Güzelbulut Umrecileri Yurda Döndü

Güzelbulut Umrecileri Yurda Döndü

Güzelbulut Umrecileri Yurda Döndü

MEDİNE- MEKKE- Kutsal Topraklara Kahramanmaraş’tan Güzelbulut Turizmle giden 200 kişilik umre kafilesi yurda dönmeye başladı.

Güzelbulut Turizm ile Kahramanmaraş’tan Medine’ye gitmek üzere yola çıktık.. Medine de bizi Serin güzel bir hava karşıladı.

Kutlu Şehir : Şehirlerin anası Medine !..

Şerefli Şehir : Medine

Medine-i Münevvere : Güzel Şehir

bekirumre (23)

Öz bilgi : Medine şehri, kuzey doğu tarafında dört km. uzaklıkta Uhud dağı ve Avr dağları ile çevrili, kuzeye doğru hafif meyilli bir ovada bulunmaktadır. Bu ova doğu ve batı yönlerinde harra denilen siyah bazalt taşları ile kaplı arazi ile çevrilmiştir. Doğu harraları şehirden uzaktadır ve bu harralar ile şehir arasında kalan arazi oldukça verimlidir. Ova güney tarafında tamamen açık olup, çorak Arabistan ovaları içerisinde bolca suya sahip olması ona ayrı bir özellik vermektedir.

Otelimize yerleştik: sonra Sevgili Peygamberimiz Muhammed (SAV) efendimizi ziyarette gittik..İlk İslâm devletinin kurulduğu ve içinde yeryüzünde ibadet kasdıyla yolculuk yapılabilecek üç mescidden biri olan Mescid-i Nebî’nin bulunduğu Arabistan’ın Hicaz bölgesinde yer alan kutsal şehir , Medine ve Peygamber efendimizi ziyaret bir başka heyecan veriyor insana !..

Gidenler bilirler: Yeşil halı- yani cennet bahçesinden bir bahçe , burada iki rekat namaz kılmak ve sonra tevekkül:

Şehrin eski adı Yesrib olup, Hicretten sonra Resulullah (SAV) bu adı değiştirerek buraya Medine demiştir. Medine’nin kelime anlamı “şehir”dir. Ancak, bir yere nisbet edilmeksizin kullanıldığı zaman Medine şehri kastedilmiş olur. Medine kelimesi Kur’an-ı Kerim’de Mekkî ayetlerde “Medâin” şeklinde çoğul olarak geçen bir cins isimdir. Medenî âyetlerde ise, Yesrib’in yerine özel isim olarak kullanılmıştır.

Yesrib – Medine olunca, Kudüs, Mekke Müslümanların ziyaret ettiği 3 kutsal mekan olduğunu düşünmeye başladım..

Sevgili Peygamberimizi ziyaret, Namaz sonra, otelimizde dinlenme ve ertesi gün Kahramanmaraş’tan Güzelbulut Turizm ile umreye gelen 200 kişilik umre Kafilesini Karşılamak üzere Medine Hava Alanına gittik..

Karşılama ve otelimize yerleştirmeden sonra onları da ziyaret’e götürdük, güzel bir duygusal hava şayandı..

İçlerinde ilk gelen vardı.. daha önceden gelenler vardı, ama hepsinin gözlerinde yaş, mübarek topraklara gelmenin heyecanı vardı..

bekirumre (20)

Medine ziyaretleri: Uhut, Hendek, Kıbleteyin, Cuma Mescidi, Kuba, Tren İstasiyonu, Ambar camii, Hz. Ali ve Ebu Bekir Mescidi, Cenneti Mualla kabristanlığı ziyaretleri ile devam eden günlerden sonra Mekke yolculuğu başlıyor..

Medine’de yaşayan bir ağabeyimizin oğlu olmuş: kurban kesmiş dostları ile yemek için, bizi hurma bahçesindeki özel çadırına çağırdı, kurban etinden kavurma ikramında bulundu, hoş güzel bir gün oldu, çadır ve doğal güzellikleri görmeye değerdi..

Medine- Mekke hızlı tren yolu yapımı son hız devam ediyor !..

1814 de Osmanlı planlamasını yaptığı 1901 de İstanbul- Medine hicaz demir yolu projesini hayata geçirdiği , 1918 -20 de Osmanlı devletinin yıkılması ve 1924 de Vahabilerin devlet kurması ile tren yolu sökülerek yok edilmişti.. o dönemde yapılan demir yolunun yerine 2015 de hızlı tren yapılıyor.. Osmanlı ile ne kadar gurur duysak azdır..

