KİLİT KONUMDAKİ SORU

KİLİT KONUMDAKİ SORU

 

TEO stratejisi ile ilgili yazıma devam ediyorum. Gazetecilik hayatım boyunca, iyiliği emredip, insanları kötülükten alıkoyma adına, gayret etmişimdir.

 

Bu konuyu girmemin sebebi, vatanıma olan düşkünlüğümdür, öncelikle kendi bilgi eksikliğini gidermek, ikincisi ise gazetecilik görevimi yapmaktır.

 

TEO stratejisinin hazırlanmasının genel sebebin, medeniyetler çatışması olduğunu, bunu kalbin kalp, aklın akılla mücadelesi şeklinde olduğunu uzmanlarımızın dilinden yazmıştım.İkinci nedeni de, jeopolitik açıdan çok önemli bir coğrafyada yaşıyoruz, bunun bedelini de tabi ödetmek istiyorlar.

 

Üçüncüsü, bölgesel güç olmamızı istemeyenlerin , oyunları ile karşılaştığımızı hatırlatmak istiyorum.

 

Leninist  SSCB ‘nin yıkılışı ile kapitalizm  kendilerine karşı bir kutup oluşturdular, çünkü onlar böylece emperyalist emellerine ulaşıyorlardı,  ‘ İslam’ düşman ilan edildi. Biliyorsunuz, önce ‘Radikal İslam’ dendi, köktencilik iddiasında bulundular,  kendileri bu bağlamda projeler ürettiler, ikiz kuleleri vurdurdular, sonra  ‘Ilımlı İslam’ projesi devreye girdi, bu da olmayınca, DAİŞ servis edilerek, bir ‘öcü’ ürettiler.  Sonrada hepsi birden bu öcünün üzerine gittiklerini idda ettiler, halbuki öcü kendi öcüleri.

 

İSLAM KONTROL ALTINA ALINIR MI?

 

Gelelim uzmanlarımızın kilit önemdeki sorusuna; “Dünya, dini ve kültürel öğelerin daha yoğun şekilde yer alacağı bir sürece gidiyor, öyleyse potansiyel güç olma özelliğini koruyan İslamın yeri ve etkisi ne olacaktır?

 

Bu proje sahiplerine göre; “Bu soruya verilen yanıt şudur: İslam kontrol altına alınmalıdır. Bunun da iki yolu var. Birincisi, sahte etiketlerle İslamı tahrif etmek.(IŞID gibi),  İkincisi, İslamla devletlerin siyasi gelenekleri arasında çatlakların ve zıtlıkların olduğunu dile getirerek “sahte İslam” aracılığıyla kurulu sistemleri parçalamak.

 

Projenin Sahibi Prof. Dr. Nadim Macit  bu soruyu şöyle cevaplandırıyor, “Bu stratejiler bağlamında şu açıkça görülmektedir ki, Ilımlı İslam sahte bir etikettir. ABD yapımı politik bir harekettir. Ilımlı İslam, İslam düşüncesi içerisinde geliştirilen bir anlayış değildir. ABD’nin stratejik çıkarlarına hizmet eden din kılıflı sahte bir sistem üretmektir.

 

Egemen güç yeni bir etiket üretti çünkü dini kullanmanın veya kontrol etmenin ilk adımı, tanımlamayı sağlayan etiketlerdir. İkinci aşamada da bu etikete uygun algı kalıbı ve zemin oluşturulması gerekiyordu. Ancak bu etiket için “geçmişi olan” bir İslam anlayışına ihtiyaç vardı. O da “Kültürel İslam”dı. Önce ABD’nin geliştirdiği yeni stratejik modelin kodlarına uygun düşen dini grup, dinler arası diyalogun ve hoşgörünün temsilcisi yapıldı. Bu grup “kendisini Ilımlı İslam’ın temsilcisi olarak gösterdi ve bu misyonu üstlendi.” Böylece Türkiye üzerinden İslam coğrafyasını yeniden inşa etmek için üretilen kutsal aygıtın birinci ayağı tamamlanmış oldu. Dünyanın dümeninde ABD’nin oturduğunu düşünen bu hareket; eşiğimizin dibinde egemen gücün katliamını özgürlük ve demokrasi adına kutsamaktadır. Şu anda terör belası karşısında Türk ordusunun Irak’ın Kuzeyi’ne müdahale etmesine bile karşı çıkmaktadır.

 

DİKKAT ETMEK GEREK

 

Köşeme konuk ettiğim, Macit bu konuda yazdığı kitabın önsözünde der ki; “Hıristiyanlığın batı ve doğu eksenli teo-stratejik mantığına göre Türkiye, ya tarihi ve kültürel yapısını terk ederek batılı devletlerin misyonuna tabi olacak ya da bu coğrafyanın yeniden inşası için parçalanacaktır.”

 

Dikkatinize çekiyorum, ya kültürel erezyonla bizi batı kendisine benzetecek ya da bizi parçalayacaklar. Devam ediyor; “Batı ve doğu merkezli politik-stratejik modellerle kiliselerin geliştirdiği teo-stratejik modellerin buluştuğu noktaları aydınlatmayı amaçlamaktadır. Anılan modellerin ve projelerin içinde yer alanlar kendilerini her ne kadar “kutsallık-özgürlük-demokratlık” üçlemi altında sunsalar, “dünya barışı için İsa Mesih’in etrafında birleşelim” çağrısı yapsalar da, bunlar, siyasi dilde beşinci özgürlük olarak tanımlanan esaretin sözcüleridir.

 

Bu çalışmanın içinde yer alan kaynaklara dayalı çıkarımlar, ağır ve tanımlayıcı olarak algılanabilir. Ne var ki gerçekler ürkütücü ve acıdır…”  Gördüğünüz üzere mesele ciddi, dost ve düşmanı iyi ayırmak gerekiyor.

 

Oysa diyorum insanlık böyle projelerle birbirlerine oyun oynamak yerine, adaletli paylaşımda birleşse, daha mutla ve huzurlu olacak, savaşlar, açlık ve kıtlık olmayacak. Ama aç gözlüler doymazlar ki!(Devam edecek)

 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co