Kahramanmaraş’ın Sosyo Ekonomik karnesi- Birçok alanda çok kötüyüz

   Kahramanmaraş’ın Sosyo Ekonomik karnesi- Birçok alanda çok kötüyüz

sosoyo   Dünya Gazetesi tarafından hazırlanan A dan Z’ye 81 ilin Ekonomik ve Sosyal verilerinin yer aldığı Kitabın 2014 karnesin de Kahramanmaraş’ın hangi sıralarda yer aldığını sizlere rakamlarla ve diğer illerin örnekleri ile belirtmek istiyoruz.

Kahramanmaraş’ın Sosyo ve ekonomik yapısının ne durumda olduğu,  yapılan araştırmalarda, sağlıkta eğitimde,  vergide, sanayileşmede işsizlik verilerinde nerelerde olduğumuzu verilerle sizlere aktarıyoruz.

Peki Kahramanmaraş buna sosyo ve ekonomik bakımdan buna hazırmı? İşte küçük bir araştırmayla verilen örneklerle Kahramanmaraş’ın durumu ve bazı illerin durumu karşılaştırma bakımından şöyle.

Türkiye ortalamasının 100 puan üzerinden değerlendirildiği Ekonomi ve Yaşam endeksi puanıyla 62, sırada yer alıyor. Yardımcı endekslerde de orta sıraların hemen altında yer alan Kahramanmaraş’ın kendi içinde aldığı en yüksek puan Kişisel Mutluluk ve Memnuniyet endeksi’nin deki 38.cilik sırası. Teksti, metal sanayii, elektrik üretiminde, çimento ve kağıt sektöründe Türkiye üretiminde ciddi bir paya sahip olan Kahramanmaraş, geriden gelerek yine sanayileşmek için fırsat kollayan ayakkabı üretimi ve altın işlemede Türkiye’nin ikinci büyük üretim merkezi konumunda bulunuyor.

maras0

Kahramanmaraş’ınsosyo ekonomik durumu; “Ekonomi ve yaşam endeksi Puanı: 7384 İl sıralaması 62.  Yüz ölücümü  14.456 (Kilometrekare) Nüfusu, 1 milyon 075 bin 706.  2023’ de beklenen nüfus 1 milyon 104 bin 876. Ekonomik gelişmişlik puanı 65.14 il sıralaması 51. Hane halkı refah puanı 64.80 il sıralaması 56.  Sosyo Gelişmişlik puanı 82.32 il sıralaması 66. Kişisel mutluluk – memnuniyet puanı 92.62 il sıralaması 38.

 

Eğitim ve Kültürde 1.000 kişiye düşen Kütüphane kitabı sayısı 121 il sıralaması 72. Yüksek öğrenim başarı oranı; % 47.01  il sıralaması 65. Eğitim düzeyi; Okuma yazma bilmeyen kadın; 1.74, – erkek; 2,89, Okur yazar: Kadın; 9,66 – erkek; 4.74, İlkokul mezunu kadın; 29.32 – erkek 23,03, Ortaokul mezunu  Kadın; 25,09- Erkek;33.23, Lise mezunu kadın; 23,56- erkek; 22,2, Üniversite mezunu kadın; 6,58 – erkek; 10.13, Yüksek Lisans Kadın; 0,26- Erkek; 0,59, Doktora Mezunu Kadın; 0,08 – erkek; 0.18, Bilinmeyen Kadın 2.71- erkek 3.

100 Bin kişiye düşen hastane yatak sayısı 195, il sıralaması 64.100 bin kişiye düşen doktor sayısı 121 il sırası 57. Bin kişi başına toplam geniş bant internet abone sayısı 279, il sıralaması 68. 1000 kişi başına mobil telefon abone sayısı 723, il sırası 63. 1000 kişi başına otomobil  sayısı 87 il sıralaması 55. Kişi başına brüt vergi tahakkuku (TL) 1.150 il sıralaması 51. Kişi başına elektrik tüketimi (KWh) 2.042 il sırası 13. Kişi başına imalat sanayi net satış geliri (TL) 7.790 il sıralaması 31. Yabancı turist sayısı 4.713. Hava kirliliği ortalaması 71 İl sıralaması 28.

