KİTAPLA ARAMIZDAKİ DUVARLARI KALDIRMALIYIZ

KİTAPLA ARAMIZDAKİ DUVARLARI KALDIRMALIYIZ

 

Ülkelerin maddi gelişmişlik düzeyi ile okumanın yakın ilgisi olduğu gibi, manevi derinlik kazanmak içinde elbette okumak gerekir.

Son peygamber olan Efendimize: “Yaratan Rabbinin adıyla oku…” emri düşündürücüdür! Şahsen bu konuda üç farklı tefsiri okudum.  Bunlardan kısa kısa değerlendirmeler aktaracağım, ancak bu ayetin önemini, İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıları düşündüğümüzde ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bana göre:

Okumak, cehaletle savaşmaktır.

Okumak tefekkürdür.

Okumak araştırmaktır.

Okumak, gerçek medeniyete açılan, ilk kapıdır.

Ayetin hemen başında, oku ki, Yaratan’ının yüceliğini ve kendinin acizliğini bil, yaklaşımı var. Hemen burada ‘oku’ma söz konusu olduğunda: “ Yavrularım, okuyan anlar, anlayan çözer” diyerek.  Okuma, anlama ve sorunları ya da problemleri çözme bağlantısını açıklamışımdır. “

Ayetin devamında, Rabbimiz insanın yaratılışını tefekkür etmemizi, bilmediğimiz her şeyi akıl nimeti ile öğrendiğimizi belirterek, dördüncü ayette, yazmaya, sonda da insanın azgın olduğuna işaret edilir.

Açalım:  “İkra, Hz. Peygamber’e inen ilk vahiy olup ona ve onun şahsında bütün Müslümanları okumayı emretmiş, onları kalemle yazmaya ve ilimde gelişip yetkinleşmeye teşvik etmiştir.”

Bu bölümde diyeceğim şu ki; “ İlim namaz ve diğer ibadetler gibi farzdır. Yani yapılmadığında günah işlemiş olur insan, bu boyutu ile cehalet günahtır….

 

MÜSLÜMAN CAHİL OLAMAZ

“ İlk vahyin “oku” emriyle başlaması ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi, okumanın ve bilmenin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Kur’an’ın, canlılar arasında insanın farklı ve üstün yerini onun öğrenme özelliği ile tanımlaması son derece anlamlıdır (ayrıca bk. Bakara 2/31). Âyette Hz. Peygamber’e emredilen okumanın konusu belirtilmemiştir; çünkü başta kendisine indirilen vahiy ve kozmik evrendeki âyetler olmak üzere, okunması yani üzerinde inceleme yapıp zihin yorarak hakkında bilgi edinilmesi, ders ve ibret alınması gereken her şeyi tanıması, hakikatini anlayıp kavraması istenmektedir. Kuşku yok ki yaratanı tanımak, dinin de ilmin de temel gayesidir.

Bu sebeple “Yaratan rabbinin adıyla oku!” buyrularak Hz. Peygamber’in okuma faaliyetine veya herhangi bir işe, başka varlıkların adıyla değil, yaratan rabbinin adıyla başlaması ve O’ndan yardım istemesi emredilmiştir. Âyete “Yaratan rabbinin adına oku!” şeklinde de mâna verilebilir. Sonuçta okumanın (veya herhangi bir faaliyetin) Allah’ın adıyla, Allah için ve Allah adına yapılması emredilmiştir. Âyette “Yaratan rabbinin adıyla oku!” buyurularak özellikle yaratma sıfatına vurgu yapılmıştır. Çünkü hem insandaki okuma yeteneği ve imkânını hem de onun okuduğu, incelediği, anlamaya ve kavramaya çalıştığı objeleri, nesneleri yaratan Allah’tır. İnsan, bilgi edinme sürecinde Allah’ın verdiği imkân ve yetenekleri kullanmakta, O’nun yarattığı şartlarda ve onun yarattığı varlıklar üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmaktadır. Durum böyle iken, yani O’nun yarattığı yeteneklerle O’nun yarattığı varlık âlemini incelerken, bütün bu lutufları görmezlikten gelerek Allah’a şükretmemek, O’nu tanımamak, üstelik bunu bilim adına yapmak büyük bir nankörlüktür.

Sözlükte “yapışmak, asılmak, sevgi, ilgi, kan emen kurtçuk” gibi anlamlara gelen alaka kelimesinin çoğulu olan 2. âyetteki “alak” ile aşılanmış yumurtanın ana rahminin iç cidarına asılı vaziyetinin (zigot) kastedildiği anlaşılmaktadır. Âyetler insanın kâmil bir varlık haline gelmesi için önce yaratanı, sonra da yaratılanı yani kendisini ve evreni tanımasının gerekli olduğunu gösterir (insanın yaratılış safhaları hakkında bk. Hac 22/5; Mü’minûn 23/14).

4 ve 5. âyetlerde kalemin önemi vurgulanmıştır; çünkü kalemde sayılamayacak kadar çok ve büyük faydalar vardır. Kalem vasıtasıyla ilimler tedvin edilmiş, hikmetler kaydedilmiş, öncekilerle ilgili haberler, bilgiler zaptedilmiş, Allah tarafından indirilmiş olan kutsal kitaplar yazılmıştır; kısaca uygarlıklar kalem sayesinde süreklilik kazanmış, kuşaktan kuşağa aktarılmış; Allah kalem vasıtasıyla insana bilmediklerini öğreterek onu cehalet karanlığından kurtarmış, ilmin aydınlığına kavuşturmuştur. (Devam edecek) Kalın sağlıcakla.

 

 

 

 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co