Güzelbulut Turizm Hacı ön kayıtlarına başladı

Güzelbulut Turizm Hacı ön kayıtlarına başladı

Güzelbulut Turizm Hacı Kayıtlarına Başladı.

KAHRAMANMARAŞ- 2015 yılında Kahramanmaraş’tan Güzelbulut Turizm ile hac’a gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıtları Güzelbulut Turizmde yapılmaya başladı.

Diyanet işleri başkanlığı Hac müracatlarla ilgili çalışmasını yaparak 2015 yılı hac takvimini açıkladı.

Hac ve Umre de tek yetkili acentamız olan Güzelbulut Turizm yönetim kurulu başkanı Mehmet Güzelbulut: “ 2007 yılında hac yazılanlar kurarız gidiyor, diğerleri ise 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında il müftülüklerine gelerek kayıtlarını yenileyerek bilgilerini güncelemeleri gerekiyor,” dedi.

Hacı kayıtları ile alakalı bir açıklama yapan Mehmet Güzelbulut, hacı adaylarını uyararak kayıt yenileme işlemlerini yaptırmalarını istedi.

2015 YILI HAC MÜRACAATLARIYLA İLGİLİ OLARAK

hac (2)

İlgi: Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunun 04.02.2015 tarih ve 2015/02 sayılı kararı.

Suudi Arabistan makamlarınca Kâbe ve çevresinde yapımı devam eden genişletme

çalışmalarının henüz bitmediği, 2013 ve 2014 yıllarında uygulamaya konulan % 20 kontenjan

indiriminin 2015 yılında da devam edeceğinden;

1) 2015 yılında yeni hac müracaatı alınmayacaktır.

2) 2007 yılında kayıtlı olan ve 2014 yılına kadar da kesintisiz kayıt yenileten hacı adaylarına

2014 yılı kura sıra numarasına göre kesin kayıt hakkı verilecektir.

3) Ülkemize tanınan hac kontenjanından, görevliler ile 2007 yılından bekleyenler düşüldükten

sonra, kalan kontenjanın: 2008-2014 yılları arasında kayıt yenileten hacı adaylarının

müracaat ettikleri hac konaklama türleri ile kayıt yıllarına göre uygulanacak katsayı oranında

kura çekilerek dağıtılacaktır.

4) Önceki yıllarda olduğu gibi hacca gitmek üzere sırada bekleyen hacı adaylarının kayıtlarının

2015 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığınca yenilenecektir.

5) 2014 yılında hacca gitmeye hak kazandığı halde mazeretsiz olarak hacca gitmeyenlerin ön

kayıt yaptırdığı yıllara göre kat sayı verilerek çekilecek kuraya dahil edileceklerdir.

6) Hacı adaylarının kayıt ili değişiklikleri ile konaklama türü tercihi ve adres güncellemelerine

fırsat tanımak için 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerine müracaat

etmeleri gerekmektedir.

7) 2007 yılında kayıt yaptırıp, müteakip yıllarda da yanına mahrem ve yakınını almak sureti ile

birliktelik yaparak kayıt yeniletenlerin 16-20 Şubat 2015 tarihleri arasında il ve ilçe

müftülüklerine müracaat ederek bağlantılarından ayrılanlara 2015 yılında kesin kayıt

hakkı verilecek, müracaat etmeyenler ise bu haklarından vazgeçmiş sayılacak ve

birliktelikleri muhafaza edilerek 2015 yılı hac kur’asına tabi tutulacaklardır.

2015 yılı hac kayıtları ve kontenjan dağılımı;

1) 2015 yılı hac kurası 12/03/2015Perşembe günü saat 11:00’da bilgisayar ortamında

çekilecektir.

2) Kur’a sonuçları aynı gün Başkanlığımızın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden T.C.

kimlik numaralarıyla sorgulanabilecektir.

3) Kur’a; hacı adaylarının müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri “Normal, Müstakil ve Otel” hac

konaklama türlerinde, güncelleşen listeler üzerinden sıraya konulması şeklinde çekilecek,

kur’a çekiminde asıl ve yedek tasnifi yapılmayacaktır.

4) Hacı adaylarının kesin kayıt yaptıracakları organizasyonu serbestçe tercih etmelerine imkan

sağlamak amacıyla, kur’a çekiminde Diyanet ve Acentaayırımına gidilmeyecektir.

