MESLEK LİSELERİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMİŞLİK

MESLEK LİSELERİ VE TEKNOLOJİK GELİŞMİŞLİK

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde,  ‘teknoloji’ artık en önemli faktörlerden birisi; çünkü ekonomik ve askeri alana kadar birçok alanda teknolojinin varlığı ülkelerin güçlerini belirliyor.

Son dönemlerde bu anlamda ciddi bir gelişme var. Ancak ülkemiz hala teknolojiyi üreten değil dışarıdan satın alan ülkeler içinde yer alıyor.  Bu durumda bizim ülke olarak gelişmişliğimizi bir yerde durduruyor. Çünkü teknolojiyi satanlar sadece ürünü satıyor ama teknolojinin kaynağı olan bilgiyi vermiyorlar. Bu nedenle de sürekli, bilgi toplumu olmamız gerektiğini sık sık vurguluyorum.

 Peki, biz teknolojiyi neden üretemiyoruz? Bunun birçok nedenleri arasında  meslek liselerine toplum olarak gereken önemi vermememizdir diye düşünüyorum.

İşte ortaokul sonrası tercihlere bakın, meslek liselerinin son sıralarda tercih edildiğini görürsünüz. Bu da olaya bakış açımızın yanlışlığını göstermesi açısından önemli diye düşünüyorum.

Oysa gelişmiş ülkelerde, meslek liselere önemseniyor, öğrencilerin % 60’ı meslek liselerine yönlendiriliyor!

NEDEN TEKNOLOJİ ÜRETEMİYORUZ.

Bu konuda uzman görüşlerini araştırdım, deniyor ki; “Ülke olarak teknolojik üretimlerden geri kalmamızın en büyük sebebi Meslek Liselerinin yapısal yanlışlıkları. Meslek Liseleri aslında çok önemli değere sahip olunmalı ancak bizdeki durum çok farklı. Oysaki bu liseler teknolojiyi üretecek, geliştirecek olan mühendisler yetiştirmeli. Örneğin; Almanya mühendislik alanında Avrupa’nın en iyisi; bunun en büyük sebebi, Almanya’da teknik liselere verilen önemin yüksek olması.

Aslında bakanlığımızda aynı düşünceleri paylaşıyor.  “Kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış bir Türkiye’nin geleceği, eğitimden ve bilgiyle donanmış genç nesillerin yetiştirilmesinden geçer. Bunda da mesleki eğitimin payı oldukça büyüktür.

Gençlerin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi gerekir. Böylelikle yetiştirilecek nitelikli işgücünün ekonomiye kazandırılması sağlanmış olur. Nitelikli mesleki teknik eğitim alınarak sanayi, bilişim ve hizmet sektörlerinde istihdam sağlanmış olur.

Genel lise öğrencileri, öğrenimleri sırasında bir mesleki beceri edinememektedirler. Üniversiteye giremeyen genel lise mezunu işsizlikle yüz yüze kalıyor. Meslek lisesi öğrencileri ise teknik bilgi ve becerilere sahip ara eleman veya teknisyen olabilirler. Ayrıca eğer isterlerse kendi alanlarında yüksek öğretime de devam edebilirler. Okullardan alınan ek puanda buna katkıda bulunur.

Türkiye’de gençlerin meslek liselerine yönelik ilgisi olması gerekenin çok altında! Bunun temel nedeni gençlerin iş bulma olanaklarının üniversite mezunu öğrenciler için daha fazla olduğunu düşünmeleridir. Oysa üretim, sanayi nitelikli ara eleman bulamamaktan şikayetçidir. Bütün bunların üstüne bir de üniversite mezunlarının işsiz kalma oranını da eklersek meslek liselerine ilginin artması için bir şeyler yapılması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.

Kısacası genç nüfusumuzu avantaj ya da dezavantaj olarak görebilmemiz tümüyle bu nüfusun eğitimli olup olamamasına bağlıdır. Diğer yandan her gencin üniversite eğitimi alması her şeyden önce gerçekçi değildir. Batılı ülkelerde de bu böyledir. Üniversite mezunlarına da meslek lisesi mezunlarına da bu toplumun çok ihtiyacı vardır!(Kaynak MEB)

Demek ki, toplumun bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Yoksa bakanlığımızda, işin farkında…

NELER YAPILMALI?

Uzmanların önerilerine geçmeden önce, ,bir şey ifade edeyim “ sanat altın bileziktir!” bilincini artırmaktırmalıyız. İkincisi ilkokuldan sonra öğrenciler ilgi alanlarına yönelik yönlendirilmeli. Üçüncüsü sanatkârlarından iş ve servet sahibi olacağını göstermeliyiz.

Bunların dışında “Öncelikle eğitim sisteminde önemli değişikliklere gidilmeli. Meslek Liselerine önemi ilgiyi artırmalıyız. Mesela mühendis olmak isteyen öğrencilere mühendis olabilmek için Meslek Liselerine gidilmesi zorunluluğu getirilmeli. Meslek Liselerinin müfredatı değiştirmeli. Teknik bilgiler verilmeli ama en az onun kadar önemli olan deneyim için stajlara verilen önem artırmalı. Bunun için önemli şirketlerle anlaşmalar yapılmalı. Bu stajların öğreticiliği artırılmalı ve tabii ki de kontrolü sık olmalı. Kendim meslek lisesi çıkışlıyım, diyeceğim şu, kişinin baskın zekâsına göre gençlerimiz liselerine yönlenmeli. Geleceğimiz, bu liselerin tercih edilir hale getirilmesi ile daha iyi olacaktır. Kalın sağlıcakla.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co