Diyanetin FETÖ Kitabı çıktı..

Diyanetin FETÖ Kitabı çıktı..

Diyanetin FETÖ Kitabı çıktı..

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e  17 Temmuz 2016 da verdiği talimatla FETÖ İslam dinine verdiği zararın raporu çok özet 160 sayfalık bir kitap olarak çıktı.

Diyanet işleri Başkanı Mehmet Görmez, dün basın toplanıtısı ile bu kitabını tanıtımını yaptı..

Haberi ve kitabın tamamı yayında merak edenler okuya bilir ama benim ilk dikkatimi çeken sapıklığı ise :

ALLAH ILE GÖRÜŞME İDDIALARI

Fetullah Gülen FETÖ :  “Caminin Kürsüsünde Allah Vardır, Cemaatin

Arasında Muhammed Mustafa Vardır”

Gülen 26.11.1989 tarihli Hisar Camii’nde yaptığı bir konuşmasında İslam inancıyla

bağdaşması asla mümkün olmayan şu ifadelere yer vermektedir:

“Mümin mabede adımını attığı andan itibaren orada gerçekten

kime ta’zim yapılacak, onun mehabet ve mehafeti altına girer. O

meclis öyle bir meclistir ki o meclisin kürsisinde artık bakan,

gören, duyan, her şeyimize nigehban olan (haberdar olan)

Allah vardır. Ve eğer saflarınızın arasında dolaşan birisi varsa,

yukarılardan ona müsaade edilmişse o da kendisi ile alakalı

her toplantıda bulunup toplantıyı şereflendirmek için bulunan,

gönüllerimizin sultanı, gönüllerinizin sultanı, insanlığın efendisi

Hz. Muhammed Mustafa vardır. Ve sizi böyle bir mülahaza

altında, camide hatırlatacağım, çağıracağım, davet edeceğim

gibi ukalaca şeylerden kaçınarak, sizi, böyle bir tablo karşısında

camide bulunduğunuz şeyleri takdire davet ediyorum. Kalpleriniz,

benim anlayış ve idrakimin çok üstünde bunu takdir ediyordur

zannediyorum. Onun için hoca da girse, devlet başkanı da girse,

başbakan da girse; burada bizim kalplerimize saniyede, yetmiş

defa nazar eden Allah var celle celalühü! Ve burada O’nun

gözünün içine bakan, O’nun cemâl-i bâkemâlini müşahade eden

Hz. Muhammed Mustafa vardır. Çünkü cemaat, onun cemaatidir,

çünkü sultan odur, çünkü sikkeyi basan odur; tuğrayı kesen

odur.” (Görüntülü Vaazlar 1-Hisar 1, Kutsilerin Takvası, dk. 10:40-12:00).

Bu konuşmada başlıca üç sakıncalı söylem yer almaktadır:

  1. Gülen’in konuştuğu kürsüde Allah vardır.
  2. Peygamber Efendimiz, Allah’ın gözünün içine bakmaktadır.
  3. Hz. Peygamber, Gülen’in hitap ettiği cemaatin arasındadır.

Gülen’in konuştuğu kürsüde Allah’ın bulunduğu iddiası Yüce Allah’a mekân isnat etmek

anlamına gelir. Yüce Allah “mekândan münezzeh” olduğu için O’na mekân isnat

eden söylemler kullanmak İslam inancına kesinlikle aykırıdır. Hatta bazı Hanefi âlimler,

“Allah semadan ve arştan bizi gözlemektedir.” ifadesini kullanmanın bile sahih Allah

FETO7+.indd 14 25.07.2017 17:16:48

  1. BÖLÜM GÜLEN’İN KENDİSİNİ TAKDİM ŞEKLİ 15

tasavvuruyla bağdaşmayan, kişinin imanını zedeleyen bir davranış olduğunu ifade etmişlerdir.

(Yahyâ b. Ebû Bekr el-Hanefî, Kitâb fi Beyâni’l-İ’tikâd, s. 18). Buna rağmen örgüt lideri,

inanç bakımından risk taşıyan, kişinin imanını tehlikeye sokan bu ifadeleri pervasızca,

kitleleri etkilemek için kullanmış; onun tarafından Allah, –hâşâ– cami kürsüsüne yerleştirilmiştir.

Allah’a göz isnad edilmesi ve Hz. Peygamber’in onun gözünün içine baktığının ileri

sürülmesi Yüce Allah’ı cisim olarak düşünen veya O’na cismanî özellikler nisbet eden

tam bir ‘Mücessime’ ve Allah’ı yaratıklara benzeten ‘Müşebbihe’ tavrıdır. Sapkın dinî

anlayışlara sahip bu grupların (fırak-ı dâllenin) söylemlerinin örgüt lideri tarafından özensizce,

cemaate nüfuz etmek için kullanılması onun ya bilgisinin ya da dinî duyarlılığı-

nın eksik olduğunu açıkça ortaya koymakta; daha yerinde bir ifadeyle, iman esasları

dâhil hiçbir kutsal değeri istismar etmekten çekinmeyen cüretkâr tavrını gözler önüne

sermektedir.

Hz. Peygamber’in Gülen’in konuştuğu cami cemaatinin arasında olduğu iddiası ise

kendini yüceltme adına sarf ettiği dinî ve hissî dayanaktan yoksun bir hezeyandan ibadet olup, sapık düşünceleri kitap içinde genişçe yer alıyor..

iyi günler..

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co