İlimizde Spor Masörü Yetiştirme Kursu Açılıyor

İlimizde Spor Masörü Yetiştirme Kursu Açılıyor

20 Kasım- 02 Aralık 2017 tarihleri arasında ilimizde Spor Masörü Yetiştirme kursu açılacak.

20 KASIM-02 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA KAHRAMANMARAŞ’TA YAPILACAK OLAN SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

 1. Spor Masörü Eğitim Kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.
 2. En az Lise ve dengi okulu mezunu olmak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bulaşıcı hastalık, parmaklarda şekil bozukluğu, kol ve bacak arızası ve benzeri vücut veya akıl hastalığı ile malul bulunmamak,
 4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 5. 1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son 3 yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
 6. En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

 

SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDAN
İSTENEN BELGELER
 1. 3 adet vesikalık fotoğraf-(Orijinal Fotoğraf)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.
 3. Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.)
 4. Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu)-Belgenin aslı veya Ek-5 Sağlık Raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde “spor masörlüğü yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir.
 5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-https://sporegitim.sgm.gov.tr/dokumanform.aspx sitesindeki örnek yazı (aslı)
 6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 adet)
 7. NOT:
 8. Başvurular e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında belirteceğiniz e-mail (e-mail adresinin kullanılabilir ve geçerli olduğunu kontrol ediniz.) adresine gelecek referans numarası ile Halk Bankasına ücretler (300 TL) yatırılmaktadır.  (2017 yılı)
 9. Not 1: Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL
 10. Not 2: Kursa kabul edilecek aday sayısı 50 kişi ile sınırlı olup; e devlet üzerinden yapılacak başvurularının dışında aday kabul edilmeyecektir.
 11. Not 3: Başvuran adaylardan aşağıdaki tabloda belirtilen kriterlerden öncelik sırasına göre yapılacak elemeyle belirlenen adayların kursa başvuruları kabul edilecektir. Başvuran adayların mezuniyet durumunu belirten mezuniyet belgelerini sisteme yüklemesi gerekmektedir. Sisteme mezuniyet belgesini yüklemeyen adaylar sıralamaya dâhil edilmeyecektir.
 12. Not 4:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında dikencik@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce spor masörü yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak zafer.dikencik@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
 13. Katılım fazla olması halinde kursa başvuruları kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.
 14. Kursa katılma hakkı elde eden adaylar 20 Kasım 2017 tarihinde saat 08.30’da Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde istenen belgeler ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler katılım şartları başlığı altında aşağıda belirtilmiştir.
 15. Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde 20 Kasım 2017 tarihinde 08:30-10:30 saatleri arasında yapılacaktır.
 16. SPOR MASÖRÜ YETİŞTİRME KURSU SEÇME KRİTERLERİ
1 BESYO, Tıp Fakültesi ve FTR Mezunları
2 A ve B Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)
3 BESYO Öğrencileri
4 Üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları
5 Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans mezunları
6 C Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar (En az lise mezunu olmak şartıyla)
7 Üniversitelerin 4 yıllık lisans öğrencileri
8 Üniversitelerin 2 yıllık lisans öğrencileri
9 Spor Lisesi Mezunları
10 Diğer Lise mezunları
NOT Kursa katılım kontenjanı nedeniyle aynı kategori içerisinde tercih yapılması zorunlu olması durumunda söz konusu kategori içerisinde başvuru sırasına göre tercih yapılacaktır.

 

 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co