Üyelikte noter şartı

Üyelikte noter şartı

Sendikaya üyelik için noter şartı kalktı, üyelik bir tıkla gerçekleşir

Yaşamın her alanında olabileceği gibi, çalışma hayatında da haksızlığa uğrama ihtimali vardır. İşçi ve memur sendikacılığının gücü üyelerinin sendikalarına katkıları ile doğru orantılıdır. İşçiler ve memurlar sendikalarına ne kadar bağlı, sendikalarının ne kadar yanındaysa sendikaları o kadar güçlü olacaktır.
Üye-sendika ilişkisi, sadece sendikalar yolu ile ücretlerini artırabilmek umuduyla katılmaktadırlar. Onlar için sendika kendisine parasal çıkarlar sağladığı sürece altında kalınacak bir çatıdır. Parasal beklentilere dayalı sendikal bağlılık, çürük bir ip gibidir ve çok çabuk kopabilir.
İşte böyle durumlarda çalışanlar, “sendikaların” sihirli değnekleri olduğu inancıyla, sendika üyesi olma arayışına girerler. Ancak e-sendika üyeliğinin yaklaşmasıyla birlikte erteleme tartışmaları da gündeme geldi. Egemenler telaşlanmış ve uygulama ertelensin diye kulis yapıyorlarmış. İşçilerin sendikalaşmasını engellemek için şimdiye kadar envaiçeşit yöntemlere başvuranlar, işçilerin kendilerinden habersiz sendikalaşması ihtimalinden haliyle kuşkuya kapılmış. Öte yandan istifanın kolaylaşması nedeniyle bazı sendikaların da yeni uygulamaya sıcak bakmadığı söyleniyor. Umarız bu baskıların etkisiyle e-sendika üyeliği uygulaması ertelenmez.
Siyaseten ortalığın bu kadar kızıştığı bu günlerde, sendikal dünyada da sessiz sedasız bir gelişme yaşama geçiriliyor.Egemen güçlerin benimsedikleri sendikacı tipi, kendileriyle “uyumlu” çalışacak kişilerdi. Bugün ise tek başına “uyumun” yetmediği bir döneme girmiş gibi görünüyoruz. Artık, uyumun ötesinde sendikalarda “biat” ihtiyacı ortaya çıkmışa benziyor.
Yürürlüğe giren 6356 sayılı yasayla işçilerin sendikaya üye olmaları ve üyelikten çıkmalarına dair işlemlerde de gereksiz formaliteler kaldırılmış oldu. Buna göre 7 Kasım 2013 tarihi itibariyle Türkiye genelinde tüm işçiler, İş sözleşmesiyle çalışanlar (kamu görevlileri hariç) e-Devlet şifreleriyle sendikalara üye olabilecek ve dilerlerse yine e-Devlet üzerinden üyeliklerini sona erdirebilecekler.
Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çalışma yaşamında birçok alanda yenilikler getiriyor. Özellikle sendikal hayatta çok sayıda ve önemli değişikliklerin yer aldığı kanun yürürlüğe girdi. Artık sendikalara üye olma veya sendika üyeliğinden ayrılma, e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.
Öncelikle, sendikaya üye olmak çalışanın isteğine bağlıdır. Sendikalara üyelik hakkı anayasal bir hak olarak Anayasamızın 51. maddesinde güvence altına alınmıştır. Sendikalar, çalışma ve sosyal hayata ilişkin faaliyetler sunmaktadır. Eğer ülkenin bağımsızlık gibi bir sorunu yoksa, ülkede bir iç savaş tehlikesi bulunmuyorsa, o takdirde bir sendikanın üyesinin çıkarı, gelirlerin yükseltilmesiyle sınırlı kabul edilebilir. Sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetlerinden en önemlisi toplu iş sözleşmesi imzalamaktır.
İşçi sendikalarının yasal olarak geniş faaliyet alanlarının olmasına karşın, uygulamada çalışanların sendikalı olmaya rağbet etmelerindeki başlıca etken, toplu iş sözleşmeleriyle ücretlerinde bir yükselme olabileceği beklentisidir.Bununla birlikte kanunda olmayan fakat sözleşmeye konulan bir takım maddelerde olabilir. Kanunda aksi belirtilmemişse, yasaklayıcı bir hüküm yoksa sözleşme maddesine istenilen,ilköğretimden başlayarak üniversiteyi bitirene kadar eğitim katkısı, engelli çocuklar için yardım dâhil, her şey yazılabilir. Kanun önünde çalışan lehine olan maddeler kabul görür.
Burada, hukuksal olandan çok, psikolojik kaygılar ön plana çıkıyor. Özellikle sendikal hakları elde etmek, korumak ve geliştirmek mücadelesi zorlu bir sürecin, disiplin, kararlılık ve sabırla göğüslenmesini gerektirir.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, sendikaya üyelik başvurusu ve üyelikten ayrılma şöyle olmaktadır:
E-Devlet şifresi alma işlemi gayet basittir. Şifreyi alabilmek için nüfus cüzdanınızla birlikte size en yakın PTT şubesine gitmeniz yeterlidir. Sizden 2 TL tutarında bir ücret istenecektir. Bu ücreti ödedikten sonra şifrenizi öğrenebilirsiniz. Aldığınız şifre ile E-Devlet sitesine girerek istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Madde 17/(5) Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır.
Madde 19/(2) Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.
Çalışanların sendikaya üyeliği 7 Kasım 2012 tarihine kadar çalışanın sendikaya üye olabilmesi ve üyelikten çekilebilmesi, notere gidip ilgili belgeleri noterde onaylatmasına bağlıydı. Bu uygulama son derece anti-demokratikti, temel bir sendikal hak ihlaliydi. Çalışma saatleri içinde notere gitmek ve belirli bir ücret ödemek, sendikal hakların kullanılmasının önünde bir engeldi. Kanunun 4. Geçici Maddesi de bu düzenlemenin E-Devlet kapısı üzerinden 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren uygulanacağını belirtiyor.
İsteyen işçi, bulunduğu işkolunda örgütlenme yetkisi almış sendikaya istediği biçimde üye olur.
Söylenmeyin; hakkınızı bilin ve cesur olup gerekli adımları atın!
Geleceği ilkeli adımlar ve programlı çalışmalar üzerinden inşa etmek isteyen herkesi birlikte yürümeye çağırıyoruz.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co