Mehmet Âkif’in Orijinalitesi nereden gelmektedir?

Mehmet Âkif’in Orijinalitesi nereden gelmektedir?

 

Mehmet Âkif (1873- 1936), hem Doğu hem de Batı kültürünü bilen bir aydın. Baytar mektebinde yüksek tahsilini tamamladıktan sonra; mesleğiyle ilgili görevlerde bulunmuş, Halkalı Ziraat Mektebinde ve Darü’l- Fünûnda Türk Dili ve Edebiyatı hocalığı yapmıştır.

Milli Mücadeleyi desteklemek için Anadolu’ya geçmiş; Kastamonu, Konya ve diğer bazı yörelerde halkı ateşli konuşmalarıyla Kurtuluş Savaşına hazırlamıştır. Burdur mebusu olarak Büyük Millet Meclisine girmiş, Şubat 1921’de Kahraman Ordumuza armağan ettiği İstiklal Marşımızı yazmıştır.

Birinci Dünya savaşı sırasında yazdığı Çanakkale Şehitlerine isimli şiiriyle Batı emperyalizmine başkaldırmış, kendi değerlerimizi tanımamız, yaşamamız ve korumamızı, Japonlar gibi; sadece bizden ileride olan Batının tekniğini almamız gerektiğini savunmuştur.

Anadolu insanını temsil eden birinci meclisin dağıtılıp; daha çok Batıcı aydınlardan oluşan ikinci meclisin teşkili, özellikle 1928’den sonra Kurtuluşun amacından uzaklaşmaya başlaması, hâfiye takibine alınması, kendisine verilen Kur’an tercümesinin Türkçe ibadet için kullanılacağını sezmesi gibi nedenlerle çok sevdiği ülkesini terk edip Mısır’a gitmek zorunda kalmıştır.

Mehmet Âkif, milli mektep olmaktan çıkıp; iskolastik zihniyete bürünen medreseleri de haklı olarak tenkit eder. Artık medreselerimizden bir Farabî, bir Gazalî çıkmamaktadır. Aynı şekilde Tanzimat yıllarında açılan okulları da eleştirir. Çünkü bu okullar, Batının tekniğini değil, kültürünü bize empoze etmektedirler, üretici değil, tüketici insan yetiştirmektedirler. Bu durumun başlıca sorumlularından biri de; bu okullarda yetiştikleri için kendi medeniyetini, kültürünü tanımayan, onu yaşamayan, kendi milletinden kopan öğretmenlerdir. Yine; birer halk eğitim yeri olan camilerde; vaizlerin halkı aydınlatması, dünyayı, toplumsal olayları anlamaya imkân tanıyacak yapıda olmalı, milletin dününü ve bugününü bilmeli, insanları geleceğe hazırlamalıdır. Bu durumu; ondan ilham alarak; daha sonra dile getiren Nurettin Topçu ise; Kur’an’ın felsefesini yapabilmelidir, diyecektir.

Âkif, Türk gençliğine manevi oğlum dediği Asım’ı örnek gösterir. Çanakkale’de yurdunu çiğnetmeyen Asım’ın Almanya’ya gitmesini “ilim pınarlarının sularını Anadolu’ya getirmesini” söyler. Tevfik Fikret ise; Türk gençliğine oğlu Haluk’u örnek gösterir ve 1909 yılında oğlu Haluk’u İskoçya’ya mühendislik tahsili için gönderir. İngiltere’de yetişip Anadolu’yu aydınlatmak yerine; Haluk, yanında kaldığı ailenin etkisiyle Hıristiyan olur. Anadolu’ya dönmeyip; Amerika’ya gider. 1943 yılından itibaren kendisini tamamen Hıristiyanlığa adar ve rahip olur. 1965 Yılında Amerika’nın Orlando kentinde Park Lake Presbyterian kilisesi rahibi olarak olur.

Takdir okuyucunun!

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co