KAMUOYUNA DUYRULUR

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYRULUR

 

Abbdulhamidhan Camimiz 1993 yılında temeli atılan, arsası Belediyemizden satın alınan Abdulhamidhan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği marifeti ile inşaatı ve sorumluluğu tarafımızca üstlenilen, şehrimizin gurur kaynağı, ülkemizin 3.büyük camisi olma şerefini taşıyan bir büyük camimizdir. Başlangıcından bugüne kadar kamu kuruluşlarımızın, sanayicilerimizin ve saygıdeğer halkımızın unutulmaz katkıları ile ve yönetim kurulumuzun gece gündüz devam eden emekleri ile inşaatı devam eden Abdulhamidhan Camimizin ibadete açılmış olmasına rağmen hala yapımı devam eden bölümleri halkımızın malumudur. Camimizin bünyesinde 67 mevcutlu bir Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu faaliyetine devam etmektedir. İnşaatımız esnasında bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Aksu Televizyonu başta olmak üzere vicdan sahibi bütün medya kuruluşlarına, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerimize, kamu kuruluşlarına, sanayicilerimize ve kıymetli halkımıza teşuekkürü bir borç biliriz. Ne var ki, son iki yıldır belli mihraklarca ısrarla sürdürülen Abdulhamidhan Camii ve Yönetim Kurulunu asılsız iddialarla karalama kampanyası ve algı operasyonları bizde bu açıklamaları yapma zarureti hasıl etmiştir. Yaptığımız işte Allah’tan başka kimseden teşekkür beklentisi içerisinde değiliz.

 

İŞTE GERÇEKLER

 

 1. Abdulhamidhan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği 13 Aralık 1991 tarihinde kurulmuş olup, camimiz inşaatını başlatmıştır.
 2. Abdulhamidhan Camii Vakfı; Kahramanmaraş 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/337 Esas, 2011/790 Karar Sayılı Kararı ile kurulmuş olup, Resmi Gazete’nin 11 Aralık 2011 tarih ve 28143 sayılı nüshasının 275. sayfasında ilan edilerek tüzel kişilik kazanmıştır.
 3. Abdulhamidhan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı 04.05.2012 günü saat 14:00’da gerçekleştirmiş, 4721 sayılı kanunun 88. maddesine göre derneğin feshine oybirliğiyle karar verilmiştir. Derneğin menkul ve gayrimenkul varlıkları tespit edilerek yeni kurulan Abdulhamidhan Camii Vakfı’na bağışlanması da aynı genel kurulda oybirliğiyle karar verilip kabul edilmiştir. Derneğin tasfiyesi 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15.maddesine göre Tasfiye Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş, Tasfiye Tutanağı 16.07.2012 tarihinde tanzim edilerek Kahramanmaraş Dernekler İl Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
 4. Abdulhamidhan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne ait menkul ve gayrimenkullerin tamamı Abdulhamidhan Camii Vakfı’na devredilmiştir.
 5. Abdulhamidhan Camii Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir surette huzur hakkı, maaş, pirim, ikramiye vs. almamıştır. Çalışmalarımız tamamıyla gönüllülük esasına dayanmaktadır.
 6. Vakfımız, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Her yıl başında Yıllık Bilançosunu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne göndermektedir. Yıllık Denetimleri İç Denetim Raporu ile tespit edilerek Bilançosuna eklenir. İç Denetim işlemleri mali müşavirler tarafından yapılır. Ayrıca Vakıflar
  Genel Müdürlüğü’nün müfettişlerince belirli periyotlarda gerçekleştirilir.
 7. Türkiye’de bütün camilerin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığımız’a aittir. Her türlü tasarruf İl ve İlçe Müftülükleri marifetleri ile gerçekleştirilir.
 8. Camilerin mülkiyetleri ise farklı farklı kurumlara, derneklere, vakıflara, şahıslara aittir. Şöyle ki;

Ulu Camii’nin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir.

Uncular Camii’nin tapusu Müteveffa Ökkeş UNCU mirasçılarına aittir.

Ravza Camii’nin tapusu Ravza Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve hissedarlarına aittir.

