Kobiye ortak olun

Kobiye ortak olun

KMTOS Başkanı Kemal Karaküçük

“Kobiye ortak olun !”

 

KAHRAMANMARAŞ- Kısa adı KMTSO, olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 12. Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi, Başkan Kemal Karaküçük : “ KOBİ ortağı olun işinizi büyütün,” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 12. Olağan Meclis Toplantısı, Ali Cilve başkanlığında gerçekleştirildi. 29 Nisan Salı günü gerçekleştirilen toplantının konukları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan, Teknokent A.Ş. Müdürü Mesut Bilginer ve Türkiye Noterler Birliği Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı A.Ş. Bölge Satış Yöneticisi Reşat Yılmaz oldu.

kmtsob (2)

KMTSO Meclis Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük, 2013 ve 2014 yılında yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.     2013 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da %4 artış sağlandığını, cari fiyatlarla Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün 1 trilyon 561 milyar TL’ye ulaştığını ifade eden Başkan Karaküçük, sözlerine şöyle devam etti: “Bu tablo içerisinde, imalat sanayi, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %3,8’lik artış gerçekleştirirken mali kuruluşların büyüme hızı %9,8’i bulmuştur. 820 milyar dolarlık GSYİH içerisinde 126 milyar dolar kısmını imalat sanayi karşılamakta, yüksek büyüme oranına karşılık mali kuruluşlar 27 milyar dolarlık bir katkıya sahip bulunmaktadır.  Sanayi üretim endeksi, 2014 Şubat ayında 109,5 olmuş, bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 oranında artış kaydetmiştir. 2012 yılında 10.459 ABD doları olan kişi başı GSYH değeri 2013 yılında 10.782 ABD Doları olmuştur. Sabit fiyatlarla hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2013 yılında %4,6 artarken devletin nihai tüketim harcamalarında %5,9 artış kaydedilmiştir. Geçtiğimiz yılın ilgi çekici göstergelerinden birisi ise sabit fiyatlarla mal ve hizmet ihracatıdır. 2013 yılında sabit fiyatlarla mal ve hizmet ihracatı %0,1 artarken, mal ve hizmet ithalatı %8,5 artışa sahne olmuştur. Bu da, tüm çabalara rağmen ülkemizin yapısal ekonomik sorunlarına işaret eden bir gösterge olmaktadır.”

kmtso (3)

Kahramanmaraş’ın son dönemdeki ekonomik performansını da ele alan Başkan Karaküçük: “2013 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre %5,8 artarak 810 milyon dolara yükseldiğini, 2014 yılı ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 artış kaydedilerek 229 milyon dolara çıktığını görmekteyiz. İthalatımız ise 2013 yılında 2012’ye göre %11,6 oranında gelişme göstererek 1 milyar 157 milyon dolara ulaşmıştır. 2014 yılının ilk iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %9,8 azalarak 209 milyon dolar olmuştur. Maalesef; ithalatımız ihracatımıza göre daha yüksek oranda artmaktadır. Yatırım trendine baktığımızda; tamamlanan yatırımların 3,4 milyar dolara, devam eden yatırımların 1,36 milyar dolara ve toplam 4,8 milyar dolara ulaştığını görmekte ve gelecek için daha çok umutlanmaktayız. İstihdam cephesinde ise olumlu gelişmeler göze çarpmaktadır. 2012 sonunda 93.810 kişi olan istihdam 2013 sonu itibariyle %4 artarak 97.471 kişiye ulaşmış, 2014 Mart döneminde ise bu sayı 98.463’e çıkmıştır. Mali kuruluşların verilerine baktığımızda; 2013 döneminde il geneli banka şube sayısı 81’e ulaşmış bulunmaktadır. 2013 yılı itibari ile Kahramanmaraş’ta kredi toplamı 7,4 milyar TL, mevduat ise 3,3 milyar TL’dir. Kahramanmaraş’ta 2013 yılı itibari ile protestolu senet sayısı 5.485 olup, toplam tutar 48,7 milyon TL olup buna göre Türkiye sıralamasında 28. sırada yer almaktadır.” diye konuştu.