Sudiarabistan, Mekke, Medine, Ürdün bölümünü yaparken, Ürdün ise Kendi ülkesinden geçen bölümü yapmaya başlamı.

Türkiye de Büyük bölümünü hızlı trenin İstanbul dan Halep’e kadar yaptı ama Suriye deki iç savaş sebebi ile o bölüm kaldı.. inşallah o bölümde yapılırsa İstanbul dan Trene binan Mekke’ye ulaşacaktır..

Medine, Mekke’den yaklaşık olarak 426 km. kuzeyde, Kızıldenizden de yaklaşık 120 km. içerdedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 60 metredir. Dünya üzerindeki yeri, 39° 44′ enlem ve 24° 33′ boylamlarıdır ki Mekke Şehri önemlidir..

Ancak: Dün unuttuğum bir bölümü girerek, Mekke’ye geçeceğim !

4 yıl önce Mekke de başlayan otel yıkımı, Kabe çevresini açma çalışması,  Medine’ye de sıçradı.. Medine de de yoğun bir yıkım ile Ravzanın etrafı açılıyor..

Öldü eski Kral- Yaşasın yeni kral derler ya : Bilemiyorum, yeni Kral harem çevresindeki genişleme çalışmasına ne kadar sıcak bakacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz..

Medine ‘ de 4 gün kalarak, ziyaretlerini yapan hurmasını alan Kahramanmaraşlı umrecilerimiz, İhrama girerek : Mekke yollarına  düştüler…

Medine’den çıktık, Mekke’ye doğru yol alıyoruz, Hızlı Tren yollarının tamamlandığını, ray deşeme işinin bittiğini görüyoruz..

Sonra dua ediyoruz: Bir gün inşallah İstanbul’dan bindiğimiz Tren bizi önce Medine’ye sonra Mekke’ye götürdüğü günleri göre biliriz..” diye..

bekirumre (17)

Türkiye hazır gibi , Ürdün büyük bölümü tamam, Sudiarabistan hızlı çalışıyor.. tek mesele Suriye ve Suriye de ki iç savaş biterde hızlı Tren’e yatırım yaparsa mesele çözülecektir..

Bütün bunların bir an önce olması: Otobüs yolculuğu yerine , hızlı trenle gitmek istiyoruz artık.. duamız bu yönde oldu..

Medine- ayrılmak çok zor ama göz yaşları içinde otel den : Mîkat, ihrama girme yeri ve zamanı demektir. … Mikatları beklemeksizin, otellerde ihrama giren Kahramanmaraşlı umrecilerimiz:  Medine’den gelenlerin mikatı Zülhuleyfe (Âbâr-ı Ali) olup, Mekke’ye yaklaşık 426 km.dir. en uzak sınırdır..

Zülhuleyfe: geliyoruz, umre yapmaya niyet edip, iki rekat ihram namazı kılıp, topluca niyet ve dua ettikten sonra otobüslerimize biniyoruz.. ihram yasakları başlıyor.. çünkü hep beraber: “ Lebbeyk Allahumme Lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, İnnel ham de, Venniğmete, leke Velmülk. La şerike lek” 3 defa tekrar ediyoruz yolculuk başlıyor..

Kur’an-ı Kerim okunarak, İlahiler söylenerek yolculuk neşe içinde devam ederken, herkesin arzusu kabeyi görmek..

Kabe: İslam tarihinde Mekke’de bulunan Mescid-i Haram ve onun içinde yer alan Kâbe çok önemli bir yer tutar. Kâbe’nin Müslümanların kıblesi olması, İslam’da hac ve tavaf ibadetlerinin bu şehire tahsis edilmesi, daimi olarak Mekke’ye, dinî bir merkez vasfı kazandırmıştır.

Kabe, İslam’dan önce çoktanrılı inançlarca kullanılan bir tapınaktı ve Arap Yarımadasının dört bir yanından hacılar Kabe’yi ziyaret ediyorlardı

Kur’an’da İbrahim ve İsmail peygamberler tarafından Kabe’nin temellerinin yükseltildiği yazar. genel olarak İslam’da Kabe’nin ilk olarak Adem tarafından yapıldığına ancak ondan geriye sadece temellerinin ayakta kaldığına inanılır.

