GİZLİ KARDİNAL ve GERÇEKLER

GİZLİ KARDİNAL ve GERÇEKLER

Ülkesini satan hainler hep olmuştur.  Tabi ki hainler çeşitli kılıklara giriyorlar. Araştıran biri olarak ülkemde, gizli bir kardinal var mıdır? Sorusunun cevabını bulmaya çalışmışımdır.  Nitekim 2 gizli kardinalin var olduğu iddiasını sizde duymuşunuzdur.  Yazar  Murat  Özdemir’in ifadesi  ile;  “Müslüman Anadolu İnsanı’na karşı kurulmuş bir tezgâh her zaman olmuştur. Bunların konuşulmasının, deşifre edilmesinin, gündeme gelmesin. Siyonist’inden Mason’una, Mossad’ından CIA’ine, Avrupa Birliği’nden Gladio’suna kadar pek çok tezgâh gün ışığına çıkartılmak gerekiyor.  Yazar Bülent Erandaç”ın geçen hafta sonu Gizli Kardinal  GÜLEN başlıklı yazısını okurken istedim ki, Anadolu insanı da bunları bilsin.  Diyor ki ; “15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin beyni Rand’çı Rubin’i, değerli kardeşim Bekir Hazar ‘Number One’ başlıklı yazısında deşifre etti.

CIA kontrolündeki Rand Corp. Amerika’nın Küresel İstihbarat-analiz kuruluşudur.CIA-Rand-Stratfor,  Fetullah’ı çok sevmekte, onu çeşitli projelerinde kullanmaktalar. Arka planı netleştirmek için, CIA-Rand-Fethullah Network’una beraberce bakalım:

1963: Gizli CIA Rand, Ilımlı Komünizm’i inşa ederek (Glasnost), Sovyet Bloğunu yıktılar. “Yeşil Kuşak Projesi”ne göre, CIA ajanı Graham Fuller Türkiye’ye geldi. Komünizmle Mücadele Dernekleri bağlamında Fethullah’ın Erzurum Başkanı olmasını sağladı.

1998: Graham Fuller’in “Ilımlı İslam” projesini Yeni Başkan Clinton uygulamaya soktu. CIA ajanı Graham Fuller’in kefilliğinde Fetullah, Vatikan’da Papa ile buluştu. Dinlerarası Diyalog projesi başlatıldı.

1999: Fetullah, Amerika’ya götürüldü.

2000: Türkiye uzmanı CIA ajanı Graham Fuller ve Paul Henze ‘Balkanlar’dan Batı Çin’e: TÜRKİYE’NİN YENİ JEOPOLİTİK KONUMU’ raporunu hazırladı. Onlara göre, Avrupa ve ABD için stratejik önemi gittikçe artan, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’da Türkiye kesişme noktasındadır. Hem Türkiye’de hem de Afrika, Ortadoğu, Asya ve Balkanlarda kılcal damarları olan Fethullah Gülen önemli bir obje olarak kullanılmalıdır.

İslamcı Doğu ve Batı arasında Türkiye’nin yönelimi ne olmalıdır? Geleneksel Atatürkçü fikirler ne ölçüde değişecektir?

2001: CIA-Mossad planı, İkiz Kuleler Operasyonu gerçekleştirildi. Afganistan ve Irak işgal edildi. Orta Doğu’ya yönelik Büyük Orta Doğu Projesi olarak adlandırılan politik-askeri strateji kurgulandı ve Türkiye merkezli, Fetullah’ın adamları ve okulları, kullanımın ana parçaları olarak belirlendi.

2007: CIA-Rand-Stratfor merkezli yeni stratejiye göre, “Sivil Demokratik İslam-Din inşası” sürecine geçildi. RAND’ın “Sivil Demokratik İslam: Ortaklar, kaynaklar ve stratejiler” başlıklı çalışmasında, Fethullah Gülen’in kılcal damarları Emniyet-Savcı- Hakim ve Ordu Cuntaları omurgadır.

ILIMLI İSLAM PROJESİNDE KULLANILDILAR

Rand Corporation’ın ‘Ilımlı Müslüman Ağlar Oluşturmak’ Raporu: Gizli CIA Rand, İslami grupların nasıl tahrik edileceği, aralarında nasıl ihtilaflar çıkarılacağı, hangi yollarla kuşatılacağını revize etti. Rapor, Müslümanları (Türkiye’yi) yönlendirme stratejisi öneriyor:

A) “Batılı İslam” tezini destekle. Ortak bir İslam dünyası olmadığına dair kanaati yaygınlaştır… Burada Türk İslamı, Alman İslamı, Amerikan İslamı gibi”

B) İslam yorumunu ve çelişkilerini sorgula. Şiddet eylemlerini abart. Liderlerin yolsuzluk gibi olumsuz durumlarını ortaya çıkar. Gençleri, dindar geleneksel toplulukları ve kadınları hedef al. (örnek:

17-25 Aralık darbe girişimi)

C) Geleneksel Müslümanları, fundamentalistlere karşı destekle. İttifakı engelle. Gelenekseller arasındaki farklılıkları ortaya çıkar. Hanefi mezhebi ile diğer mezhepler arasındaki farklılıkları büyüt (FETÖ diğer tarikatları ezdi).

D) Modernist ve laik Müslümanları destekle. Yeni liderler, modeller ve kadrolar oluştur. Eserlerini yayınla ve dağıt. Kitlelere hitap etmelerini sağla. İslami eğitimde düşüncelerini öne çıkar. Medya desteği ver…

Sonuç; Fetullah Gülen omurgalı Haçlı-Siyonist “ABD Din inşası- Sivil Demokratik İslam” (Gizli Kardinal Fetullah’ı besleyen Derin Amerika-Batı’nın gerçek yüzü budur)

21. inci yüzyılda da Müslüman ülkeleri parçalama, kanınıpetrolünü- madenlerini-topraklarını 100 yıl daha sömürmek…”

ANADOLU DÜŞERSE İSLAM DÜNYASI DÜŞER

Gizli Kardinal’in vazifesi ne? Anadolu’daki İslâm’ı sulandırmak, temel hakikatlerini hokkabaz maharetiyle kalblerden çalmak ve geriye posa hüviyetinde insan leşleri bırakmak. Bu vazifeye kendilerini adamış olanların diğer kesimleri de yazımızın başında sıraladık. Bir hakikat var, altı çizilmesi, ısrarla bahsedilmesi gereken bir hakikat; tüm bu kesimlerin, bizim kendi içimizdeki uzuvları, yani hainler, yani satılmışlar, yani gönüllü uşakları olmasa, asla ama asla bu Mübarek Anadolu topraklarından bir yaprak bile aşırıp götürmeye cüret edemezler.

 Aziz Milletimiz kararlı. Türkiye’yi boğmaya, İslam dünyasıyla bağlarını koparmaya dönük Proje de muhakkak kırılacak. Emperyalist Haritalar Haçlılara çizdirilmeyecek.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co