Sırat Köprüsü

Sırat Köprüsü

SIRAT KÖPRÜSÜ DÜNYA’DAN BAŞLAR

Ramazan ayının rahmet ve bereketle günleri devam ediyor, Rabbimize(cc) şükür,  bizi bu günlere ulaştırdı, inşallah Kadir Gecesi’ne de ulaşırız.

Annem rahmetli küçükken bizlere cennet ve cehennemi anlatır, sırat köprüsünden bahseder, kabir azabını anlatırken, korktuğum için, ‘Anne Allah aşkına, biraz refahından anlat! Derdim. Anacığım, sırat köprüsünün cennet ve cehennem üzerine kurulacağını, kıldan ince kılıçtan keskin olduğunu söyledikten sonra, ‘Oğlum bunları bil, günahlardan kaç ki Allah(cc) sana cenneti nasip etsin” derdi.

Ramazan ayı aynı zamanda Kur’an ayı olduğu için, yine tefsir ve mealler ile buluştuk. Kuran’da; ‘sırat’, daha çok “müstakim” (doğru) ile sıfatlanarak, Allah’ın rızasına uygun olan ve O’na ileten Tevhid dini ve İslâm dini anlamında kullanılıyor.

Fakat sırat deyince bizim aklımıza  o kıldan ince ve geçilmesi çok zor köprü geliyor.Tarife uygun olan bu köprüden nasıl geçeriz, bende yükseklik korkusu var. Aşağıda derin cehennem çukuru, üzerine gelen lavlar, iniltiler, bağırmalar, çağırmalar, yalvarmalar… Ama Allah büyük, affedici bunu da biliyorum. Affına sığınacağız, başka kapı yok.

KORKMAYAN VARSA, KENDİ BİLİR

Şaka bir yana bu konu ile ilgili bazı kaynakları karıştırdım. Şöyle anlatılıyor; “Sırat, mahşer yerinden itibaren cehennemin üzerinden geçerek cennete kadar uzanacak bir köprüdür. Bu köprü, haşir günü cehennemin üzerinde kurulacaktır. Mü’min, günahkâr, kâfir herkes bu köprüye gelecektir. Cennete gidebilmek için bundan başka yol yoktur. Sıratın iki tarafına konulmuş kancalar, oradan geçmeye iyi amelleri yetmeyen kimseleri Allah’ın emriyle çekip cehenneme düşüreceklerdir. İyi amelleri ağır gelenler, kötülükleri sebebiyle tırmalanıp yara almış olsalar bile Sıratı geçeceklerdir. Bazı mü’minler senelerce sürünerek geçeceklerdir. Sırattan geçiş esnasında Peygamberimiz (asm) sırat üzerinde “Kurtar, ey Rabbim, kurtar!..” diye mü’minlere dua edip duracaktır.(Müslim, İman, 84/329).

Ebu Said el Hudrî’nin rivayetinde Peygamberimiz (asm) şöyle buyuruyor: “Mahşerde muhakeme ve muhasebe işlerinden sonra Cehennemin üzerinde bir köprü (Sırat) kurulur. Allah şefaate izin verir. (Mü’minler) ‘Ya Allah selamet ver, selamet ver, diye dua eder durur.’ ‘Ya Rasulallah, köprü nedir?’ diye sorulduğunda; “Kaypak ve kaygan bir yoldur. Orada; kancalar, çengeller ve Necidde bilen sa’dan denilen sert dikencikler gibi dikenler vardır. Mü’minler amellerine göre kimi göz açıp kapayıncaya kadar, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi iyi cins yarış atları gibi, kimi deve gibi süratle geçerler. Mü’minlerden kimi sapasağlam kurtulur. Kimi de tırmalanmış (hafif yaralı) olarak salıverilir. Kimileri de Cehennem ateşi içerisine dökülür.” (Buhari, Müslim, Tirmizi’den naklen Mansur Ali Nasıf, Tâc, V, 394-395).

Mü’minlerin Sırat’ın üzerinden çabuk geçip geçmemeleri, onların haramlara yönelip yönelmemelerine bağlıdır. Kalbine haram işleme düşüncesi gelip de ondan hemen yüz çevirip uzaklaşan kimseler Sırat’tan çabuk geçecektir.

Sırat üzerinde her bir mü’minin yalnız kendisinin faydalanacağı bir nûru vardır. Bu nurdan başkası faydalanamayacaktır.  Nurunun intişarı nisbetinde her bir mü’mini Sırat geniş veya dar olacaktır. Sırat’ın genişliği hadd-i zatında bir ve aynı olduğu halde, üzerlerinden geçenlerin nurları nisbetinde kimisine ince ve sıkıcı, kimisine enli, rahat ve hoş görünecektir.” Yani dünyadaki güzel amellerimiz bizim nurumuz olacaktır.

Yüce Allah şöyle buyurur:

“Sizlerden hiç bir kimse yoktur ki oraya (cehenneme) uğramamış olsun. Bu, Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz, iman edip kötülüklerden sakınanları kurtarırız. Zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız.” (Meryem, 19/71-72).

Sonuç olarak sırat köprüsünde karşılaşacağımız gerçekleri bizler bu dünya-kabir köprüsünde hazırlıyoruz. İşte Ramazan rahmet ve af ayı, gelin tövbe edelim. O korktuğumuz köprüden kuş gibi geçelim. İnşallah

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co