Tarihi Fırsatlar ve biz

Tarihi Fırsatlar ve biz

Allah insanlara ya da ülkelere üç fırsat verirmiş, biri büyük, biri orta, biri küçük olurmuş. Bu fırsatları değerlendirenler istedikleri arzu ve hedefe ulaşırken, diğerleri ise başarısız olup, tarih sahnesinden silinip gidermiş.

Yakın ve uzak tarihimizi derinliğine olmasa da yüzeysel biliriz. En azından Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile ilgili bilgimiz vardır. Selçuklu’nun yıkılış nedenlerine baktığımızda; “ Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması ve bunun neticesinde taht kavgalarının yaşanması. ( Zira Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılmasında esas rol oynayan etmenlerden birisi kendi aralarındaki mücadelelerdir. )

Selçuklu şehzadelerini yetiştirmek amacıyla eyaletlere gönderilen atabeylerin otorite boşluğundan faydalanarak bağımsızlıklarını ilan etmeleri da Büyük Selçukluların yıkılmasına neden olmuş. Yine Zararlı Batınilik hareketleri devletin zayıflamasında başka bir etkendir. İslam’a ters düşen fikirlerinden dolayı Batıni ismini alan kişiler Kuran’ı kendilerini göre yorumlayıp, ayetlerin gizli manası olduğunu söyleyerek Büyük Selçuklular aleyhinde zararlı faaliyetlerde bulundular. Bunlar içinde en bilinenlerden birisi Alamut Kalesi’ni ele geçiren Hasan Sabbah’tır. Haşhaş gibi uyuşturucu özelliği olan maddeleri kullanan insanları kullanarak Nizamül Mülk gibi önemli devlet adamlarını suikastle öldürdüler. Devletin asli unsuru olan Türkmenlerin devlete küstürülmeleri de Büyük Selçukluların zayıflayıp yıkılmasında bir etkendir diyen araştırmacılar;  Fatimiler ve Şiilerin yıpratıcı faaliyetleri de yıkılma da etkili olduğunu söylerler.  Tabi sadece içerden değil, dışarıdan yapılan yıkıcı faaliyetlerde yok değil. Haçlı Seferleri’nin ortaya çıkardığı tablo da Büyük Selçukluları oldukça yıpratmış ve yıkılma sürecini hızlandıran etmenler içinde yer almıştır…”

TOPLU VURURSA YÜREKLER

Üstad; “ Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

Böyle diyor.

Zannederim okuyucularım ne demek istediğimi iyi anladılar. Yorum yapmak istemiyorum ama bu durumda herkes üzerine düşeni yapmalıdır.

Bu nedir, yine bir tarihe belge ile onu aktaralım.

ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN BEY’E VASİYETİ

Oğul,

İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler.

Avun oğlum avun.

Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelâmlısın.

Ama; Bunları nerede, nasıl kullanacağını bilmezsen,

Sabah rüzgârına savrulur gidersin.

Öfken ve nefsin bir olup aklını yener.

Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın.

Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir.

Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görülmeyenler.

Ancak; senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır.

Ananı, Atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.

Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma, gördün söyleme, bildin bilme.

Sevildiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin itibar olmaz.

Üç kişiye acı:

Cahiller arasındaki âlime,

Zenginken fakir düşene,

Hatırlı iken itibarını kaybedene.

Unutma ki! Yüksekte yer tutanlar, aşağıdakiler kadar emniyette değildir.

Haklı olduğunda mücadeleden korkma.

Bilesin ki! Atın iyisine doru,

Yiğidin iyisine deli derler…

Ey oğul, artık Bey’sin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize hoşgörmek sana, anlaşmazlıklar bize, adalet sana, haksızlık bize, bağışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma ve insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun.

Büyük Selçukluların Abbasi halifeleriyle uğraşmak zorunda kalmaları da yıkılmalarına neden olmuştur. Zira Abbasi halifeleri eski güçlerine ulaşmak istemekteydiler.

Görüldüğü gibi bu ve buna benzer bazı etmenlerin bir araya gelmesiyle Büyük Selçuklular yıkılma sürecine girmiş ve dağılmıştır.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co