Özdemir; “Belediye Meclisimiz hizmetlerin hızlanması için önemli kararlar aldı”

        Özdemir; “Belediye Meclisimiz hizmetlerin hızlanması için önemli kararlar aldı”

Dulkadiroğlu İlçe Belediye Başkanı Necati Okay,  Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak için şehir dışında olmasından  dolayı  Başkan Vekilliğini Avukat Cevdet Özdemir’e verdi.

dul

Dulkadiroğlu İlçe Belediye Meclisi ise bu gün Başkan Vekili Cevdet Özdemir Başkanlığı’nda toplandı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Vekili Av. Cevdet Özdemir; “Başkanımız Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere il dışına çıktı. Bana da Başkan Vekilliği görevini verdi. Bizde görevimizi layıkı ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Dulkadiroğlu ilçemize hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli gitmesi için bu gün önemli gündem maddelerini görüşerek karara bağlayacağız. Meclis toplantımız inşallah hayırlara vesile olur” dedi.

dul1

Dulkadiroğlu İlçe Belediye Meclis toplantısının gündemine alınan 18 madde görüşüldü ve karara bağlandı.

Buna göre görüşülen maddeler şöyle;” Gündemin birinci maddesinde Açılış, yoklama ve eski tutanak özetinin görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde Kurtuluş Mahallesi Belediye Çarşısı 2/c sayılı kaset satışı yapan işyerinin faaliyetini baharatçı olarak değiştirilmesinin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

dul 2

Gündemin üçüncü maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerinin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesi Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliğinin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

dul3

Gündemin beşinci maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğünün gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerinin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğünün gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerinin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerinin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin sekizinci maddesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerinin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesinde Fen İşleri Müdürlüğünün Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı ihalesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin onbirinci maddesinde Fen İşleri Müdürlüğünün Yol Asfalt ve Kaldırım Bakım ve Onarım Hizmet Alımı ihalesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin onikinci maddesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünün Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerinin görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin onüçüncü maddesinde İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğünün Hizmet Alımı ihalesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin on dördüncü maddesinde İmar Plan ve Tadilatlarının görüşülmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen on beşinci maddede Fen İşleri Müdürlüğünün iş makinaları kiralama işinin hizmet alımı ihalesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen on altıncı maddede İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurulması hakkında norm kadro tahsisi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen on yedinci maddede meclis toplantısına katılamayan üyelerin izinli sayılmaları teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen on sekizinci maddede İmar Plan Tadilat ücretlerinin belirlenmesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Daha sonra Belediye Başkanvekili Cevdet Özdemir komisyonun maddeyi görüşerek karara bağlaması için oturuma ara verdi.

Dulkadiroğlu Belediye Meclisi’nin ikinci oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen teklif maddeler halinde okunarak oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki Meclis Toplantısının 2 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da toplanılmasına karar verilerek meclis sona erdi.

 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co