğraması kadar doğal bir şey yok. Ancak, değişim bizi olumlu yöne çevirmesi ve şükrümüzü artırması gerekirken, kanaatsizlik sonucu kaynakları hor kullanıp, hırslarımızla baş başa kalıyoruz.

Tarihteki medeniyet kurmuş toplumlara baktığımızda bunları daha net olarak görüyoruz. Asrı Saadet hariç, toplumlar zenginleştikçe azmışlar. Yani varlık, yeme içme nefsi firavunlaştırmış, zenginlik biz insanoğluna çok da hayırlar getirmemiş. Her neyse, zaman geçiyor, ömür süresi bitiyor, biz ise ölümü görmemize rağmen densizliklerimizi sürdürüyoruz.

Kalın sağlıcakla.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co