Cizvitler ve Moonlar

Cizvitler ve Moonlar

CİZVİTLER  VE MOONLAR

Yani son günlerde olup bitenleri anlamak adına bir yandan kitaplar, bir yandan köşe yazarlarını okuyoruz. Üst Akıl, Masonlar, Siyonizm, Gnostik Akıl, Gladyo, Moon Tarikatı, Evanjelistler v.s. vs. Kafamız iyice karıştı…

Akşam Tv Net’de  haberleri dinliyorum. FETO’nun, Cizvit tarikatını model aldığını, Moon tarikatı ile benzerlikler oluşturtuğunu v.s anlatılıyor. Yani Cizvetler’de kimmiş demekten kendimi alamadım, biraz da kendimi bilgisizlikle suçladım. Ya dünyada neler oluyurmuşda bizim haberimiz yokmuş. Adamlar yüz yıllık planlar yaparken, yani bizde dünya işleriyle uğraşmaktan öte gidemeyerek onlara fırsat vermişiz diye bir değerlendirme yaptım.   Neyse bugün şu Cizvitler ve Moon Tarikatı ile ilgili edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Önce Cizvitler hakkında kısa bir özetleme yapayım;  “Günümüzde, Hıristiyanlığın 2. büyük tarikatı olan Cizvitler, Kilise’nin yeniden tanıma kavuşturulmasına ve onun modernleştirilmesine öncülük etmişler. Cizvitler, çağın şartlarına uyabilmek ve hareket özgürlüğü kazanabilmek için dinî hayata birçok yenilik getirmiş; zorunlu oruç, pişmanlık duaları, tek tip giysi ve korolu ayin gibi Ortaçağ uygulamalarına son vermişler. Onlar ayrıca, kadınların tarikata girmesini yasaklamış, papaya boyun eğmenin erdemini vurgulamaya çalışmışlar.[1]

Cizvitlik, gerek teşkilat kurallarının oldukça sert oluşu ve gizli tutulması, gerekse teşkilat yapısı nedeniyle masonluğa da benzetilmiştir.[1]

Bu şekilde yeni “Cizvit Tarikatı”-Societatis Jesu, Roma-Katolik Kilisesi’nin yeminli savaş birliği haline geldi. Bu birlik aynı zamanda ‘Kutsal Baba’ya-Yani Papa’ya “body-guard”lık yapıyordu. Onlar Papa’yı her çeşit saldırıdan ve isyanlardan, özellikle “Lutherciler”den her vasıtayı kullanarak korumak ve Papalığın düşmanlarını yok etmekle yükümlüydüler.

BU TESPİTE DİKKAT!

Cizvitler düşmanı yalnız yenmek değil, her vasıtaya baş vurarak, yok etmek istiyorlardı. Onlar için parola şuydu; “Gaye, vasıtayı meşru kılar.” [5]

Cizvitler; Hıristiyanlık’taki geleneksel tarikat anlayışının temel unsurlarını kullanmakla beraber, bu unsurları sistemli hale getirmeleri, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlamaları bakımından yeni tip tarikatlar arasında gösterilmektedir. Bu noktada Cizvitlerin özellikle misyoner karakteri, itaat anlayışı eğitim sistemleri, teşkilatlanma biçimleri, teolojik, felsefî ve ahlâkî yorumları onların Katolik Kilisesi içinde önemli bir yer edinmelerini sağlamıştır. Bundan dolayı Cizvitlerin hem dinî bir cemaat hem de organize bir teşkilat olarak ele alınması önem taşımaktadır. Cizvitler, dünyanın en büyük misyonerlik cemiyetlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Hıristiyanlığı Hindistan’a, Çin’e ve Amerika’ya götürdüler. Roma Kilisesi’nin dağılışını önleyerek, Katolik âleminin eğitim seviyesini yükselttiler. Cizvitler Asya’daki faaliyetlerinde Çin ve Hindu dinlerinin aslında Kutsal Kitap’in öğretisiyle örtüştüğü şeklinde bir yol izleyerek bu eğilimin ilk uygulayıcıları olmuşlardır.(Hazırlayan: Akhenaton)

Yarın da Moon tarikatı ile ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ancak yukardaki araştırma yazısında altını çizdiğim kelime ve tespitler üzerinde titizlikle durmak gerektiğini söylemek isterim. Cizvitlerin benzer tarikatlardan en önemli farkının örgüt yapısında olduğu görülür. Tarikat üyeleri her zaman göze batmadan her türlü toplum içerisinde, o toplumun insanları ile aynı düzeyde ve uyum içerisinde yaşarlardı. Tarikat, ilk gününden itibaren kısa vadeli hedefler yerine hep uzun vadeli hedeflere yönelmiş ve özellikle insana yatırım yapmıştır.

Açtıkları eğitim kurumları, Vatikan’dan aldıkları destek, misyonerlik faaliyetleri ve dünya çapındaki yaygın örgütlenme ağı ile Katolik Roma Kilisesini desteklemiş, reformasyon ve protestanlığa karşı bir muhalefet oluşturmuş olup etkin oldukları dönemde; hükümetleri, din ve devlet adamlarını, aydın ve entelektüel çevreleri etkileri altına almayı başarmışlardır.

Tarikata kabul edilen herkes mutlaka uzun ve ayrıntılı eğitimlerden geçirilir, ancak başarılı görülenler tarikatın fikir ve ideallerini öğrenebilirlerdi. Cizvitler, özellikle fakir ve yetenekli gençlere, kurdukları ya da destekledikleri özel okullar aracılığı ile çok iyi bir eğitim verdirirlerdi. 21 Şubat 2001 tarihinde Papa II. Jean Paul, Cizvit bir rahip, yazar, akademisyen, teolojist olan Avery Dulles, SJ’ı Katolik Kilisesi’ne Kardinal olarak atadı. 22 kitap ve 700 teoloji makalesinin yazarı Kardinal Dulles, 12 Aralık 2008 tarihinde vefat etti.O tarihte Katolik Kilisesinde yer alan on Cizvit kardinalden biriydi.(Kardinal deyince aklınıza kim geldi?) Cizvit topluluğu halen faaliyetlerine devam etmektedir. (wikipedia) Gerçekten de insana yapılan yatırımlar sayesinde Cizvit tarikatı çok kısa sürede Avrupa’nın en önemli siyasi ve ekonomik gücü haline gelmiştir.

Dolayısı ile FETÖ’nün şifrelerini buradan çözmek mümkün diye düşünüyorum. Bugünlük sağlıcakla kalınız.

Kaynaklar

[1] Dr. İbrahim Sümer, AÜİFD Cilt XLIII Sayı 2, s.506-507.

[5] ” Antik Çağlardan Günümüze Dünyanın Gizli Tarihi” .

[11] Kürşad Demirci, “Misyonerlik Metodunda Değişimler”, Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, Ender Neşriyat, İstanbul, 2005, s. 85.

[12] Ayhan Kuşçuluo, ” Japonya’da Hıristiyan Misyoner Hareketleri” , bilimname 13, 2007/2, s.142-145.http://gizliilimler.tr.gg/Cizvit-Tarika

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co