Melhame -i Kübra

Melhame -i Kübra

MELHAME-İ KÜBRA ( BÜYÜK SAVAŞ )

Daha önceki yazılarımdan birinde;” Evanjelikler büyük bir heyecanla Armagedon Savaşı’nın çıkmasını bekliyorlar, çünkü bu savaşın kendileri için bir kurtuluş olacağına inanıyorlar.

Yahudiler, vaadedilmiş topraklara dönüp Büyük İsrail’i kuracak ve dünyaya egemen olacaklarına” inanıyorlar…”

Hıristiyanlık akidesinde  ise Mesih’in ideal bir dünyada yeryüzüne geleceğine inanan mesiyanik gruplarla, Mesih’in yeryüzüne döndükten sonra bin yıllık bir Hıristiyan hükümranlığının süreceğine inanan milenyumcu bazı grupların oluşturduğu sapkın mezhepler, yeryüzü cennetinin yaklaşmakta olduğunu ve bu cennete girmek için başvurulan her vasıtanın iyi olduğunu bildirmektedirler…”

Mehdi ve Mesih konusunda bizim ilahiyatçı yazarlarımızdan Hayrettin Karaman şöyle der; “İslâm ilmihâl kitaplarında, bunlar dışındaki bazı akaid (inanç bilgisi) kitaplarında, kıyâmet yaklaşınca Mehdî’nin ortaya çıkacağı, Hz. İsa’nın ineceği yazılmıştır. Sahîh hadîs kitaplarında Hz. İsa’nın geleceğine dair rivâyetler vardır, bazıları bunların tevâtür derecesinde olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kur’an’da onun geleceğina dair açık bir ifade yoktur…”diyor.

RİSALEYİ NURDA DA GEÇER

Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin (R.A.) “Beşinci Şua” namındaki eserinin dikkatlice okunması gerekmektedir.

İHTAR: Mehdîlik ahirzamanda bir hidayet cereyanıdır ki üç mümessili vardır. Bu üç mümessilin her birine de Mehdî denilir.

Birinci Mehdî hakaik-ı imaniyenin mehdîsidir. Birinci Mehdî’nin yapmış olduğu bu vazife, diğer iki Mehdî’nin vazifelerine nisbeten çok daha ehemmiyetlidir. Bu Mehdî’nin vazife-yi maneviyesi takriben 100 sene devam edecektir.

İkinci Mehdî ise; Alem-i İslamı zulümattan nura çıkaracak ve Alem-i İslamın ittihadını temin ederek şeair-i İslamiyeyi ve ahkam-ı Kur’aniyeyi bütün Alem-i İslamda tatbik edecek olan zattır.

Hazret-i İsa (A.S.) bu ikinci Mehdî’nin hakimiyetinin son zamanlarında nuzul edecektir. Bu Mehdî’nin hakimiyeti ise takriben 45 senedir.

Üçüncü Mehdî ise; Hazret-i İsa (A.S.) ile birleşerek Alem-i Nasraniyeti de arkasına alarak ahkam-ı Kuraniyeyi ve şeair-i İslamiyeyi bütün dünyaya hakim edecektir. Bu zatın hakimiyeti de takriben 40 senedir.

Peygamberimiz (sav)’in hadisinde haber verildiğine göre, Hz. Mehdi (a.s.) önce Türk bayrağıyla Türkiye’den çıkacak, daha sonra da yeşil bayrak sahibi olan İslam ülkelerine de manen hakim olacaktır. Türk İslam Birliği’nin oluşmasına vesile olacak ve bu birliğin manevi liderliğini üstlenecektir. (Mehmet Ali Bulut)

MEHDİ VE MESİH MESELESİ

Rivayetlere bakılırsa bu büyük ve çetin savaşın devam ettiği süreçte beklenen Mehdi“Savaşçı Mehdi” ortaya çıkacak. Dünya tam bir herc ü merc içinde iken, Hristiyanların içinden çıkacak büyük bir ruhani kesim, Kuran’ın davet ettiği kelimede buluşmak üzere Müslümanların safında yer alacak ve Deccal ordularını yenerek, tam bir hükümranlık elde edecekler. Hadislerde “Hz İsa gelir Mehdiye iktida eder” diye ifade edilen şey, bu şekilde tecelli eder.

İyiler son bir kere kötülere galebe eder ve dünya, nasıl ki daha önce tam bir adaletsizlik ve zulüm ile istila edilmiş idiyse bu kere de hakiki bir adaletle kırk yıl idare olunur. Böylece, inananlar, “eğer insanlık, Allah’ın insanlardan beklediği hal üzere olsalardı nasıl bir dünyada yaşayacaklardı” onun güzel bir örneğini sergileyecekler. Bu da en fazla kırk senelik bir zaman dilimidir. Ondan sonra doğudan ve batıdan yecüc mecüc fitnesi doğar tüm müminler yok edilirler ve kıyamet kâfirlerin başına batlar…

Sonuç  olarak Allah’u alem, Mehdi ve Mesih işbirliği ile dünya yeniden kurulacak ve kurtla kuzu 40 yıl birlikte yaşayacak. Ve sonra tam anlamıyla kıyamet çağına gerilecek. Hadisler ve İslam alimlerinin beyanlarından anlaşılmaktadır ki, ilk iki zat Deccale karşı büyük mücadeleyi başlatır,Hz. Mehdi Müslümanları birleştirerek mücadeleyi genişletir ve sonunda Hz. İsa (AS) deccali öldürerek, onun tabilerini dağıtır.Böylece yeryüzünde Kıyametten önce ikinci bir asr-ı saadet zamanı yaşanır…” denilmekte. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Görmez ise; ““Mehdilik konusu Kur’an-ı Kerim’de hiçbir ayette yer almaz. En temel hadis kitaplarımızda da bu kavram yoktur…” der. Acizane görüşüm ise;  Allah şüphesiz en doğrusunu bilir,  ancak bildiğimiz bir şey var ki, dünyada kurulu bu düzen böyle gitmez. Güçlünün haklı, haklının mazlum olması kabullenilemez…

Son söz; “ Deccal kötülüğü, Mehdi iyiliği temsil ediyor. Bir gün iyiler, kötülere mutlaka galip gelecektir…

Sonumuz hayır ola!

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co