Kâbe, tarih boyunca birçok değişikliklere maruz kalmıştır. Çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır. Günümüzde Kabe’yi barındıran Mescid-i Haram, toplam 361.000 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır.

Son 5 yıldan beri kabenin genişletme çalışması kapsamında etrafı büyük oranda açıldı.

İç mekanda : Kâbe’nin etrafını çeviren ve Kâbe yüksekliğini aşmayan kubbeli yapı (revaklar), Osmanlı padişahı II. Selim zamanında yapılmış, planlarını Mimar Sinan hazırlamıştır.

Bugün görüyoruz ki yıkılan revakların 8 adeti yeniden yerine konmuştur.. yeniden revaklar yapılarak eski tarihi özelliği verileceğini müjdesini alıyoruz..

bekirumre (16)

Kabe’deki mukaddes vazifeleri eskidenberi yapan ve ellerinde tutan Araplar, bunları büyük bir şeref olarak kabul ederlerdi. Bu vazifeler arasında en mühimleri; Kabe’nin anahtarlarını elinde tutmak olan Hicâbet Zemzem suyunu ve hacıların su işlerini idare etmek olan Sikâye; ziyaretçileri barındırma ve müsafirlik işlerini ayarlamak olan Rifâde’dir.

Bu bilgileri vererek: Namaz vaktinde mola yerlerinde durarak Mekke’ye Şişe bölgesindeki otelimize geldik..

Otel’e yerleştikten sonra ilk iş umre yapmak ve Kabeyi ziyaret etmek için toplu olarak hep beraber yollara düştük..

Tavaf yapmak : 7 defa kabenin etrafında döndükten sonra , 3 defa merveden, sefaya, 4 defa Sefa dan Merve tepesine giderek sayımızı da yaptıktan sonra traş olarak ihramdan çıkıyoruz..

Otel’e gel dinlen ve sonra ziyaretler..

Güzelbulut Turizm umreciler için çağırdığı otobüse biniyoruz..Ziyaretler başlıyor..

Sevr Mağarası:

Mekke’nin güneyinde Kabe’ye yaklaşık 4 km. uzaklıkta, yüksekliği 500 m. civarında olan bir dağdır. Bu dağın zirvesine yakın bir yerde Peygamber Efendimiz ile arkadaşı Hz. Ebubekir’in Mekke’den Medine’ye hicret ederlerken gizlendikleri mağara bulunmaktadır.

Sevr Mağarasını görmek gerekir: çünkü burası stratejik bir yerdir.. Sevgili Peygamberimizin askeri dehasını göstermektedir..Sevgili Peygamberimiz ve arkadaşı gece vakti bu dağa çıkmışlar ve üç gece burada kalmışlardır. Sonra gizlendikleri mağaradan çıkarak Kızıl Deniz sahil yolundan Medine’ye ulaşmışlardır. Mağara’da kaldıkları zaman süresince bazı mucizeler vuku bulmuştur.

Sevgili okurlarım: Rabbim nasip etti, Ocak ayı sonu Şubat başında bir 15 günlük umre yapma imkanımız oldu.

İki günden beri yazıyorum.. bugünde Mekke notlarımla devam etmek istiyorum..

Sevr Mağarasını ziyaretten sonra : Hocalarımızın anlatımları ile Arafat’a geçtik..

Arafat:

Mekke’nin güney doğusunda, şehre 20 km. mesafede, alanı 14 km2 civarında düz bir ovadır. Bu sahanın batısında Hz. Peygamber’in Veda Haccı’nda konakladığı yere yapılan Nemire Mescidi, doğusunda ise Rahmet Tepesi bulunmaktadır.

Bizim hacılar ve Umreciler ise Rahmet Tepesi- yada cemeli rahme – denilen küçük tepeyi Arafat Dağı Kabul ederler..

Cebrail Aleyhisselam Hz. İbrahim’e Hac ile ilgili bilgileri ve Hacc’ın nasıl yapılacağını burada öğretmiştir. Ayrıca Hac yapmak üzere gelen Müslümanlar bu meydanda bulundukları zaman içinde günahlarının affı için Allah’a tövbe ederler. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı bilme, anlama, tanışma, konuşma ve buluşma yeri manalarına gelen ARAFAT kelimesi bu meydanın ismi olmuştur.

