İYİLİKLERİ YAYGINLAŞTIRMAK GEREK

İYİLİKLERİ YAYGINLAŞTIRMAK GEREK

Temizlik insana yakışır, burada bahsettiğim temizlik tabi ki sadece bedensel temizlik değil, aynı zamanda kalp temizliğidir. Peki, insanın kalbini bilmemiz mümkün olmadığına göre, kalbi temiz insanları nereden anlarız. Bence edepli oluşundan ve muamelesinin düzgün oluşundandır…
“Osmanlı gerileme devrinden önce dergâhlar edep mektepleri, medreseler üniversite idi. Bu eğitim kurumlarında hangi kademede olunursa olunsun her dersin vazgeçilmez ilk maddesi edep diye anlatırlar. Dergâhların kapısında kocaman bir levha olur, üzerinde ‘ Edep Yahu ‘ yazarmış.
Okumuşsunuzdur, Şair Nâbî, Sultan 4. Mehmed döneminde hacca gitmek üzere bir kısım devlet erkânıyla birlikte yola çıkar. Kafile Medine-i Münevvere’ye yaklaşmıştır.
Vakit gecedir. Resûlullah (sas) Efendimiz’e bir an önce ulaşma özlemiyle Nâbî’nin gözüne uyku girmemiştir. Fakat kafiledeki bir paşa, hem de ayaklarını kıbleye doğru uzatmış, uyumaktadır.
Hz. Peygamber’in (sas) beldesinde, edebe aykırı böyle bir gaflet hâlini bir türlü hazmedemeyen ve çok üzülen Nâbî, içinden gelen bir ilhamla kasidesini bir anda irticalen söyleyiverir. Kafile şafak vakti Medine-i Münevvere’ye girmektedir.
Ravza-i Mutahhara’nın minarelerinden sabah ezanı okunmaktadır. Müezzin, ezanın ardından Türkçe bir kaside okumaya başlar. Nâbî, dikkat eder, okunan kendi şiiridir. Hemen minarenin kapısına koşar. Müezzine, “Allah aşkına, okuduğun bu kasideyi nereden öğrendin?” der. Müezzin şöyle cevap verir: “Bu gece rüyamda Efendimiz’i (sas) gördüm, bana dedi ki: ‘Ya müezzin kalk yatma. Benim ümmetimden bana âşık bir zât benim kabrimi ziyarete geliyor. Muhabbetinden benim için şu kasideyi söylemiştir. İşte bu cümlelerle minareden onu istikbal et.’ dedi.
Ben de hemen kalktım. Abdest aldım. Peygamberimizin iltifatına mazhar olan âşık acaba kimdir diye düşünerek minareye koştum. Öğretildiği gibi okudum.”
Nâbî, “Ümmetimden mi dedi?” diyerek sevincinden oracığa bayılıp düşer.
İşte o kaside;
Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-i Hudâ’dır bu
Nazargâh-i ilâhidir, Makam-ı Mustafâ’dır bu
Felekde mâh-i nev, Bâbüsselâm’ın sîne-çâkıdır
Bunun kandili Cevzâ, matla’-i ziyâdır
Habib-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır fazilette
Tefevvuk-kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu.
Bu hâkin pertevinden oldu deycûr-i adem zâil
Amâdan açdı mevcûdât düş çeşmin tûtiyâdır bu.
Muraât-ı edep şartıyla gir Nâbî bu dergâha
Metâf-ı Kudsiyandır cilvegâh-ı enbiyâdır bu
Yani der ki: Burası Allah’ın sevgilisinin beldesidir. Cenâb-ı Hakk’ın nazar buyurduğu, Ravza-i Nebî’dir. Bu gökteki yeni ay, Bâbüsselâm kapısının yüreği yanık âşığıdır. Ayın kandili Cevzâ yıldızı bile ışığının nurunu ondan almaktadır. Burası, Allah (cc)’ın sevgilisinin ebedî istirahatgâhının, türbesinin bulunduğu yerdir ve fazilet bakımından Cenâb-ı Hakk’ın arşının bile üstündedir. Bu toprağın ziyâsından, yokluğun karanlıkları ortadan kalktı. Bütün yaratılmışların görmeyen gözleri açıldı, çünkü bu toprak, gözlere şifa veren sürmedir. Bu dergâha edep ölçülerini gözeterek gir; çünkü burası meleklerin tavaf ettiği ve peygamberlerin tecelli ettiği bir yerdir.
EDEP, İMANDANDIR
Evet, edep imandandır. Kim ki, bir şey yapacağı zaman Rabbini düşünüp, bu davranışımı Allah nasıl karşılar ya da toplum bu konuda ne düşünür diyerek doğru davranışlar yaparsa, bilin ki edeplidir.
Çünkü Hak ve halk katındaki yerimiz çok önemlidir. Bu nedenle, cenaze namazlarından sonra, merhumu nasıl bilirdiniz? Diye sorar imam hatip. Halkın iyi bildiğini, Hak’da iyi bilirmiş. Diyeceğim şu ki, edep başa taç edilmeli. Edilmeli de bu gün sokakların hali hiç de iç açmıyor, plajdan farkı yok caddelerimizin.
Tabi insan önce kendinin sorumlu, sonra ailesinden ve çevresinden; toplum olarak gördüğümüz her türlü edepsizliğe müdahale etmek durumundayız. Tabi bunu yaparken de edepli olmalıyız. Yani iyiliği emredip, insanları kötülüklerden uzak tutmamız gerekiyor. Zira kötülük virüs gibi çabuk yayılırken, iyilik öyle kolay yayılmıyor.
Rabbim, içinizden bir topluluk, daima iyiliği emretsin, ayeti bundan olsa gerek…
Kalın sağlıcakla.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co