Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızla El ele

Kamuda Çalışan Meslektaşlarımızla El ele

KAHRAMANMARAŞ/ 14. Bölge Kahramanmaraş Eczacılar Odası Başkan Adayı Arzı Arık Tanır ,” Kamuda çalışan meslektaşlarımızla ele vererek sorunların üstesinden geleceğiz,” dedi.

Başkan adayı Arzu Arık Tanır, 22- 23-24 Eylül 2017 de odamızın seçimleri var bizde ekibimizle yenilikçiler olarak aday olduk Eczacı meslektaşlarımızla yakından ilgileniyoruz, bu sebeple kamuda çalışan meslektaşlarımızda bizim için önemli dedi.

Başkan Adayı Tanır : “ 2017 Eylül ayı itibariyle şehrimizde toplam elliyi aşkın kamu ve özel hastane eczacısı görev yapmaktadır. Bu eczacılarımızın gerek özlük hakları, gerekse bağlı bulundukları kurumun organizasyon şemasındaki makam kargaşası nedeniyle yaşadıkları çok sayıda güncel problem bulunmaktadır. Eczacılık fakültesi sayısındaki artış, eczane sayısına kanunla getirilen nüfus sınırlaması ve eczacılığa getirilecek uzmanlık alanları ile gün geçtikçe daha çok eczacı istihdamı olacak, eczacıların hastanelerde ve kurumlardaki görev ve sayısı artacaktır. Hastane idareleri ve bakanlıkla görüşmeler ile pek çoğu düzeltilecek bu problemlerin çözümü için, kamu eczacılarının bir meslek örgütü altında bir araya gelmeleri bir gerekliliktir. Bu amaçla KAMUDA veya ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN VE ECZANESİ OLMAYAN ECZACILAR KOMİSYONU kurularak çeşitli çalışmalar yapılacaktır.

20620828_139934739928807_2760570828262468507_n

Bu komisyonun öncelikli gündem maddelerinin şu şekilde olması planlanmıştır:

⁃0,75 olan mevcut ek ödeme katsayısının diğer 5 yıllık yüksekokul mezunları (diş tabibi ve veteriner hekim) gibi 1,1’e yükseltilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması

⁃Uzman eczacılar için (5) ile eczacılar için (2,5) olan tavan ek ödeme tutarına esas katsayıları arasındaki farkın azaltılması

⁃Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması

⁃Eczacıların bağlı bulundukları makam kargaşasını ortadan kaldırmak için hastane organizasyon şemasında Başhekim Yardımcılığı, İdari Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü yanı sıra Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü kadrolarının açılması ve bu kadrolara eczacıların atanması

-Sağlık müdürlüğünde çalışan meslektaşlarımızın ilçelere yaptıkları denetimler için (ilçe ve merkezde senelik 800’ü aşkın) aldıkları harcırah/yolluk tutarının cüzi rakamlardan gerçekçi rakamlara yükseltilmesi

– Ameliyathane, acil servis ve yoğun bakım gibi özellikli birimlere nöbet sistemiyle 24 saat hizmet veren eczacıların nöbet ücretlerinin düzenlenmesi (Acil servis, yoğun bakım gibi özellikli birimlerde çalışan personelin nöbet ücretlerinin %50 fazla olduğu göz önüne alınarak)

⁃Sitotoksik ilaçlarla çalışan eczacı meslektaşlarımızın ücretlerinin, yıpranma tazminatı kapsamında yapılandırılması

⁃Eczacının mesleki tanımı doğrultusunda görev ve sorumluluklarının bir yasa ile düzenlenmesi. Bu yasa ile eczacının mesleki haklarını ve hastanedeki görev tanımını net bir şekilde ortaya konulması

⁃Özel hastane yönetimlerinin keyfi uygulamalarının önlenmesi amacıyla iş yasaları çerçevesinde; hafta sonu tatili, çalışma saatleri, fazla mesai, senelik izin gibi hakların net çizgilerle belirlenmesi

⁃Hastane eczanelerinin 24 saat açık bulunma gerekliliği nedeniyle sürekli nöbet tutan meslektaşlarımızın gerek fiziki şartlarının iyileştirilmesi, gerekse personel ve iş gücü bakımından yeterli desteği alabilmeleri için hastane idareleri ile görüşülmesi

-Yardımcı, ikinci eczacı ve mesul müdür olarak çalışan meslektaşlarımıza Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından belirlenen asgari mesul müdür ücretinin altında ücret ödenmesi uygulamalarının engellenmesi.

⁃Kamu eczacılarına yönelik sertifikalı meslek içi eğitim programlarının düzenlenmesi

Bu komisyonun başlıca amacı; kamu eczacılarını mesleğimizin tek ve en büyük birliği altında toplamak ve kamu eczacılığının sorunlarına çözüm üretmek ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için gereken her türlü desteğin sağlanmasıdır.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co