İnsanız ya Cennette

İnsanız ya Cennette

İNSANIZ YA, CENNETTE BİLE RAHAT DURMAMIŞIZ!

Dünyanın bir çok yerinde savaş, açlık, yokluk, terör, uyuşturucu bağımlılarını görünce, insanlığımızı sorgulama durumda kalıyoruz. Ne bu halimiz?

İnsan gerçekten harika bir canlı,  bazen meleklerden bile üstün olabılıyor ama bazen aşağılardan aşağıya inip aşağılık bir varlık oluyor.

Bundan dolayı olsa gerek,  yani kimin daha iyi kulluk yapıp yapmayacağını anlamak içinde Rabbimiz bizi önce cennete koymuş, sonra da Adem babamızla, Havva annemiz yasak meyveyi yedikleri için(şeytana uyup) dünyaya gönderilmiştir.

Sizin anlayacağınız insan, cennette bile rahat durmamış…

Tabi bu cennetten çıkartılışla ilgili hepimiz aklına çeşitli sorular geliyor. Bunlardan bir kaçını yazayım. “Hz. Adem (a.s.) bir günahtan ötürü dünyaya gönderilmiştir. Biz günah işlemeden bu dünyaya gönderilmemizde seçme hakkımızın olmaması konusunu izah eder misiniz? Hz. Adem neden ilk olarak dünyaya değil de cennete gitmiştir? Hz. Adem hatayı işlemeseydi cennette mi kalacaktık?  Hz. Âdem’e özgürlük yurdu olan cennette bir ağacın meyvesinin yasaklanmasının sebebi ve hikmeti nedir? Hz. Âdem’in yeryüzünde değil de cennette yaratılmasının hikmeti nedir? Hz. Âdem’in cennette günah işlemesi, ismet sıfatına ters değil mi? Hz. Havva, Hz. Âdem ile nikahlanmış mıdır; cennetten neden kovulmuşlardır? İnsanlığın ilk babası ve annesi yasak meyveyi yemeseydi de biz cennette kalmaz mıydık? Bu soruları çoğaltabiliriz.

İNSANLAR VE CİNLER KULLUK İÇİN YARATILMIŞTIR

“İnsanın asıl vatanı Cennettir. Bu bakımdan ilk insan Cennette yaratılmıştır. Hz. Adem ( a.s) cennete olmakla beraber, Allah onları o haliyle cennette bırakmak için yaratmamış, onları daha ulvi bir gaye olan çoğalma ve imtihan vesilesi olmak gibi büyük bir gaye için yaratmıştı. Bu hikmetten onların malum hatayı işlemelerine meydan verdi.

Allah Teâla günah işleme kabiliyeti olmayan meleklerle, hiç sorumlu olmayan hayvanları yaratmıştır.

Bu iki varlıktan başka, hem melekleri geçecek kadar mükemmel, hem de aklı olmayan hayvanlardan daha aşağı olacak kadar kötü olma özelliğindeki insanı yaratmıştır. İşte böyle bir varlığın hangi özellikleri taşıdığının anlaşılması için şeytan yaratılmıştır.

Mesela, altın ve bakırın karışık halden ayrılması için ateşte kaynatılması gibi, insan denen varlığın iyi ve kötü huylarının birbirinden ayrılması, iyi huylu Ebubekir (ra) ile kötü ruhlu Ebucehil’in anlaşılması için Allah şeytanı ateşten yaratmıştır.

Ayrıca ambardaki çekirdeklerin ağaç olması için toprağa atılması gerekiyor. Görünüşte toprak altı karanlık ve sıkıcıdır. Ancak ağaç olmanın yolu oradan geçiyor. Binlerce sene ambarda kalsa ağaç olamıyor.

İşte Allah, cennet ambarında duran babamız Adem Peygamberi (as) dünya tarlasına gönderiyor. Ağaç olarak Cennete dönmesi için de şeytan ateşine oturtuyor. İbadet toprağına gömüyor. Böylece ağaç olarak Cennete geri dönüyor. Bizim durumumuz da böyledir.

İnsanın aklını meşgul eden ve zihnini yoran hadiselerden birisi de, Hz. Âdem (as)’in cennetten çıkarılışı, dünyaya gönderilişi ve bu hadiseye de şeytanın sebep oluşudur. Bazı kimselerin aklına şöyle bir soru gelmektedir:

“Eğer şeytan olmasaydı, Hz. Âdem cennette kalacak ve biz de orada mı bulunacaktık?”

Bu konunun izahında, Cenab-ı Hakk’ın, Hz. Âdemi (as) yaratmazdan önce meleklerle olan konuşmasına dikkat edelim. Bakara Suresinde şöyle anlatılmaktadır:

“Hani, Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ dedi. Onlar, ‘Bizler hamdinle sana tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?’ dediler. Allah da onlara, ‘Sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim.’ dedi.” (Bakara, 2/30)

Ayet-i Kerimenin mealinde de görüldüğü gibi, Cenab-ı Hak daha Hz. Âdemi (as) yaratmadan önce insan nevini yeryüzünde var edeceğini haber vermektedir. Yani insanların cennette değil de, dünyada yaşayacaklarını bildirmektedir. Şeytanın Hz. Âdemi (as) aldatması, insanın dünyaya gönderilmesine sadece bir sebep olmuştur.

Diğer taraftan, meleklerden farklı olarak insana nefis ve şehevi hisler verilmiştir. Bu hislerin akislerinin görülmesi için insanların dünyaya gönderilmesi, onlara bazı sorumlulukların verilmesi ve bir imtihana tabi tutulması gerekliydi. (m.paksu)

Sonuç, insan ya meleklerden üstündür, ya hayvanlardan daha aşağıdır, onu üstün kılan takvası, aşağılara inmesinin nedeni ise günahlarıdır. (zihindeki soruların cevabı yarın)

Kalın sağlıcakla.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co