İsmail Celfin hoca: Arafatı anlatıyor, Hz. Adem ile Hava annemizin burada nasıl buluştuğunu sonra çocuklarının olmasını anlatıyor ve sözünü bitiriken, Gazeteci Bekir Doğan ile Gülay Doğan hanım efendi de burada buluşmuştur diye de ekliyor..

Müzdelife:

Müzdelife Vakfesi Vaciptir, terki veya erken yapılması anlamınada gelir ki, Kurban Cezası gerektirir.. oysa Sabah Namazından sonra yapılan müzdelife vakfesinde Hayvan hakları ile kul haklarınında bağışlanacağı müjdesi vardır..

Müzdelife : Mina ile Arafat arasında bulunan 12 km2 genişliğindeki bölgeye Müzdelife denir.  Şeytan taşlama da kullanılacak taşlar da buradan toplanır. Bayramın birinci günü sabah namazından sonra Müzdelife’den Mina’ya hareket edilir. Şeytan taşlanır..

Hocamız umrecilere bu bilgileri yerinde verdikten sonra ver elini Mina:

Mina:

bekirumre (12)

Mekke’nin kuzeydoğusunda Müzdelife ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye Mina denir. Cemerat ismiyle bilinen şeytan taşlama yerleri, Hac kurbanlarının kesildiği mezbahaneler ve Hz. Muhammed’in Mina günlerini geçirdiği mekâna yapılan Mescid-ül Hayf burada bulunmaktadır. Müzdelife vakfesinden sonra hacılar Mina’ya gelerek Hacc’ın vaciblerinden olan ve üç gün devam eden şeytan taşlama görevini burada yerine getirirler. Umre de kurban kesme , şeytan taşlama görevi bulunmamaktadır..

Akabe:

Mina sınırından Mekke istikametine doğru 300 m. kadar sonra sağ tarafta yer almaktadır. Hocamız otobüs içinde orayıda gösterdikten sonra : Hıra

Nur Dağı:

Mekke’nin kuzeydoğusunda, 300 m. yüksekliğinde kütle kayalardan oluşan ve Kabe’ye 5 km. mesafede bulunan bir dağdır.

Sevgili Peygamberimiz (SAV) efendimiz: Peygamberliğinden önce Ramazan aylarını ibadetle geçirdiği “Hira Mağarası” bu dağın zirvesinde bulunmaktadır. İlk ayet burada gelmiştir. Ikra ,” Oku seni yaratan Allah’ın adı ile oku” ayeti burada gelmiş, ilk Peygamberlik burada verilmiş, taşlar tesbih etmiştir..

Bu bilgilerde verildikten sonra: Sevr ve Hıra’ya çıkmak isteyenler için gece saat 02 00 de özel turlar düzenleneceği ilan ediliyor..

Cennet-ül Ma’la:

Mescid-i Harem’in yaklaşık 2 km. kuzeyinde yer alan bu mezarlık aynı zamanda şehrin tarihi mezarlığıdır. Mekke’de vefat eden yerli-yabancı her Müslüman günümüzde de bu mezarlığa defnedilmektedir.

Hz. Hatice annemiz ve bir çok sahabenin kabri de bu mezarlık içindedir.

Peygamber efendimizin doğdu ev olarak bilinen : Mekke Kütüphanesi ve Sevgili Peygamberimizin  doğduğu yer:

Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) efendimizin evinin yeri.. Peygamberin doğduğu ev Kabe’nin doğu tarafında kalan Beni Haşim mahallesinde idi. Hz. Muhammed (SAV) efendimiz, Miladi 20 Nisan 571 (12 Rebiulevvel) Pazartesi gecesi tan yeri ağarırken bu evde dünyaya gelmiştir. Daha sonra buradaki ev yıkılmıştır ve yerine yapılan bina günümüzde Mekke Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

Bu bilgileri de verdiğimiz sırada öğle olmuştu. Umrecilerimize buyurun namaza diyerek onları kabeye gönderdik..

Güzelbulut Turizm tarafından masrafı karşılanan Cirane Umresi

İslam Tarihinde önemli yeri olan: Cirane olaylarını ve tarihini hocalarımız otobüs içinde anlatarak geldiğimiz Cirane de umreye niyet ederek dua edip umre yapıoruz..

bekirumre (11)

Hudeybiye Umresi

Deve Çiftliklerini görmek: Deve Sütü içmek için sabah yemeğinden sonra yine şirketimizin tuttuğu otobüslerle Hudeybiye gidiyoruz..

