Hat Yarışması

Hat Yarışması

IRCICA 10. Uluslararası Hat Yarışması’nın sonuçları Mayıs 2016’da açıklanacak

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından klasik İslam hat sanatının korunması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 10. Uluslararası Hat Yarışması’na başvurular 31 Ekim’de sona erdi. Yarışmaya eserlerin sunumu en geç 29 Şubat 2016’ya kadar yapılacak. Yarışmanın sonuçları 2016 yılının Mayıs ayında açıklanacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın ilk kültürel alt organı olan IRCICA tarafından, klasik İslam hat sanatı geleneğine bağlı prensipler çerçevesinde yapılan çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen 10. Uluslararası Hat Yarışması’na başvurular tamamlandı. IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren, Uluslararası Hat Yarışması ile sanatçılar için ortak bir zemin oluşturduklarını belirterek, aynı zamanda hat sanatıyla ilgilenenler arasında da ortak anlayışın oluşmasının sağlandığını ifade etti.

10. Uluslararası Hat Yarışması’na eserlerin sunumu en geç 29 Şubat 2016’ya kadar yapılacak. Yarışmada ödüle layık görülen eserler ise 2016 yılının Mayıs ayında açıklanacak.

Yarışmanın Uluslararası Jürisi

IRCICA Genel Direktörü Doç. Dr. Halit Eren’in Tertip Heyeti Başkanlığını üstlendiği yarışmanın uluslararası jürisi şu isimlerden oluşuyor; Irak’tan Dr. Abdurrida Behiye, İran’dan M. Celil Resuli, Türkiye’den Fuad Başar, Mısır’dan Mus’ad Hudayr el-Bursaidi, Suriye’den Ubeyde Muhammed Salih el-Benki, Fas’tan Belaid Hamidi, Türkiye’den Davud Bektaş. Yarışmanın Şeref Üyeleri ise Suudi Arabistan’dan Ahmed Ziya İbrahim, Türkiye’den Hasan Çelebi ve Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Cezayir’den Dr. Muhammed Şerifi.

Yarışmada toplam 137 bin dolar tutarında ödül dağıtılacak

Yarışmada ödüle layık görülen eserlere toplam 137 bin dolar tutarında ödül takdim edilecek. Eser sahiplerine Celi Sülüs, Sülüs, Nesih, Muhakkak-Reyhani, Celi Ta’lik, Ta’lik, Celi Divani, Divani, Kufi, Rik’a ve Magribi türlerindeki 11 farklı yazı dalında toplam 66 ödül ve mansiyon dağıtılacak.

Yarışma bu yıl büyük hattat ve mutasavvıf Hafız Osman’a ithaf edildi

IRCICA, her yıl yarışmayı hat sanatının önde gelen bir üstadına ithaf ederek, hem günümüz hattatlarının onların yolundan gitmelerini teşvik etmeyi, hem de değerli hat sanatkârlarını bu yarışma ile yad etmeyi amaçlıyor. IRCICA’nın bu geleneğine göre 10. Uluslararası Hat Yarışması, büyük hattat ve mutasavvıf Hafız Osman adına düzenlendi. Yarışmaya adını veren Hafız Osman, 1642-1698 yıllarında İstanbul’da yaşadı. Zamanının önemli hocalarından hat öğrendi, sonraları kendi şivesini de oluşturdu. En’am, delailü’l-hayrat, cüz, kıt’a, murakka şeklinde sayısız eser bırakan Hafız Osman 25 adet Mushaf-ı Şerif yazdı. Hilye metnini hat levhası şeklinde ilk yazan Hafız Osman’dır.

IRCICA bundan önceki yarışmalardan birincisini (1986) Hamid Aytaç’a (1891-1982), ikincisini (1989) Yakut el-Mustasımî’ye (ö. 1298), üçüncüsünü (1992) İbnü’l-Bevvab’a (ö. 1022), dördüncüsünü (1997) Şeyh Hamdullah’a 1429-1520), beşincisini (2000) Seyyid İbrahim’e (1897-1994), altıncısını (2003) Mir İmad el-Haseni’ye (1554-1615), yedincisini (2006) Haşim Muhammed el-Bağdadî’ye (1917-1973), sekizincisini (2010) Muhammed Bedevî el-Diranî’ye (1894-1967) ve dokuzuncusunu (2013) Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’na ithaf etmiştir.

IRCICA Hakkında

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın ilk kültürel alt organı olan IRCICA faaliyetlerine 1979 yılında başlamıştır. Kuruluş, İslam medeniyetinin ve Müslüman milletlerin kültürlerinin daha iyi tanınmasına katkıda bulunmayı, bu medeniyetin tarihi ve günümüzdeki yönlerinin dünya kamuoyundaki imajını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

IRCICA, dünyanın çeşitli bölgelerinde İslam medeniyetinin ve Müslüman milletlerin tarihi hakkında araştırma, yayın ve kongreler düzenlemektedir. İslam kültür ve medeniyeti sahasında çalışan araştırmacılar için kaynak oluşturan elyazması ve basılı eserlerin, arşiv belgelerinin ve diğer kaynakların bibliyografya ve kataloglar hazırlanmaktadır. Şehirlerin ve anıtların incelenmesi ve korunması amacıyla faaliyetler planlamakta, öneriler ortaya koymakta ve mimari atölye çalışmalarını, restorasyon ve koruma çalışmalarını yürütmektedir. İslam mimarisi konusunda yarışmalar düzenlemekte ve yayınlar hazırlamaktadır. İslam dönemi arkeolojisi araştırmaları ve kazıları konusunda işbirliğini ve bilgi alışverişini arttırmak, problemlerini gözden geçirmek, IRCICA’nın çalışma programları arasında yer almaktadır. IRCICA’nın sanat sergileri birçok dalda sanatçıları teşvik etmekte, eserleri tanıtmak amacıyla merkez salonunda ve çeşitli ülkelerde sergiler düzenlenmektedir. Üye ülkelerin geleneksel el sanatları hakkında seminerler, festivaller düzenlemek, yayınlar yapmak; el sanatları üretiminin ekonomik, kültürel ve sosyal yönlerini incelemek ve bu üretim sektörünün korunması ve geliştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak El Sanatları Programının amaçlarını teşkil etmektedir.

IRCICA Kütüphanesi Koleksiyonu’nda; 81 bin kitap, nadir eser ve tez, 2 bin 30 başlıkta , 20 bin cilt ve 115 bin sayı süreli yayın, 4 bin 100 ayrı basım, 10 bin 300 gri yayın, 1660 harita dışında 180 bin arşiv belgesi bulunmaktadır. IRCICA Kütüphanesine internet üzerinden de ulaşılabilmektedir. Tarihî fotoğraf arşivinde 19. yüzyıl sonu -20. yüzyıl başı döneminde İslam ülkelerinde şehirleri, anıtları, sosyal hayattan kesitleri gösteren 38.000 fotoğraflık Yıldız Albümlerinin yeniden basımları bulunmaktadır. IRCICA arşivinde toplam 65 bin fotoğraf bulunmaktadır. IRCICA faaliyetlerini Tarihi Yıldız Sarayı’nda sürdürmektedir.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co