TEKRAR DÖNÜŞ YOK

TEKRAR DÖNÜŞ YOK

“Onların ateşin karşısında durdurulup “Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak!” dediklerini bir görsen !..(ENAM/27)

 

Hepimizin hayatta keşkeleri vardır, insanız ve hata yapıyoruz, sonra da keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle davransaydım diye sızlanıyoruz.

Bu sızlanma dünyalık olunca bir şekli ile telefi oluyor veya olmuyor ancak ahiret hayatımız için keşkelerimiz olmamalı, olmuşsa bile derhal tövbe etmeyi bilmeliyiz…

 Şimdi girişdeki ayeti okuduğumuzda Rab’bimiz ne diyor bizlere? Benim ayetlerimi yalanlayanlar ateşin(cehennemin) karşısında duracak. Ah! Çekerek pişmanlık duyarak, dünyaya bir daha gönderilsek, ben ne kulluk yapardım, diyecekler.

Bu ayetin hemen arkasından ise,öldükten sonra dünyaya tekrar dönüşümüzün mümkün olmadığı söyleniyor. Öyle ya gidenler içinde hiç dönen olmamış ki!

 

TEKRAR DÜNYAYA GELSEYDİK

Enam Suresinin 28/31. Ayetleri şöyle devam ediyor. “Hayır! Daha önce gizlemekte oldukları şeyler (günahlar) kendilerine göründü.  Eğer(dünyaya) geri gönderilseler yine kendilerine yasak edilen şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar.

Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir; biz, bir daha da diriltilecek değiliz, demişlerdi.  Rablerinin huzuruna getirildikleri zaman sen onları bir görsen! Allah: Bu (yeniden

dirilme olayı), hak değil miymiş? diyecek. Onlar da “Rabbimize andolsun ki evet!” diyecekler. Allah da, Öyle ise inkâr ettiğinizden dolayı azabı tadın! diyecek. Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır.”

Görüldüğü gibi insan tekrar dünyaya gönderilse bile yeniden günahına devame edeceği ve bu tiplerin ahireti(ölümü) inkar ettiklerini vurguluyor. Bu nedenle ahirete iman çok önemledir.

KEŞKE DEMEMEK İÇİN

Bu ayetle ilgili Hasan Eker şöyle bir değerlendirme yapıyor; “Buna göre Allah’ın ayetlerini yalanlayanlardan maksat, ayetleri bildikleri ya da duydukları halde inkar etmeyen ama hiç bir mazereti olmadığı halde gereğini yapmayanlardır. Diğer bir ifade ile ayetleri bilmezlikten ve duymazlıktan gelerek hareket edenlerdir. Kısaca, bunlar Ayetleri ciddiye almayan, kendilerini ayetlere muhtaç hissetmeyen ve ayetler karşısında kibirlenen kimselerdir.

Kur’anda “Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar” denilirken “Kezebe” kelimesi kullanılır. Bu kelimenin anlamlarına baktığımızda yukarıda zikrettiğimiz anlamlarla örtüşen manaların çıktığını gördük. Mesela şu ifadelere dikkat edin:

Kezebe: Yalan söyledi

Bu anlama göre bugün coğrafyamızda yaşayan ve kendilerini müslüman olarak tanımlayan kimselerin halini düşünün! İstisnalar hariç kimse Allah’ın ayetlerini inkar etmiyor ama çoğu ayetleri yalanlayanlar kapsamına giriyor. Allah için bu insanlara merhamet edelim ve bu anlam üzerinden güzel bir şekilde uyaralım” diyor  (Kaynak; hasaneker.wordpress.com)

Hasan Bey, ayeti böyle yorumlamış, tabi farklı düşünenler de var. Çünkü bir başka ayette; “Ayetlerimizi, kâfirden başkası inkâr etmez.”(Ankebut 29:46-47)Buyrulur, demek ki muhatap, Kur’an nazil olduktan sonra, hala inanmayanlar özelliklede ahireti inkar edenlerdir. Doğrusunu Allah bilir.

Şimdi  bu ayetler ışığında keşke dememek için.

Sık sık imanın şartlarını tekrar etmek, nefsin ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak gerek.

Günahlara tekrar dönmemek için azim ve kararlı bir duruş sergilemeli. Nasuh tövbesi diyorlar buna.

Fırsatlar oluşturup, Kur’anı okumalı, anlamalı vekişi  bildikleri ile amel etmelidir. Üç iki arada, bir derede de kalmamalı.

Ölümü de unutmamalı.

Yazımızı inşallah kısa bir dua ile kapatalım. Yarabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri affet.

Hata bize, af sana yakışır.

Kalın sağlıcakla.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co