Karaküçük: “Kahramanmaraş 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2 milyar dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye’nin önemli üretim merkezleri arasında bulunmaktadır.”

kmtso

Karaküçük, Kahramanmaraş için 2014 dönemi üretim ve ihracat bazlı büyümenin sağlandığını, Ar-Ge – inovasyon odaklı yatırım ve üretimin, daha katma değerli yüksek fiyatlı ürünlerin ihraç edildiğini, istihdamın ve nitelikli işgücü sorununun çözüme kavuşturulması bakımından verimli bir yıl olacağını ve yüksek büyüme oranıyla ekonomiyi ileri götürmenin ancak bu şekilde sağlanabileceğini vurguladı.

Karaküçük sözlerine şöyle devam etti: “Buradan hareketle; özellikle dış ticaretimizi geliştirmeye yönelik girişimlerimiz ve projelerimiz devam etmektedir. Bunun için hedef pazarlarda yerleşik dış ticaret irtibat ofislerinin kurularak aktif şekilde üyelerimize hizmet verilmesini çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda, ilk çalışmalarımızı özellikle Irak pazarı üzerinde yoğunlaştırılarak; Gaziantep’te yapılan bölge odaları istişare toplantısında Erbil’de açılacak olan dış ticaret irtibat ofisine ortak olarak katılım sağlanması yönünde görüşmelerde bulunduk. Bu toplantının ikincisi 19 Haziran’da Kahramanmaraş’ta yapılacak ve ortaklık protokolü de bu toplantıda imzaya açılacaktır. Benzer bir çalışmayı Rusya pazarına yönelik olarak Moskova’da yapmak üzere ön hazırlıklarına başladığımızın bilgisini sizlerle paylamak istiyorum.”

KMTSO Yönetim Kurulu’nun Önem Verdiği Konu: Meslek Komitelerinin Aktif Çalışmasıdır

İş dünyasının en büyük temsilcisi olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın reel sektörün genç temsilcilerinin dinamizmi, tecrübeli tüccar ve sanayicilerin birikimlerinin bir araya geldiği bir meclise ve yönetime sahip olduğunu ifade eden Karaküçük, “Kahramanmaraş ekonomisinin sağlıklı şekilde büyümesi için yapılan çalışmalarımızın hızını ve etkinliğini artırmak, daha sonuç odaklı bir yapıya kavuşturmak ve Kahramanmaraş’ın hedeflerini daha yukarı taşımak adına Meclisimizin ve meslek komitelerimizin bu süreçte sağladığı destek çok büyük öneme sahiptir. Bu itibarla Nisan ayı içerisinde 2’si genişletilmiş olmak üzere toplam 20 meslek komitesi toplantısı yapılmıştır. Bu toplantılarda yetişmiş iş gücü ihtiyacının giderilmesi, kalite ve verimliliğin artırılması, bölgesel ve küresel rekabet koşullarına uyum, sektörün ortak bir NACE kodu altında toplanması, örme kumaş sektörü ile ham kumaş tanımının yeniden yapılarak DİR kapsamında yanlış işlemlerin ortadan kaldırılması ve antidamping uygulanması, boya apre sektörü ile ilgili kimyasal arıtma ve renk giderimi yöntemleri konuları görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu toplantıların sayısının ve niteliğinin artırılarak daha fazla proje ve daha yeni vizyon elde etmek adına meclisimizin ve meslek komitelerimizin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini bir kez daha yinelemek istiyorum.