Hac Kesin Kayıtlarına İlişkin Hususlar;

1- Hac kesin kayıtları 16-27 Mart 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarından Başkanlığımız organizasyonunu tercih edenler,

kesin kayıtlarını il müftülüklerden yaptırabileceklerdir.

3- Kesin kayıt sırası gelen hacı adaylarının, kayıt aralıklarıyla tercih ettikleri hac konaklama

türüne göre kayıt aralıkları internet ortamında yayımlanacaktır.

4- Kesin kayıt hakkı elde eden hacı adaylarına “Diyanet İşleri Başkanlığına veya Acentaya

Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi” verilecektir. Söz konusu belge, bizzat hac yolcusuna veya

birinciderecedeki yakınına verilecektir. Diyanet ve Acentaya“Kesin Kayıt Yaptırabilir”

belgesi olmayan hiçbir hacı adayının kaydı yapılmayacaktır.

5- Belge dağıtımı; Hac Konaklama Türleri dikkate alınarak Diyanet İşleri Başkanlığına tanınan

%60, acentalara tanınan %40 hac kontenjan oranları korunmak suretiyle; öncelikle 2007

yılından kalan ve kurasız olarak hacca gitmeye hak kazananların 2014 yılı kura sıra

numarasına göre, geri kalanların ise 2015 yılı kura sıra numarası gözetilerek günlük olarak İl

müftülüklerince belirlenecek bir takvim çerçevesinde yapılacak olup, belge dağıtım takvimi il

müftülüklerince ilan edilecektir.

6- Kuraya birlikte katılıp sırası gelenlerin isimlerinin “Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi ”ne

birlikte yazılacaktır.

7- Kayıt sırası geldiği halde herhangi bir sebeple kaydını yaptırmayanların yerine kayıt

yapılabilmesi için, kaydını yaptırmayan kişiden veya birinci derecede yakınlarından öncelikle

dilekçealınacak, bunun mümkün olmaması halinde, sistemde kayıtlı telefonla irtibata

geçilecek, yine ulaşılamaması halinde ise bu durum üçlü bir tutanakla tespit edilecektir.

Süresi geçtikten sonra müracaat edenlere ise her hangi bir kayıt hakkı verilmeyecektir.

8- 2007 yılından itibaren düzenli olarak kayıt yaptıran, ancak 2014 yılında kontenjan

yetersizliğinden dolayı hacca gidemeyenler ile çekilecek kurada kesin kayıt hakkı elde ettikten

sonra vefat edenlerin yerine, varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir kişinin, daha

önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın kayıtları

yapılacak ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir.

9- Kesin kayıt hakkı elde edenlerden her hangi bir mazeret sebebiyle kayıt yaptırmayarak, bu

haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.

10- Kesin kaydını yaptırıp vize işlemleri tamamlandıktan sonra heyet raporuyla ibraz edilecek

sağlık problemleri ile birinci derece yakınlarından birisinin vefatından dolayı hacca

gidemeyenlere, başvurmaları halinde tercih ettiği hac konaklama türüne ait ücreti yatırmaları

kaydıyla kesin kayıt hakkı verilecektir.

11- Kesin kayıt hakkı kazananlardan, 2015 yılı kayıt yeniletme tarihinden sonra dünyaya gelen

çocuklarını beraberlerinde hacca götürmek isteyenlere, hacı sayılarının Suudi Arabistan

Hac Bakanlığına bildirildiği tarihe kadar talep etmeleri halinde bu çocuklara kesin kayıt

hakkı verilecektir.

12- Kesin kayıt hakkı elde edenlerden; sağlık durumu ve yaşlılık sebebiyle hacca gidemeyeceği

heyet raporu ile tespit edilen hacı adaylarının yerine, noterde vekâletname verecekleri bir

kişiye daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın

kesin kayıt hakkı verilecek, bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecek,

vekâlet verenin ise hac arşiv kaydı tutulacaktır.

13- İki yıl üst üste kesin kayıt hakkı elde ettiği halde, mazeretsiz olarak hacca gitmekten

vazgeçenler kuraya; ilk kez ön kayıt yaptıran hacı adaylarına uygulanan kat sayı verilerek

dahil edileceklerdir.

Güzelbulut Turizm: 0542 233 89 31- 232 09 10-11

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co