Takva Üzere

Takva Üzere

TAKVA ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Takva hakkındaki ayetlerin bir bütünlük içerisinde incelenmesi hâlinde açıkça görüleceği üzere Rabbimiz yanında en üstün insanlar takva sahipleridir.

Bakara 197’de; Siz, hayır adına ne yaparsanız, Allah, onu bilir. Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır. Ey temiz akıl sahipleri, benden korkup sakının…”der.

Kur’an-ı Kerim’in büyük önem verdiği bu kavram, başlıca şu iki temel anlamı içermektedir: Birincisi “Takva, itikadî konularda yanlış ve batıl inançlara kapılmaktan, ahlakî ve amelî konularda ruhu kirleten kötü duygulardan, fena huylardan; eksik, kusurlu, zararlı ve haksız davranışlardan, İslam dininde esasları belirlenmiş olan hayat tarzına uymayan bir yaşayıştan sakınmak, uzak durmaktır.

İkincisi;  Takva, bütün faaliyetlerde, ödevlerin yerine getirilmesinde, her türlü kötülüklerin terk edilmesinde öncelikle Allah’tan ittika etmektir; yani Allah korkusunu, O’na karşı saygılı olmayı ön plana çıkararak bu saygıyı, davranışların ve hayatın temeli yapmaktır. Takva bütün bu erdemleri kapsayan en geniş kapsamlı fazilettir. (Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri , c. II, s. 406)

Hucurat Suresi 13. ayetinde yer alan, “Allah katında en değerli olanınız, O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır.” cümlesi tefsir edilirken, “takva” kavramı tefsirde orijinal olarak şöyle izah edilmiştir: “Ayetteki “etka” kelimesinin içerdiği takva kavramı, evrensel değerleri, erdemleri edinme ve bunların zıtlarından titizlikle kaçınma ve sakınmayı ifade etmektedir (bk. A‘râf, 26).

Hak dine iman dışındaki evrensel değerler hangi kişi ve grupta bulunursa o, diğerlerinden daha üstündür, daha değerlidir. Sıra hak dine imana gelince, özellikle ebedî kurtuluş bakımından başka hiçbir değer ve erdem imanın yerini tutmaz imandan üstün olamaz( Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri , c. V, s. 49)

 

TAKVA MEDENİYETİ

İnsanları birbirinden ayıran takvanın elbette dereceleri vardır. Ancak bizim konumuz TAKVA MEDENİYETİ üzerine olacağı için derecelendirme konusuna girmeyeceğim.

İşin özü şu, her anne ve baba çocuğunun bu dünyada hayırlı bir evlat olmasını bunun yanında ahret hayatının da aydınlık olması adına, bilgiler edinmesini ister.

Yani okula giden her yavrumuzun, kendi istidadı ölçüsünde temel bilgileri edinmek ve sevdiği bir mesleğe gitmesinin yanında, mahşer yerinde de Allah’ın rızasını kazanarak, cennete gitmesini hedefleriz.

Allah aşkına hangi ebeveyn, alkolik, kumarbaz, işsiz bir evladı olsun ister ki, elbette istemiz. Yine biz yavrularımızın, Rabbimizin rızasını kazanmış, günahlardan uzak durabilen bir yaşam sürmesini bekleriz.

Konuyu uzatmak istemiyorum.

Ancak materyalist düşünce ahret hayatını hesaba katmıyor. (En çok bilinen tanımıyla materyalizm, tüm gerçekliğin sadece maddeden oluştuğu inancıdır. Maddenin zihinden önce geldiğini savunur.)

Şunu söylemek istiyorum. Türkler kadim medeniyetler kurmuş millettir. Bunu da insana yatırım yaptığı zaman diliminde daha iyi görmekteyiz.

 

KENDİ SİSTEMİMİZİ KURMALIYIZ

Demiyorum ki, bin yıl geriye gidelim hayır, ancak gerek Osmanlı ve gerekse Selçuklu eğitim sistemlerini yeniden araştırmalı, günümüz dünya gerçekleri doğrultusunda yavrularımızı hem dünya ya hem de ahrete hazırlamalıyız.

Geçen hafta Finlandiya eğitim sisteminin başarısı hakkında sizlere bilgi aktarmıştım. Bu yazımda Finlandiya halkının eğitimsiz asla dediklerini ve öğretmenlerin disiplinli olduklarının altını çizmiştim. Tarihimizdeki kadim medeniyetlerin yenisini kurmak istiyorsak, öz kültürümüze dönerek, kendimize ait bir takva medeniyeti kurmak için gereken sistem değişikliğini başarmalıyız.

Zira insanın düzelmediği bir toplum düzelmez. Bunun için Allah’ın rızasını hesaba katmalı. İki dünyamızın kurtuluşu için bunu yapmalıyız.

Kalın sağlıcakla.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co