Ekonomi Finans: İstihdam oranı % 41.5 il sıralaması 54. Ücretli çalışanların günlük kazançları(TL) 49.86 il sıralaması 49. Ücretli çalıştıran işyeri sayısı 12 bin 710. İşsizlik oranı & 11.6 il sıralaması 13.

İhracat milyon 796 Milyon $, ithalat 1 milyar 157 milyon $, Bin kişi başına girişim sayısı 33,40. Kişi başına Mevduat 3.073 TL. Kişi başına Nakdi Krediler 6.874 TL. Kişi başına Ar-Ge harcaması 74.75 TL il sırası 8.. Bin kişi başına traktör sayısı 11 il sıraası 57. Kişi başına bitkisel üretim değeri 1.506 TL il sırası 38.

Çalışan Nüfus: Daimi 5 71.98, Mevsimlik % 28.02, Kamu % 9.45, Özel % 90.55. Erkek % 85.49, Kadın % 14.51.

Ücretlilerin nüfusa oranı % 11.76 il sıralaması 43. Memurların nüfusa oranı % 3.11 il sırası 71. Kendi hesabına çalışanların nüfusa oranı % 3.29 il sırası 55. Emeklilerin nüfusa oranı % 7.59 il sırası 64.

 

Kamı yatırımı 2014:  Tarım 37.770 (Bin TL), Madencilik 34.426 (Bin TL), Enerji 80.336 (Bin TL), Ulaştırma haber 71.611 (Bin TL), Konut 2.410 (Bin TL), Eğitim 114.643 (Bin TL), Sağlık 44.650 (Bin TL), Kişi başına kamu yatırımı 456.41 TL.

 

 

 

Kahramanmaraş’ın Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı : 73.84  İl sıralaması 62

Artvin İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı             : 93.34  İl sıralaması 36

Bingöl İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı             : 59.26  İl sıralaması 66

Bitlis İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı                : 44.79  İl sıralaması 77

Elazığ İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı              : 79.18  İl sıralaması 56

Erzurum İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı         : 70.83  İl sıralaması 63

Gaziantep İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı      : 82.48  İl sıralaması 50

Kayseri İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı           : 94.96  İl sıralaması 32

Malatya İlinin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı          : 79.18  İl sıralaması 55

Rize İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı                : 92.48  İl sıralaması 37

Sivas İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı              : 84.96  İl sıralaması 45

Trabzon İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı        : 101.12 İl sıralaması 20

Tunceli İli’nin Ekonomi ve Yaşam Endeksi Puanı         :  74.66  İl sıralaması 61

 

Kahramanmaraş İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı   :  195  İl sıralaması 64

Artvin İlinde 100 bin kişiye düşen hastane  yatak sayısı:  269  İl sıralaması   6

Bingöl İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                     :  237  İl sıralaması  45

Bitlis İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                       :  227  İl sıralaması  50

Elazığ İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                      :  516  İl sıralaması  1

Erzurum İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                 :  453  İl sıralaması  5

Gaziantep İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı               :  241  İl sıralaması  42

Kayseri İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                    :  316  İl sıralaması  15

Malatya İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                   :  302  İl sıralaması  18

Rize İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                           :  309  İl sıralaması  13

Sivas İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                          :  385  İl sıralaması  8

Malatya İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                    :  302  İl sıralaması  18

Trabzon İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                    :  450  İl sıralaması  6

Tunceli İlinde 100 bin kişiye düşen hastane yatak sayısı                      :  211  İl sıralaması  59

 

Kahramanmaraş İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu  : % 47.01 il Sıralaması 65

Artvin İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                        : % 67.33 il Sıralaması  8

Bingöl İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                        : % 42.99 il Sıralaması 70

Bitlis İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                          : % 44.12 il Sıralaması 68

Elazığ İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                         : % 44.55 il Sıralaması 67

Erzurum İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                    : % 55.73 il Sıralaması  46

Gaziantep İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                 : % 49.03 il Sıralaması  62

Kayseri İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                       : % 53.76 il Sıralaması 53

Malatya İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                      : % 38.45 il Sıralaması 73

Rize İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                             : % 51.93 il Sıralaması  57

Sivas İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                           : % 54.22 il Sıralaması  50

