Gençliğe Örnek Olmak Gerek

Gençliğe Örnek Olmak Gerek

GENÇLİĞE ÖRNEK OLMAK

Aslında nesiller arası çatışma her zaman var olmuştur. Bu tespiti hemen yapalım, nedeni ile şartların değişmesindendir desek zannederim konuyu özetlemiş oluruz.

Bizim dönemin gençliği ile, bugünkü gençlik çok farklı, dedim ya bu farklılık da aslında doğal ancak doğal olmayan şeyler var.

Kimi çevrelir gençlerin yaptığı yanlışları gördüklerinde, “Bırakınız yapsın, bırakınız geçsin” anlayışını benimseyen Liberal bir sistemin içinde dünya ve âhiret dengesini kurmakta zorlanan, hayatın türlü hengâmeleri karşısında bocalayarak nefsânî yönelişler içinde olan gençlere bakınız Osman Nuri Topbaş hoca ne diyor; “Öncelikle şunu ifâde etmek gerekir ki, bu dünya, âhiretin tarlasıdır. Yani bu dünyada bir kimseye ikram edilen bütün nîmetler, aslında kişinin âhiret yurdunu kazanabilmesi için bir imtihan maksadıyla kendisine takdim edilmiştir. Âyet-i kerîmede ifâde buyrulduğu üzere de insan, kıyamet günü kendisine ihsân edilen bütün nîmetlerden hesaba çekilecektir. (Bkz. et-Tekâsür, 8) Bu sebeple de İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin buyurduğu gibi:“Vakitlerin en şereflisi olan gençlik çağını, en fazîletli ameller için harcamalıdır.”

GENÇLERİ GÜZELE YÖNLENDİRMEK GEREK

Gençlik yıllarında insan hızlı olur, deli deli akar kanı, nefsine çoğu zaman yenik düşer. Yasak olan herşeye meraklıdır….

İşte gençleri nefsin baskısından uzaklaştırma adına ebeveynlere çok görevler düşüyor. Aynı şekilde medya ya, öğretmenler de bu görevleri üstlenmeli.

Bakın soruyorum, İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine, acaba size emanet edilen çocukları gerçekten müfredatın istediği davranışları yükleyebiliyor musunuz? Bir İmam Hatip öğrencisi ile normal liseye giden öğrencinin davranışları çok farklı olmalı değil mi? Acaba öyle mi? Sorunun cevabını merakla bekliyorum.

Neyse biz Osman hocanın tavsiyelerine bakalım: Diyor ki hocamız; “Elbette Kur’ân-ı Kerîm’in ahlâkıyla ahlâklanmak ve Peygamber Efendimiz’in Sünnet-i Seniyye’si ile hemhâl olabilmektir. Zira Peygamber Efendimiz, örnek ve müstesnâ yaşayışıyla Kur’ân-ı Kerîm’in canlı bir tefsîridir. Mesela bir genç, her sabah uyandığında kendisine şu soruları sormalı ve alacağı cevapların ne kadar Cenâb-ı Hakk’ın rızâsı istikâmetinde olduğunu düşünmelidir:

–Bu sabah hayat defterimi nasıl açtım? Bana yeni bir gün lûtfeden Rabbime şükredebildim mi?

–Bugün dilimi, boş ve lâubâlî konuşmalardan, yalan ve dedikodudan, gıybet ve münâkaşadan ve bir gönlü kırıp ona diken batırmaktan muhâfaza edebilecek miyim?

–Bugün, Yaratan’dan ötürü yaratılanlara şefkat, merhamet ve muhabbet nazarıyla bakabilecek miyim?

–Bugün Allâh’ın bana ihsân ettiği nîmetleri kimlerle ve ne kadar paylaşabileceğim? Zira Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyuruyor:

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” (Beyhakî, Şuab, VI, 117)

–Bugün bir mü’mini sevindirmenin kalbî hazzını tadabilecek miyim? Bir kederliyi tesellî edip ona tebessüm ettirebilecek miyim? Bir gönül kazanabilecek miyim?

–Bugün hidâyete muhtaç insanlara dilimle, hâlimle ve kalbimle ne kadar yardım edebileceğim? Onlara emr bi’l-ma’rûf ve nehy ani’l-münker’de bulunup hidâyetleri için duâ edebilecek miyim? Onlara hâlimle de bir “müslüman kimliği” sergileyebilecek miyim?

–Bugün Allah için bir dost kazanabilecek miyim? Kaç dostumla dostluğumu tazeleyebileceğim?

–Bugün şahsî kusur ve zaaflarımdan kurtulmak için bir Hak dostuna başvurabilecek miyim? Yine bugün bir Allah dostuyla veya sâlih insanlarla beraber olmaya gayret edebilecek miyim? Bunun yanında fâsık ve fâcirlerle beraberlikten kalbimi koruma endişesi taşıyabilecek miyim?

Öncelikle Cenâb-ı Hak ile mülâkat olan “namaz”a çok ehemmiyet göstereceğiz. Hattâ mü’minlerle ictimâîleşmeyi artırabilmek gâyesiyle cemaatle kılabilmenin gayretinde olacağız. Çünkü namazsız müslümanlık olmaz.

Yediklerimize de çok dikkat edeceğiz. Çünkü yenilen helâl lokmalar, insana ibadetleri ve Allah yolundaki gayretleri için bir takviye olur. Haram lokmalar ise gönle gaflet ve kasvet verir.

 

Günlük, haftalık ve aylık, hattâ yıllık programlarımız olmalı. Zira rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgârın yardım edemeyeceği âşikardır. Sonuç olarak gençliğin ideallerinin merkezinde Allah rızası olmalı ve biz büyükler ise onlara örnek olmalıyız

Kalın sağlıcakla.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co