Milli Mücadele

Milli Mücadele

Çok bir şey istemiyorum: 1900-1920 yılları arasını Osmanlı İmparatorluğunun son dönemini çok iyi bir okuyunuz.. özet..

Bugün dönen dolapları anlamak için 1890-1920 yıl arasındaki Osmanlı tarihini çok iyi analiz etmek gerekir..

1920-1950 yılları arasındaki Türkiye de dönen dolapları çok iyi analiz etmek gerekir..

Ama bizim sözümüz 1900-1920 arası 20 yıllık dönem ve Milli mücadele..

erlik hizmeti konulması

1850 yıllarından sonra, patırdama, hasta adam yakıştırması.. ile 1900 yıllara geldiğimizde Osmanlı’yı yıkmak için bugünkü oyunların aynısının oynandığını görüyorum..

23 Kasım 1902

1900 yılında : Makedonya’da Bulgar İhtilal Cemiyeti’nin faaliyeti

23 Kasım 1902 Cum’a-ı Bala ayaklanması

2-3 Ağustos 1903  İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı

1904 yılında köylerin yakılması karşılıklı isyanlar..

21 Temmuz 1905   Ermeniler’in II. Abdülhamid’e bombalı saldırı tertiplemeleri

1906 Akabe olayları ve Akabe krizi

23 Temmuz 1908   II. Meşrutiyet’in ilanı

5 Ekim 1908 Osmanlı toprakları : Avusturya- Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilan etmesi.

6 Ekim 1908 Osmanlı toprağı: Girit Rumları’nın adayı Yunanistan’a bağladıklarını ilan etmeleri

17 Aralık 1908 II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb’usanının toplanması

1909 Adana’da Ermeniler’in ayaklanmaları, Maraş, Erzurum, Gaziantep, Osmanniye, Kadirli bölgesinde sıra ile Ermeni ayaklanması..

1909 Gayri müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmeti konulması

27 Nisan 1909 da olaylar ve iç kırışıklıklar sebebi ile II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad’ın tahta çıkarılması

17 Aralık 1909 Meclisin açılması

1910  Arnavutlar’ın ayaklanmaları

1911 Sultan Reşad’ın Arnavutlar’ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması

1911 İtalya’nın Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırması ve işgali

1911-1912 Osmanlı İtalyan Savaşı

1912-1913 Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı’ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı (Irak, Suriye, Libya, ve İslam Coğrafyası gibi)

18 Ocak 1912  Meclis-i Meb’usan’ın feshi

18 Nisan 1912 İtalyanlar’ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı’na tecavüzleri

Eylül – Ekim 1912 I. Balkan Savaşı

29 Kasım 1912 Arnavutluk’un istiklalini ilan etmesi

11 Haziran 1913 Sadrazam Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesi, Said Halim Paşa’nın sadareti

29 Haziran 1913   Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası

21 Temmuz 1913  Edirne’nin geri alınması

29 Ağustos 1913 Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması

14 Kasım 1913 Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması

8 Şubat 1914 Anadolu’da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması (“Muamele”)

28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna’da öldürülmesi

2 Ağustos 1914 Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması

4 Ağustos 1914 Almanya’nın Fransa’ya, İngiltere’nin Almanya’ya savaş ilanı : I. Cihan Savaşı’nın başlaması bizim de yenildiğimiz savaş..

10 Ağustos 1914 Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi

29 Ekim 1914 Karadeniz’e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması

3 Kasım 1914 Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı

Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi

5 Kasım 1914 İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı

11 Kasım 1914 Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’ne savaş ilanı ,ki bu tarih önemli bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti yedi düvenle haçlı savaşı yapıyor..

14 Kasım 1914 Cihad-ı Ekber ilanı

18 Aralık 1914

Mısır’ın İngiltere himayesinde bir “krallık” haline getirilmesi, Osmanlı Devleti’nin hukukuna son verilmesi

Ocak – Şubat 1915 Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti

Ocak – 18 Mart 1915 Müttefiklerin Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları

27 Mayıs 1915 Doğu Anadolu’da Ruslar’la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir

1916 Hicaz ve Mekke’nin kaybı

6 Nisan 1917 Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa iştiraki ve Almanya’ya savaş ilanı

3 Mart 1918 Brest Litowsk Antlaşması

3 Temmuz 1918 Sultan Reşad’ın vefatı ve Vahdeddin’in tahta çıkması

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nin imzalanması

13 Kasım 1918 İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları

15 Mayıs 1919 Yunanlılar’ın İzmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri işgalleri ve düşmanın Anadolu topraklarına girmesi..

19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmesi

23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi

4 Eylül 1919 Sivas Kongresi

22 Ekim 1919 Amasya Protokolü

29 Kasım 1919  Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı ki bu ilana göre, Halep, Süleymaniye, Erbil, Musül Kerküt Türkiye Cumhuriyeti toprakladırdır..

10 Ağustos 1920 İstanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalanması

27 Ocak – 12 Şubat 1921 Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti’nde olduğunun tespiti

31 Mart 1921 II. İnönü Zaferi

3 Eylül 1921  Sakarya Meydan Savaşı

9 Eylül 1922 İzmir’in kurtuluşu

11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi

16 Kasım 1922 Sultan Vahdeddin’in yurtdışına çıkması

24 Temmuz 1923  Lozan Barış Antlaşması

29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı

3 Mart 1924 Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları ki 15 Temmuz 2016 de bunu yapacaklardı ama beceremediler..

Yukardaki tarihleri kitaplardan okuduğunuz zaman 2016-17 yılında oynanan oyunlarla bire bir aynı olduğunu görüyoruz..

Başarılı olan konular var olmayan konular var, oyun aynı oyun- İslam Haçlı savaşı devam ediyor.. 11 Eylül de ABD ikiz kulelerine saldırı olunca : haçlı savaşı ilan edilmişti..

Bugün ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yedi Düvene karşı savaş yapıyor..

20 yıllık yakın tarihi çok iyi okumak gerekir..

Tarihimizi çok iyi okumamız gerekir..

Bu bir milli mücadeledir..

İyi günler..

 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co