Erkenez ve Kılılı Islah OSB

Kahramanmaraş’ta organize sanayi bölgesi dışında gelişen sanayi alanlarının OSB statüsüne kavuşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi aktaran Karaküçük: “Bu kapsamda Islah OSB’lerin yatırım ve işletme süreçleri hakkında sanayicilere bilgi vermek amacıyla bir toplantı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na eklenen Geçici 8. Madde kapsamında ilimiz Gaziantep, Adana karayolu ve Kılılı bölgesindeki sanayi alanlarının OSB statüsüne kazandırılması için harita ve fizibilite çalışmaları tamamlanarak bölgedeki sanayi tesisi malikleri ile arsa maliklerinin talep ve taahhütnameleri toplanmış ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş, bu kapsamda, Gaziantep yolu üzerinde 678 hektar alanda yer alan 176 parsel ve 52 sanayi işletmesi, Adana yolunda 348 hektar alanda yer alan 136 parsel ve 24 sanayi işletmesi, Kılılı’da 268 hektar alanda yer alan 65 parsel ve 17 sanayi işletmesi olmak üzere toplam 1294 hektar alanda yer alan 377 parsel ve 93 sanayi işletmesi kapsama girmişti. Bakanlığın genel değerlendirmelerine göre Gaziantep yolunu içine alan Erkenez Islah OSB’nin havaalanı mania planı bakımından olumsuzlar bulunduğu ifade edilmekte, Kılılı Islah OSB için ise coğrafi bütünlüğün sağlanamadığı yönünde eleştiriler gelmektedir. Bu doğrultuda toplantıda karar alınarak Adana yolu üzerinde bulunan tesisler için Islah OSB çalışmalarına devam edilmesi, diğer yerler ile ilgili olarak da alt komisyon oluşturularak teknik çalışmaların devam ettirilmesi ve mevzuat açısından engel teşkil eden hususların yeniden gözden geçirilmesine karar verilmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, ilimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, OSB Bölge Müdürlüğü ve Odamız yetkililerinden oluşan komisyon bu çalışmaları önümüzdeki günlerde tamamlayarak net bir sonuca ulaşacaklardır.” dedi.

Karaküçük: “Kahramanmaraş’ın lokomotifi tekstil sektörünün özellikle katma değer yönünden gelişimine destek olmayı çok önemli görüyoruz.”

Tekstil sektörünün özellikle mühendislik yönünden desteklenerek ar-ge çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine inandığını ifade eden Karaküçük: “Bu düşüncemizi somutlaştırmak adına; geçtiğimiz yıl ilimizde yapılması için mali ve teknik destek sağladığımız Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi’nin, bu defa 3 Mayıs’ta İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılacak olan etkinliklerine katılarak burada Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründeki altyapısını tanıtarak, yaşanabilirlik bakımından kentsel pazarlama yaparak tekstil mühendislerinin Kahramanmaraş’a ilgisini artırmayı ve sosyal sermayemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuya paralel olarak, KSÜ Tekstil Mühendisliği Fakültesi’ne geçen dönem sadece iki öğrencinin kayıt yaptırdığı ve gelecek dönemde böyle olması durumunda bölümün kapanacağı bilgisine ulaşılmıştır. İlimiz sanayisinin bel kemiğini oluşturan tekstil sektörüne yetişmiş işgücü hazırlamasından dolayı hayati önemi olan bu bölümün kapanmaması için Odamız Yönetim Kurulu karar alarak; KSÜ Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih ederek kayıt yaptıran ilk 20 öğrenciye 4 yıllık fakülte döneminde aylık 300 lira burs verilmesine, bunun için gerekli bütçe hazırlıklarının yapılması için Meclisin onayına sunularak; reklam ve tanıtım faaliyetleri yürütülmesi için broşür basımı, bilboard kiralama, TV programı yapılması gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. Umuyoruz bu faaliyetler önümüzdeki dönemde mühendis sayısının çoğalmasına katkı sağlayacaktır. Yine ilimizde eğitim alanına ve insanımıza yatırım yapmak adına TOBB ile protokolünü imzaladığımız 24 Derslikli Okul ve 200 Öğrencilik yurt için gönderilen ek Protokolü imzalayarak Valilik onayı için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne göndermiş bulunuyoruz.” dedi.