Abdulhamidhan Camii ve müştemilatının bütün bağımsız birimlerinin cami de dahil tapusu Abdulhamidhan Camii Vakfı’na aittir.

 1. Abdulhamidhan Camii ve bütün bağımsız bölümlerinin tapuları, inşaat ve

kullanma ruhsatları mevcuttur.

 1.       Kahramanmaraşımız’da kullanma ruhsatı olan belki de tek cami Abdulhamidhan

Camiimiz’dir.

 1.       Abdulhamidhan Camii gelirleri inşaatı devam eden camiimize, camiimizin bakım

ve onarımına, personel giderlerine, 67 mevcutlu Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an

Kursunun giderlerine harcanmaktadır. Harcama kalemleri yıllı bilançomuzda

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne arz edilmektedir.

 1.       Kanunlar nezdinde Türkiye Diyanet Vakfı da Abdulhamidhan Camii Vakfı da

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan iki eşit kurumdur.

 1.       Diyanet İşleri Başkanlığı bir kamu kuruluşudur. Türkiye Diyanet Vakfı ise

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluştur.

 1.       Türkiye Diyanet Vakfı ve Abdulhamidhan Camii Vakfı faaliyetlerini Yönetim

Kurulları marifetiyle yaparlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne karşı sorumluluk

taşırlar.

 1.      Vakfımız kurulduğu günden bu güne kadar Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve Oniki

Şubat İlçe Müftülüğü ile büyük bir dayanışma içerisinde hizmetlerini

sürdürmektedir.

 1.      Vakfımız hakkında 2 yıldan beri akıl almaz karalama ve iftira kampanyasını

yürüten şahıslar ve iddiaları yayınlayan siteler mahkemeye verilmiş olup
Kahramanmaraş 4.Sulh ve Ceza Mahkemesi’nin 2014/196 sayılı kararı ile mahkum

edilmişlerdir. Ayrıca aynı şahıslar hakkında Kahramanmaraş 1.Asliye Hukuk

Mahkemesi tarafından 5.000’er TL tazminat ödenmesine ayrı ayrı karar verilmiş,

karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir ve sonucu beklenmektedir.

 1.     Son iki ay içerisinde Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2015/11454

sayılı koğuşturmaya yer olmadığına dair kararına rağmen, aynı iddiaları tekrar

gündeme taşıyarak vakfımızın güvenilirliğini ve itimadını sarsmak isteyen, algı

operasyonu gerçekleştirmek isteyen iki gazeteci ve bu gazetecilerin yazılarını

yayınlayan iki site hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

 1.    Vakıflar, ülkemizde kanun gereği mahkeme kararı ile kurulurlar ve yine ancak

mahkeme kararları ile feshedilirler. Hiçbir şahıs ve kurumun arzusuyla mahkeme

kararı olmadan malvarlıklarına el konulamaz.

 1.    Vakıf mütevelli heyetimiz aşağıdaki zevattan oluşmaktadır.

Mustafa POYRAZ – Eczacı                      Ejder GÜLÇİN – Sanayici

Ömer Faruk ŞİRİKÇİ – İmam Hatip         Sıddık ÖNCÜLOKUR – Sanayici

Hacı Ali ÖZTURAN – Tüccar                   Ali KARSLI – İşletmeci

Halit BAĞRIAÇIK – Tüccar                     Memduh KAYA – Yüksek Mimar

Mehmet TEMİZDEMİR – Sanayici          Mustafa Hüdayioğlu – Eczacı

Hacı Mehmet GÜNER – Yüksek mimar   Mehmet İLGİN – İnşaat Mühendisi

 

Bütün bu açıklamalarımız çerçevesinde vakfımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hakkında ellerinde bir delil bulunan herkesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaata davet ediyor, karalama kampanyaları ve ittifaklarla kurumlarımızı ve bizleri itibarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadelemize sonuna kadar devam edeceğimizi,

KAMUOYUNA SAYGIYLA ARZ EDERİZ.

 

ABDULHAMİDHAN CAMİİ VAKFI

MÜTEVELLİ HEYETİ

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co