KASİDE KÜLTÜRÜ

KASİDE KÜLTÜRÜ

 

Edebiyatın bir çok dalı vardır, kaside kültürü de bu dallardan bir tanesidir. Özellikle Mevlid Kandillerinde ki kasideleri hepimizin beğenerek dinleriz ve etkileniriz. Hatta ağlarız….

Bu kültür biz Türklerde ve Araplarda çok farklı. Örneğin,  Maraşlılar Ramazan ayında  teravih namazlarında her dört rekat  da bir kaside okuruz. Bir dörtlük aktarayım:

“Gökyüzünde saf saf durur melekler,

Safasından döner çarku felekler.

Bu ayda kabül olur dilekler,

Desin mümin olan Allah’u ekber!”

Kasideler, adından da anlaşılacağı üzere bir kasıt (övme veya yerme, tasvir etme…) için yazılan şiirlerdir. Beyitler halinde aruz vezniyle yazılır. Birinci beyit kendi arasında kafiyeli diğer beyitlerin birinci mısraı serbest, ikinci mısraı birinci beyitle kafiyelidir. Mahlas beytine tac beyit adı verilir.

 

MEDHİYE

 

Detaylara inelim“Kaside nazım şekli 6 bölümden oluşur. İlki nesip veya teşbib’dir. Normal bir kasidede 15-20 beyit kadardır. Âşıkâne duygular anlatıyorsa nesip, âfâkî konular (bahar, tabiat, bayram vs.) işlenmişse teşbib adını alır. İkinci bölüm girizgâhdır. Genellikle tek beyit olur. Bu beyitle medhiyeye geçilir. Üçüncü bölüm medhiyedir. Kendisine kaside sunulan şahıs övülür. Dördüncü bölüm tagazzüldür. Başta da sonda da olabilir.

Sayılan bölümlerin her kasidede olması gerekir diye bir şart yoktur. Bu tertip genellikle bölümlemedeki üst sınırı belirtir. Kimi kasideler vardır ki sadece iki bölümden ibarettir.

Tabi son dönem  kaside yazarları da bu konu güzel örnekler ortaya koyuyorlar.

Bahaettin Karakoç’un “ Beyaz Dilekçe’si “ buna örnek gösterilebilir diye düşünüyorum.

 

FARKLI ADLANDIRMALAR YAPILABİLİR

Kasideler değişik şekillerde adlandırılır. İlki nesipte ele alınan konuya göredir. Bahardan bahsediliyorsa Bahâriyye, kıştan söz ediliyorsa Şitâiyye, bayramı anlatıyorsa Iydiyye, girişte hamam bahis konusuysa Hamâmiyye vb. adlar alır. İkinci adlandırma redife göredir. Redif olan kelimeye göre kaside bir ad alır. Mesela redif “güneş” ise Güneş Kasidesi, redif “su” ise Su Kasidesi, “kılıç” ise Kılıç Kasidesi (veya Tığ Kasidesi) gibi. Kafiye kelimesinin son harfine göre adlandırma yapıldığı da olur. Son harf mîm ise kaside-i mîmiye, ra ise kaside-i râiye, nûn ise kaside-i nûniye vb.

Kaside bir de işlediği konuya göre ad alır.

Allah’ın birliğini anlatana tevhid, Allah’a yakarış niteliğinde olana Münâcât, Peygambere övgü mahiyetindeyse Na’at adını alır. Sadece bir kişiyi öven kasidelere Medhiye, tahta oturmayı kutlamak için yazılanlara Culûsiye, birini eleştirmek için yazılanlara ise Hicviye denir. Bazen de bir tarih düşürmek için yazılan kasidelere Tarih Kasidesi adı verilir.

Kasidelerin divanda yer alışları da hususî bir şekilde belirlenmiştir. Divanın başında yer alırlar. Önce tevhid, münacât ve na’tlar, sonra dört halife ve Mevlâna hakkında övgüler yer alır, daha sonra da sultan, sadrazam, vezir, şeyhülislam vs. gibi bir sıra takip eder.

Kasidelerin başına memduhun adının ve unvânın yazılması usuldendir. Bu, genelde Farsça olarak yazılır. “Kaside Der-Na’t-i Fahr-i Kainât”, “Der Medh-i Hazret-i Sultan Muhammed Hân”, “Der Sitâyiş-i Sadrazam Şehid Ali Paşa” vs. gibi.

Sonuç olarak kasideler kültürümüzün bir parçası haline gelmiş, her geçen günde sosyal medyanın gelişimine parelel gelişmektedir.

Öyleki meraklıları, cep telefonlarının videolarına kendi seslerini alarak sitelerde paylaşmaktalar, bazıları da ilgi görmektedir.

Bu gün kaside ve ilahi kültürü hakkında biraz detaylı bilgi vermek istedim.

Umarım faydası olmuştur.

Kalın sağlıcakla.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co