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş

Başkan Karaküçük ayrıca, KOSGEB, TESK ve 16 Ticaret ve Sanayi Odasının iştiraki ile kurulan Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş hakkında bilgi aktararak konuşmasını tamamladı: “Girişimciler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, iş fikirlerini hayata geçirebilmek için gerekli olan finansman kaynaklarına ulaşmakta zorlanmakta, deneyimi, yeterli sermayesi veya teminatı olmayan girişimcilerin, işin başında gerekli olan çekirdek ve başlangıç sermayesini veya işlerini büyütmek için gerekli sermayeyi banka kaynaklarını kullanarak geleneksel yollardan sağlamaları mümkün olamamaktadır. Türkiye’de bu sorun genellikle girişimcilerin ya kendileri ve çevresinden sağladıkları kaynaklarla ya da küçük bir kısmı ise KOSGEB Girişimcilik Desteği gibi devlet kaynaklı desteklerle doldurulmaya çalışılmaktadır. Oysa ki, bu kaynak gelişmiş batı ülkelerinde, yenilikçi iş fikrini daha fikir aşamasından itibaren destekleyerek yenilikçiliğin girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynayan, iş melekleri adı verilen bir sınıf veya daha profesyonel ve kurumsal yapı olan girişim sermayesi fonları tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, girişim sermayesi fonları ve iş melekleri yatırım yaptıkları şirketlere finansman sağlamanın yanı sıra, gerekli olan yönetsel ve stratejik desteği de sağlayarak şirketlerin daha hızlı büyümelerine de çok önemli katkılarda bulunmaktadır. Ülkemizde bu sorunun çözümüne yönelik olarak %48’i Odalar Birliği, %31’i Halkbank ve kalanı diğer iştirakçiler arasında paylaşılmak üzere; KOSGEB, TESK ve 16 Ticaret ve Sanayi Odasının iştiraki ile kurulan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; teknolojik farklılıklar ortaya koyarak rekabet avantajı sağlayan, ticari pazar ve gelişme potansiyeli olan ürün veya hizmet portföyü sunabilen, yeni ürün, yöntem, sistem ve teknikleri geliştirmiş veya geliştirme potansiyeli olan, proje ve şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır. Kısa adıyla KOBİ A.Ş., girişimci şirketin KOBİ tanımına uyması, projenin teknolojik farklılıklar yaratarak, pazarda rekabet avantajı sağlayabilecek olması veya geliştirme potansiyeli olan yeni ürün-hizmet portföyü sunması, girişimci şirketin gelecekteki nakit akımları ile döndürülemeyecek miktarda muaccel olmuş vergi, SGK prim, banka v.b. borcunun bulunmaması, proje sahibinin teknik ayrıntılara hakim, pazar, müşteriler ve işletmecilik hakkında bilgi sahibi olması, proje sahibinin uygulanabilir bir iş planına sahip olması, proje sahibinin ve ekibinin vizyonu geniş, deneyimli, güvenilir, çalışkan ve dürüst olması, yatırımdan ortalama sonraki 5-6 yıl içerisinde çıkılabileceğine inanılması yönünden değerlendirerek bu projelere ortak olmak suretiyle destek olmaktadır. KOBİ A.Ş., en fazla %49 oranında hisse satın almaktadır. Başvuruda bulunan şirketlerin talepleri de göz önünde bulundurularak başlangıç aşamasındaki projeler için ortalama 250 bin Dolar, mevcut kurulu şirketler olan bilişim sektörü projeleri için en az 500 bin Dolar, diğer sektörler için en az 1 milyon Dolar ve en fazla 5 milyon Dolara kadar yatırım yapabilmektedir. Girişimcinin başvuru üzerine olumlu bulunan projelerden İş Planı hazırlanması talep edilerek, iş planından sonra fizibilite ve mali denetim çalışmaları KOBİ A.Ş. uzmanlarınca tamamlanarak son karar aşamasına getirilmekte ve bu süreç 3-4 aylık bir zaman diliminde tamamlanmaktadır.”

KMTSO Meclis Toplantısı’na konuk olarak katılan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan da Üniversite- Sanayi işbirliği ve KSÜ’nün gelişimine ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi.