Hudeybiye Antlaşması ya da Hudeybiye Barışı, 628 martında Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında yapılan barış antlaşmasıdır.

Hicretin altıncı yılıydı. İslam hızla yayılırken Mekkeliler korku ve çaresizlik içindeydiler. Hendek Savaşı’ndaki başarısızlıkları da bu korku ve çaresizliği derinleştirmişti. Tam da bu sırada Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) efendimiz ve ashabı Beytullah ziyareti için Mekke’ye doğru yola çıktılar ve şehrin dışına vardılar.

Mekkeliler Müslümanların savaş için geldiklerini zannedip korkuya kapıldılar ve anlaşma teklif ettiler.

Sevgili Peygamberimiz Muhammed (SAV) efendimiz Mekke’ye elçi olarak Osman’ı ve yanında birkaç Sahabileri gönderdi. Osman’ın geri dönüşü gecikti ve daha sonra ölüm haberi geldi. Bunun üzerine hz.Muhammed (SAV) efendimiz : yanındaki Sahabeleri Beyat-ı Ridvan yeminine çağırdı.

Böylece  Hudeybiye Umresinin yapıldı .. yer tarihe geçti ve burada ihrama girerek umre yapılıyor.. bizde öyle yaptık..

Sevgili okurlarım: Kabe’nin çevresini genişletme çalışmaları sırasında yapılan yıkımların ortaya çıkardığı tozun umre ve hac için gelen ziyaretçileri etkilememesi için gerekli her türlü tedbir alınıyor. Ve sürekli yıkım esnasında su sıkıyorlar..

Dünyanın her yerinden: son yıllarda özellikle umreye gidenlerin sayısının artmasıyla, bugünlerde Ramazan ve hac mevsimindekine benzer bir yoğunluk yaşanıyor.

Genişletme çalışmaları için kurulan yaklaşık 50 büyük vincin görüntüsü, Kabe’yi dini bir alandan çok inşaat alanına dönüştürmüş durumda bulunuyor.

Öncelikle tavaf alanının bölgesinde bulunan revaklar yerlerinden sökülerek, kaldırıldı..sonra Sudilerin yaptığı yapı yıkılarak yenisi direksiz olarak yapıldı. Bugün son bölümün yıkımı ve Yeni Revakların yapımına başladığını gördük..

İnşaat  işlemi nedeniyle Kabe’nin zemin katında bulunan tavaf alanı daralmış görünüyor. Özellikle tavaf sırasında Rükn-i Yemani ile Hacerü’l-Esved’in bulunduğu tavafa başlama bölümünde, inşa çalışmaları sürdüğü için yoğunluk yaşanıyor.

İnşaat çalışmaları nedeniyle, Kabe’yi tavaf sırasında büyük izdiham yaşanıyor.

Mekke deki Otelsel dönüşüm projesi 2020 diyorlar ama benim tahminim 2030 bulur görülüyor.. ben öyle  görüyorum..

Osmanlı döneminde dikdörtgen planlı olan revakların köşeleri 20. yüzyılda müdahale edilerek betonarme kolon ve revaklarla sekizgen bir yapıya dönüştürülmüştü.

Kabe’nin dört aşamalı genişletme projesi için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapılacağı ifade ediliyor. Projeye göre, Kabe’nin etrafına iki minareli yeni bir kapı eklenecek. Böylece Kabe’nin toplam minare sayısının 11’e ulaşacağı iddia ediliyor.

Kabe’nin tavaf alanı genişletme çalışmaları sırasında ise kuzey ve kuzey doğusunda, 400 bin metrekarelik yeni inşaat çalışmaları yapılacak. Bu bölgede şu anda 7 katlı binaların kaba inşaatı bitmiş durumda bulunuyor. Kabe’de halen üç kat yüksekliğinde tavaf ve sa’y alanı bulunuyor. Çalışmaların tamamlanmasından sonra Kabe’nin ana tavaf alanı ve genel görünüşü daire hale getirilecek.

Suudi Arabistan kaynakları, Kabe’de şu anda 770 bin kişi tavaf ve ibadet ederken, yeni projenin 2020 yılında tamamlanmasının ardından, bu sayının 1 milyon 200 bin kişiye çıkacağını ifade ediyor. Yeni projenin bütün aşamalarıyla devreye girmesiyle birlikte, hac kapasitesinin 4 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.

