Eğitimde Ters Giden İşler

Eğitimde Ters Giden İşler

Son 15 Senede eğitim alanında yapılan olumlu işler saymakla bitmez. Bu hususta ilk aklımıza gelenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Derslik ve Öğretmen sayılarının nerdeyse iki katına çıkartılması, eğitimin süresinin (zorunlu eğitimin) uzatılması, tam gün eğitim yapan okul sayısının artırılması, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması, özel öğretime destek verilmesi. Hepsi doğru ama tüm yapılanlara rağmen ‘Eğitimde Ters Giden’ bazı işler var…

Ters gidişatın ana nedeni; ‘Okul öncesinden Yüksek Öğretimin sonuna kadar sürdürülen eğitimin sonunda, eğitime katılanların gelişiminin tamamlanmadığı’ gerçeği olsa gerek. Bilgi ya da alınan eğitimin kişinin kendisine, ailesine, mahallesine, şehrine, ülkesine ve dünya insanlığına, bir yararı olmalı ki, verilen eğitim sistemi sürdürülebilir olsun. Bizim eğitim sistemimiz maalesef bu anlayıştan tamamen uzak. Ülkemizde uygulanan eğitim sistemi; öğrenciler bir üst okulların sınavında başarılı olsunlar ve bir üniversite bitirsinler…

Ne yazık ki, sınav odaklı eğitim İlkokul 2. Sınıfta başlamaktadır. Daha tam olarak okuma ve yazmayı öğrenmemiş, birey olarak ve bir gurubun üyesi olarak hakları ve sorumluluklarını kavramamış bir çocuğun kaç Matematik, kaç Türkçe doğrusunun sorgulandığı bir başka ülke var mıdır acaba?

Bu paragrafı okuyan yetkililer; ‘ bu kadarda yalan söylenmez ki kardeşim, ilkokullarımızda ölçme değerlendirme yani not verme 4. Sınıfta başlar. 1, 2 ve 3. Sınıflarda öğrenciler notla değerlendirilmez’ diyerek ahkâm kesmeye başlamışlardır bile! Evet, İlkokullarımızda notla değerlendirme 4. Sınıfta başlar ama 8. Sınıfın sonundaki TEOG sınavını bilen her anne ve baba çocuğunu 2. Sınıfta bu yarışın içerisine sokmak istemektedir.

Saygıdeğer yetkililer, çok iyi bilirsiniz ki Batılı Ülkelerde verilen eğitim; incelemeye, araştırmaya, üretime ve üretilenlerin satılması yoluyla hem bu üretimi yapan kişiye, hem çalıştığı kuruma ve ülkesine hem de tüm dünya insanlığına yarar sağlayacak bir eğimdir.

Türk Eğitim Sistemini yöneten Siz Saygıdeğer Yöneticiler: Talim Terbiye Kurulu Üyeleri, Daire Başkanları, Genel Müdürler, Müsteşar Yardımcıları, Sayın Müsteşarlar; ‘Batı Ülkelerindeki Eğitim Sistemiyle Bizim Eğitim Sistemiz arasında bir benzerlik var mı?’ Allah aşkına bir takım benzerlikler varsa lütfedin bana ulaştırın, yazdıklarım için yüzlerce kez özür dileyeyim sizlerden.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri; ‘Yapılan Kısmi Müfredat Değişikliğini, hastalığı yok edecek, kökünden kurutacak bir reçete gibi’ sunuyorlar topluma. Oysa yapılan müfredat değişikliği şudur: Öğrencilere öğretilen bilgilerin bazılarını önceki sınıflara bazılarını sonraki sınıflara bırakırken şuana kadar öğretilen bazı bilgileri öğretmekten vazgeçiliyor. Bazı bilgileri ise öğretime almaktan ibarettir. Yapılan müfredat değişikliği bir sistem değişikliği değildir.

Üniversitelerimizde günlük yaşamda ihtiyaç duyulan elemanları yetiştirmeye yönelik değişiklikler yapmalıdır. Fen-Edebiyat (Fizik, Kimya, Biyoloji), Mühendislik (Orman, Ziraat, İnşaat, Makine, Elektrik, Harita), İktisat-İşletme (İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe) eğitimi veren fakültelerin sayısının azaltılması gerekmektedir.

 

Hükümet çok can yakan işsizliğe çare bulmalıdır. Üniversite mezunları öğrenci alan eğitim kurumlarına kayıt yaptırmış ve bin bir fedakârlık yaparak bu okulları bitirmiştir. Bu gençlere kimsenin; ‘O fakülteyi okumayaydın’ deme hakkı yoktur. Bu ülkede eğer bu okul mezunlarına ihtiyacı yoksa kapatın gitsin. Gençlerin ve ailelerinin geleceğiyle oynamaya ne hakkınız var?

 

Ülkede iyiye gitmeyen işler, işini iyi yapmayan kişiler var. İşini iyi yapmayanlar gitmeli, yerine işini iyi yapanlar gelmeli ki işler düzelsin. Emaneti ehline verin, ehil bir gayri Müslim olsa bile… Ehil kişi mi bulamıyorsunuz? O zaman başınızı iki elinizin arasına koyun ve nerde yanlış yaptığınızı bulmaya çalışın. Kendinizde yanlış bulamıyorsanız bulana kadar görevinizi bırakınız. ÖSYM Başkanının yaptığı gibi…

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co