Yönetime geldikleri zaman dikkatlerini çeken üç husus hakkında bilgi veren Rektör Karaaslan: “Bu hususlardan birincisi; Yirmi yılda yönetime geldiğimiz zaman üniversitemizin kuruluşunun 18. yıl dönümüydü. 18- 20 yılda bir üniversitenin gelişimini tamamlaması beklenirdi. Bizimle aynı tarihte kurulmuş üniversitelere göre bizim gelişimimiz, yaklaşık %50 geri idi. Çok önemli bir fiziki kapasite eksiğimiz vardı. İkincisi; üniversitemizin ve şehrin ve tabii sanayicilerimizin arasında kopukluk vardı, soğukluk vardı. Yeterli bir iletişim yoktu. Üçüncüsü; üniversite içerisinde yadsınamaz, inkar edilemez, yüksek düzeyde huzursuzluk vardı. Biz öncelikle bunları ele aldık ve en çok da alt yapı ile uğraşmak zorunda kaldık. Onun için önce yatırım bütçemizi arttırdık. Yatırım bütçemizi arttırdıktan sonra ben özetle geçeceğim, spor alanlarımızı kısa sürede bitirdik, hastanemizi öngörülen iki yıldan önce bitirebildik. İlahiyat fakültemiz yapılıyor her zaman söylediğimiz gibi Kadir Kurtul yaptırıyor. Fakültemiz, bu yıl sonunda tamamlanacak diye bekliyoruz. Ayrıca üç tane fakülte binasını da tamamlamış durumdayız bu dönem içerisinde. Mimarlık – Mühendislik Fakültemizin ilk temelleri atıldı, yükseliyor. Teknopark’ı hizmete sunduk. Tekmer’i hizmete sunduk. İlk defa yabancı öğrenci aldık. Hem Lisans, hem Yüksek Lisans düzeyinde 300 civarında öğrencimiz var. Dünya’nın hemen her tarafından, uzaktan eğitimi başlattık. Bunu bir ayrıcalık olarak söyleyebilirim. Çok güzel iki stüdyomuz var. Bunu yakın zamanda oğlumdan duydum. Bazı yerlerde, insanlar herhangi bir kafede ders anlatırken bizim çok iyi stüdyomuz var ve Türkiye’de kendi yazılımı ile uzaktan eğitim yapabilen tek üniversiteyiz şu an. Bilgi-İşlemin tüm alt yapısını değiştirdik. Bunlar benim en aklımda kalanlar bunları arz ediyorum sizlere. Bu yıl neler yapabileceğiz? Pazarcık Meslek Yüksek Okulu’nun ihalesinin çıkması talimatını verdik, işlemler yapıldı. Üniversitemizin bir kongre, kültür merkezi yoktu onu geçen yıl proje ihalesi yapıldı. Bu yıl kendi ihalesine çıkacağız. Kütüphanemiz yoktu, bütün bunlar diğer fakültelerimizin içerisindeydi ve kütüphanemizin de proje ihalesi tamam. Bu yıl onun da ihalesine çıkacağız. Bunları da tamamladıktan sonra fiziki kapasite eksikliğimiz çok yüksek düzeyde kapanmış olacak. Şehrimizde işbirliği konusunda çok yoğun çabalarımız oldu. Bizim çabalarımız dolayısıyla iş adamlarımızla, şehrimizle belli bir düzeyde, henüz istediğimiz düzeyde olmasa bile, sıcak bir temas kurabildiğimizi düşünüyorum. Bu yöndeki eleştirinizi tabi ki alıp değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız düzenli olarak sizlerle işadamlarımızla görüşüyorlar diye biliyorum ben, sürüyor bu görüşmeler. Huzur konusunda söz vermiştik biz. Hiç kimsenin özlük hakkını tartışma konusu yapmayacağız, hiç kimse kendini dışlanmış hissetmeyecek. Bütün öğretim üyelerimiz, kendisini temsil edilmiş hissedecek demiştik, bu sözleri tuttuk. Bugün için bunu söyleyebilirim. Zamanı geldiği halde özlük hakkını alamamış olan tek kişi yoktur. Arkadaşlarımızın yani öğretim üyelerimizin huzur içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bugüne kadar bahsettiğim gibi bir alt yapı ile uğraşmak zorunda kaldık. Yatay büyüme ile uğraşmak zorunda kaldık. Öğrenci sayımız, yeni yıl eğitimi başlangıcı itibarı ile 17 bin 154’ten 26 bin 700’e çıkmıştı. Muhtemelen önümüzdeki yıl 30 bine ulaşırız, diye umuyoruz . Bunu okullarımızın ve fakültelerimizin içini zenginleştirerek, bölümlerin sayısını arttırarak sağlamış bulunmaktayız. Yani sadece Elbistan’a Teknoloji fakültesi açtık. Öğretim üyesi bulmakta çok zorlandığımız için eğitime başlayamadık. Ama burada mevcut fakültelerimizin iç yapısını zenginleştirerek bu artışı belli bir ölçüde sağlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki hedefimiz; dikey büyüme olmalı diye düşünüyoruz. Bundan sonra kaliteyi arttırma çalışmalarına sıra geldiğini düşünüyoruz. Başkanımızın bildirdiği bu tekstil mühendisliğindeki kriz, sadece bize mahsus değildi. Bazen değişik alanlarda, değişik dalgalanmalar olabiliyor. Ama bu bursun düzenlenmesi çok iyi oldu, özellikle de şehrimiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

