Yıldırım, “Kanun gereği asansör yıllık bakımı yapılmalıdır”

Yıldırım, “Kanun gereği asansör yıllık bakımı yapılmalıdır”

Kahramanmaraş ilk asansör firmalarından biri olan Zedaş Asansör yönetim kurulu başkanı Veli Yıldırım: “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğini olduğunu yıllık genel bakım ve muayenenin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

Nasıl araçların, yıllık, iki yıllı muayenesinin yapıldığı gibi: asansörlerinde yılda bir defa muayenesinin yapılması gerektiğini ifade eden Veli Yıldırım:  18 Kasım 2008 Tarih ve 27058 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yeniden revize edilerek, 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelik insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kurallar konusunda hem asansör firmalarına hem de özellikle bina sorumlularına önemli görevler yüklemektedir.

Yıldırım: Bu yönetmeliğe göre bina sorumlusunun görevleri arasında; Asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmak ve asansörün Bakım ve periyodik kontrol ücretinin 30 gün içindebakımcı firmaya ödenmesini sağlamak zorundadır. Engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlamak, asansörle ilgili herhangi bir tehlike durumunda asansör monte eden veya onun yetkili servisine tehlikeli durumu iletmek ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini almak gibi önemli görevler yüklemiştir.

SONY DSC

Veli Yıldırım: “ Ayrıca bu yönetmeliğe göre bina sorumluları A tipi muayene kuruluşuna başvurarak asansörün güvenlik seviyesini artırmak zorundadır. A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansörü bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirir.

Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Ayrıca, bina sorumlusuna veya kat maliklerine 10.6.1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır,” denilmektedir..” dedi.

Kahramanmaraş’ta 20 asansör kuran ve bakımını yapan iş yerinin mevcut olduğunu şehrimizin sürekli büyümesi ile asansörlerin önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co