Kabe’nin çevresi ve etrafında bulunan bölgenin, 2020 yılında tamamlanması planlanan inşa çalışmaları bittiği zaman, bambaşka bir görüntüye bürüneceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan’daki inşaat şirketi yöneticilerinden alınan bilgiye göre, Kabe’nin etrafında 5 tepe bulunuyor. Bu tepelerde önümüzdeki 7 yılda yapılacak olan ve içinde çok katlı binaların, otellerin, alışveriş merkezlerinin bulunacağı inşaat çalışmalarından sonra ortaya bambaşka bir Mekke çıkacak. Kabe etrafında çok katlı 100 otel binasının yapımı sürüyor.

Kabe etrafında bulunan Ömer Tepesi’nde daha önce bulunan 3 ile 10 katlı yüzlerce eski bina, önce satın alınarak yıkıldı. Tepe 3-4 yıl boyunca kırılarak yol seviyesine indirildi.

 

Burada 39 gökdelenden oluşan ve içinde binlerce kişinin hac ve umre zamanı kalabileceği binalar, rezidanslar ve alışveriş merkezleri yapılıyor. Bu binaların üçlü grubunu Türk inşaat şirketi Baytur Grubu yapıyor.

Ana yüklenici firma olarak Nesma isimli Türk ortakların sahibi olduğu şirketler grubu ise, projede yer alan binaların yapımını birçok taşeron Türk firması kullanarak üstleniyor.

Projede, yapılacak gökdelenlerin beşinci katlarının ortak olarak birbirine bağlanacağı ve buraya özel bir mescit yapılacağı belirtiliyor. Açık alanda namaz kılacak kişilerin sıcaktan etkilenmemesi için, özel olarak havalandırma sistemi de inşa edilecek. Projede bir değişiklik olmazsa en alt katta, Mekke’ye gelecek olan hızlı trenin de bir istasyonu yer alacak. Hac yolcuları Cidde’den doğrudan buraya trenle gelebilecek.

Kabe’nin etrafındaki eski Şamiye bölgesinde bulunan binlerce bina ve dükkan da Kabe Vakfı tarafından alınarak, Kabe’nin genişletme çalışmaları için yeniden inşa ediliyor.

Kabe’nin güney tarafındaki Bilal-i Habeşi’nin ilk ezan okuduğu yer olduğu belirtilen tepedeki Kraliyet Sarayı’nın da önümüzdeki yıllarda yıkılarak, alanın genişletilmesinin planlandığı ifade ediliyor.

Kabe çevresi düzenlemesi 2020 dense de bence : 2030 dan önce bitmez proje büyük iş büyük sıcaklar sebebi ile çalışma hızlı yürümüyor..

Ziyaretler, tavaflar, kaza namazları, dua ve göz yaşları içinde yapılan bir umre ziyaretinin sonuna geliyoruz.. Türkiye dönüş başlıyor..

Medine de genişletme çalışması

Mekke de genişletme çalışması

Osmanlı Revaklarının yeniden yerine konması çalışması

Sömestr tatili sebebi ile gelen çocukların güzel görüntüleri ile geçen bir umre..

Geriye dönüp baktığımızda : ailece umre ziyaretinin yapılması, çocukların da o mübarek toprakları görmeleri bizleri en çok etkileyen konu oldu.

Bir evlada en güzel hediye : Umre hediyesidir..

Umreye gidecek ailelere :

Medine serin: ciddi serin sabahları ceket giymek gerekiyor, yoksa üşütüyor..

Mekke : özellikle akşamları çok güzel bir bahar havası var serin, gündüz güneş ve sıcak ancak sabahları ise güzel bir bahar havası var.. Bugün gitmenin tam zamanı..

Dönüş için : Otobüse bindik, Cidde hava alanına doğru yol alıyoruz, çok yoğun bir trafik var, İstanbul misali 110 km. yolu 3,5 saat de zor geldik.. gıdım gıdım gidiyor..

Hava alanında yoğun bir kalabalık var çantaları vermemiz bir hayli zaman aldı, çünkü herkes dönüşe geçtiğinden yoğun kalabalık var..

İstanbul’a geldik.. ve Kahramanmaraş’a uçak olmadığı için Gaziantep gelmek zorunda kaldık..

 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co