TEKNOKENT Yönetici A.Ş. Müdürü Mesut Bilginer ise konuşmasına bir fıkra ile başladı. Biginer, şöyle anlattı: “Hepimizin bildiği Neyzen Tevfik vardı rahmetlik. Bir de bekçi Mustafa vardır. Bekçi Mustafa, gizli kalmış cevherlerden biridir, maalesef hepimiz tanımıyoruz. Bekçi Mustafa, çok güzel dini bilgisi olan ama geceyi gündüzü bazen karıştıran, eskilerin tabiriyle şarib’ül leyl-i ven nehar bir zatmış. Bir gün mahallede bir cenaze var. Kimse kaldıramıyor, ne yapacağını kimse bilmiyor. Bir tanesi demiş ki: ‘Bekçi Mustafa ayıksa bu işi yapar.’ Aramışlar, taramışlar, bulmuşlar. Demişler ki: ‘Bekçi Mustafa, sen bu işi becerirsin. Gel şu cenazeyi yıka, namazını kıldır, defini de yaptır.’ ‘Yapamam.’ demiş. ‘Ya, yapacaksın. Ortada kaldı biliyorsun. Hepimizin vebali var bu konuda.’ Neyse gitmiş, cenazeyi yıkamış, tabutun başına geçmiş, namazı kıldırmış. Namazı kıldırdıktan sonra fısır fısır bir şeyler söylemiş cenazeye. Camiden çıkınca cemaatten bir tanesi sormuş: ‘Mustafa Efendi, sen ne dedin ölüye? Boş ver demiş. Yok demiş. ‘Söyleyeceksin, sen bir şey söyledin.’ ‘Valla demiş şunu söyledim. Ahrette bu dünyayı sorarlar, bu dünyanın hali nedir? diye. Bekçi Mustafa, mahalleye imam oldu deyin, onlar anlar demiş.’ Şimdi Üniversite-Sanayi İşbirliğini toparlamak bana düştüyse, valla bu ateşten topu Mehmet ağabeyin kucağına geri atarım. Dünyanın hiçbir yerinde de bu birliktelikte mükemmelliğe ulaşılabildiğini düşünmüyorum. Ancak biz ne yapabiliriz? Şimdi biliyorsunuz, dünyada 700 civarında Teknokent var, Türkiye’de de 2001 yılında bunun ihtiyaç olduğu ortaya çıkınca, Koalisyon Hükümeti döneminde 4965, 4691 teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu çıktı ve o tarihte bazı üniversiteler hemen uyum sağladılar. Bizlerde de bir müddet bu çalışmalar devam etti. Nihayetinde 4 Temmuz 2011 tarihinde resmi gazetede Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı. Sütçü İmam Üniversitesi Kampüsü’nün içerisindeki 102 dönümlük arazi, ‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi 1’ olarak ilan edildi. ÜSKİM merkezi laboratuvarlarının olduğu alan ise ‘Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2’ olarak ilan edildi.” dedi ve Teknokent’in kurulum aşamalarını detaylı olarak anlattı.

Toplantının son konuşmacısı Türkiye Noterler Birliği Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı A.Ş. Bölge Satış Yöneticisi Reşat Yılmaz ise, “Kayıtlı Elektronik Posta” hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Soru-cevap bölümünden sonra toplantı sona erdi.

Toplantıya, KMTSO Meclis, Meslek Komitesi ve Disiplin Kurulu Üyeleri katıldı.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co