Trabzon İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                      : % 54.64 il Sıralaması  49

Tunceli İlinin Yüksek Öğrenim Başarı durumu                        : % 53.73 il Sıralaması  54,

 

Kahramanmaraş İşsizlik oranı                                                   : % 11.16 il sıralaması 13

Artvin  İşsizlik oranı                                                                      : %   7.01 il sıralaması  38

Bingöl                                                                                              : %   7.00 il sıralaması  39

Bitlis İşsizlik oranı                                                                          : % 10.60 il sıralaması  16

Elazığ İşsizlik oranı                                                                         : %   7.80 il sıralaması  32

Erzurum İşsizlik oranı                                                                    : %   6.06 il sıralaması 43

Gaziantep İşsizlik oranı                                                                 : %   6.90 il sıralaması 40

Kayseri İşsizlik oranı                                                                       : %   9.90 il sıralaması 22

Malatya İşsizlik oranı                                                                      : %   7.80 il sıralaması 32

Rize İşsizlik oranı                                                                              : %  6.70 il sıralaması 42

Sivas İşsizlik oranı                                                                            : % 10.00 il sıralaması 21

Trabzon İşsizlik oranı                                                                      : %   7.40 il sıralaması 35

Tunceli İşsizlik oranı                                                                        : %   8.1 il sıralaması   29

 

Kahramanmaraş Ekonomik Gelişmişlik puanı     : 65.14  İl Sıralaması 51

Artvin Ekonomik Gelişmişlik puanı       : 73.83  İl Sıralaması 39

Bingöl Ekonomik Gelişmişlik puanı       : 69.14  İl Sıralaması 45

Bitlis   Ekonomik Gelişmişlik puanı                                             : 43.87  İl Sıralaması 77

Elazığ  Ekonomik Gelişmişlik puanı                                              : 64.66  İl Sıralaması 52

Erzurum Ekonomik Gelişmişlik puanı                                          : 48.69  İl Sıralaması 71

Gaziantep Ekonomik Gelişmişlik puanı                                       :104.95 İl Sıralaması 14

Kayseri Ekonomik Gelişmişlik puanı                                            : 65.14  İl Sıralaması 51

Malatya Ekonomik Gelişmişlik puanı                                          : 66.80  İl Sıralaması 49

Rize Ekonomik Gelişmişlik puanı                                                 : 65.18  İl Sıralaması 50

Sivas Ekonomik Gelişmişlik puanı                                                : 59.39  İl Sıralaması 59

Trabzon Ekonomik Gelişmişlik puanı                                          : 77.83  İl Sıralaması 34

Tunceli Ekonomik Gelişmişlik puanı                                            : 56.47  İl Sıralaması 63

 

Kahramanmaraş ili Nakdi krediler Kişi başı  : 6.874 TL

Artvin ili Nakdi krediler Kişi başı                               : 6.808 TL

Bingöl ili Nakdi krediler Kişi başı                               : 2.864 TL

Bitlis İli Nakdi Krediler kişi başı                                                       : 3.487 TL

Elazığ İli Nakdi Krediler kişi başı                                                      : 5.659 TL

Erzurum Bitlis Nakdi Krediler kişi başı                                           :5.339 TL

Gaziantep İli Nakdi Krediler kişi başı                                               :13.614 TL

Kayseri İli Nakdi Krediler kişi başı                                                    :  9.782 TL

Malatya İli Nakdi Krediler kişi başı                                                   :  5.679 TL

Rize İli Nakdi Krediler kişi başı                                                           : 8.709 TL

Sivas İli Nakdi Krediler kişi başı                                                         :  5.888 TL

Trabzon İli Nakdi Krediler kişi başı                                                    :  8.875 TL

Tunceli İli Nakdi Krediler kişi başı                                                      :  5.721 TL

 

Bu yazı için bir yorum yazın

“   Kahramanmaraş’ın Sosyo Ekonomik karnesi- Birçok alanda çok kötüyüz” için bir cevap

  1. Maraşlı diyor ki:

    Hanı sağlıkta bir numaraydık! Hanı bu şehir çok yükselmişti… Maalesef hepsi düzmece kim gelirse gelsin bu Maraş’a sahip çıkmaz! Bu şehri yönetenler elbet öbür tarafta ödeyecekler…

Bir Cevap Yazın

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co