Topraklarımızı Korumalıyız ?

Topraklarımızı Korumalıyız ?

Bugün çarpık yapılaşma ve 50-100 yıllık zeytin ağaçlarının nasıl yok ettiğimizi yazacağım..

Babalarımız, Dedelerimiz Zeytin dikmiş, biz ise onları bir saniye de keserek yılların emeğini bir anda çöpe atıyoruz..

Türkiye Cumhuriyeti Devleti : Tarım alanlarının korunması, Zeytinlik ve Bağ –Bahçelerin korunması kanunu çıkarıyor ama bir türlü kanun sahaya inmiyor..

15 Mayıs 2014  Perşembe günü yayınlanan  Resmî Gazete Sayı : 29001 Kanun ise : Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapılarak Tarım alanlarının korunması amaçlandı.

O günden bugüne ilimiz Kahramanmaraş’a baktığımda tarım arazilerinde pek koruduğumuzu söyleyemeyiz..

Şehri ve Fabrikalarımızı ovaya verimli araziye kaydırma yerine kırsal toprağı olmayan Tomsuklu OSB yeri gibi verimsiz araziye kaydırmek gerektiğini kanun da çıkardık ama bir türlü işlemiyor..

Şu hesap yanlış bir hesap: 20 dönüm tarım arazisine pamuk eksek, buğday eksek, mısır eksek, yılda elimize geçecek olan para 100 bin TL kar oysa fabrika yaparsak milyonlar kazana biliyoruz ? hangisi karlı sözü çok yanlış..

Rakamlar doğru, Çiftçinin para kazanamadığı bir ülkede bu rakamlar çok doğru ama, Tomsuklu gibi bir yere fabrika yaparsan, alt yapıya belki biraz fazla para harcarsın ama çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği tarım alanlarınızda korumuş olursun ?

Her şey para demek değildir..

Para bulunur ama tarım alanı toprak bulunamaz..!

Tarım kanunu uzun uzun yazacak değilim:

Resmi gazetede ilk madde: “MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.”

“MADDE 2 – Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.”

Kanun uzun ve illerde arazi ölçüleri verimli tarım topraklarının korunması Zeytinliklerin korunması ve bağ- bahçelerin korunması, bölünmemesi iskana açılmaması var..

Bu kanun geniş ve uzun ancak: Kahramanmaraş topraklarının verimli arazilerinin korunması için Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyemize çok büyük görevler düşüyor..

Bir defa bina yapılacak yerlerin: verimsiz arazi olması, tarım toprakları olmamasına dikkat etmek gerekiyor..

Fabrika yapacaksak verimli topraklar üzerine değil, verimsiz kıraç olan bölgelere yapmak gerekmektedir..

Örnek: Karacasu daki toki konutlarının üst bölümüne kayalık yere fabrika yapsak, kırıcı çalıştıracaksın, temeli çok para yer ! doğru ama , tarıma elverişli topraklarımızda koruyacağımız bir gerçektir..

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Önsen Hazineden 1500 dönüm konut alanı yer aldı, buraya 10 bin konut yapılması planlanıyor, yani 10 bin konut demek, 50 bin nüfuslu bir ilçe demektir.

Hava Alanı civarındaki gece konduları başta olmak üzere verimli tarım alanına yapılan tüm gece konduları yıkarak, kentsel dönüşüm kapsamında Önsene taşıyarak bu toprakları yeniden tarım alanı olarak sera işletmecilerine vermek gerekir..

Kahramanmaraş Seracılık için elverişli toprakları olan bir ilimizdir. Bunun kıymetini bilmek gerekir..

Fabrika ve Konut alanlarını verimsiz topraklara , kayalık yerlere kaydırarak şehrimizi inşaa etmeliyiz, bunun için de büyük görev belediyelerimize düşüyor, öncelik olarak da zeytinliklerimizi kurtarmamız gerekiyor..

İyi günler

 

 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co