CEM OLMA VE CAMİLER HAFTASI

CEM OLMA VE CAMİLER HAFTASI

 

Yeni Diyanet İşleri Başkanımız, Camiler Haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı, der ki; “İslam medeniyeti cami merkezli bir medeniyettir. Camiler, İslam toplumunun hayâtiyetini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyulan târihî birikimi ve tecrübeyi yansıtan toplumsal birer bellek hüviyetindedir…”

Âyet-i Kerimelerde Rabbimiz;”Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.”  (Tevbe, 9/18)

İki cahan güneşi, alemlerin Efendisi ise Hadîs-î Şeriflerinde;  “Şehirlerde Allah’ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir.” (Müslim, Mesâcid, 288)

Nedeni bir kitap dolduracak kadar geniştir, ancak İslam dininin esasaı insan eğitimden, yani güzel ahlak paydalıdır da ondan denilebilir.

 

EFENDİMİZ ÖĞRETMEN OLARAK GÖNDERİLDİ

Medine’de Efendimizin Mescidi Nebevide okul olarak değerlendirdiği Ashab-ı Sufa denilen bir mekanı vardır, o topraklara gidenler bilirler. Alemlerin Efendisi günün belirli bölümlerinde burada öğretmenlik yapmıştır..

Bu nedenle; “ Denir ki, eğitim tarihi gelişim sürecinde, ilk eğitim kurumlarının mabetler, ilk öğretmenlerin de Peygamberlerdir; “Hz. Peygamber bu durumu “Ben bir öğretmen olarak gönderildim.” sözleriyle ifade etmektedir. O, bir defasında mescide geldiğinde bir grubun

nafile namaz kıldığını diğer grubun da eğitim ve öğrenme ile meşgul olduğunu görünce, şöyle

demiştir: “Her iki grup da iyi şeylerle meşguller. Ancak, Allah’tan bir şey isteyip dua edenlere o

şeyi verip vermemek, tamamen O’na ait bir durumdur. Hâlbuki diğer gruptakiler ilim elde

ediyorlar ve cehaleti kovuyorlar. Ben bir öğretmen olarak gönderildim.” (İbn Mace, Mukaddime

17.)

 

MODEL OLMUŞTUR

Hz. Peygamber gerek örnek davranışlar sergileyerek başkalarının kendisini model almasını

imkân sağlamak suretiyle, gerekse çeşitli öğretim yöntemleri kullanarak insanların dinî değerleri

benimsemelerine ve öğrenmelerine imkân sağlamıştır.

Özellikle, sahabe, Hz. Peygamberin davranışlarından etkilenerek onu örnek almıştır. 10

yaşında bir genç iken Hz. Peygamber’in eğitimine arz edilen Enes b. Malik, Efendimizin bu

konudaki tutumunu şu cümlelerle ifade etmektedir: “Hz. Peygamber’e yedi yahut dokuz sene

hizmet ettim. Rasulüllah benim yaptığım bir şey için ‘Bunu niçin yaptın?’, yapmadığım bir şey için

de ‘Niçin yapmadın?’ demedi.” (Müslim, Fedail, 51-2; Ebu Davud, Edeb, 1.)

Enes b. Malik’in bu sözlerinden anlıyoruz ki, Hz. Peygamber, kendi terbiyesine verilen bu

genci nasihat ve sözlü eğitimden çok, örnek davranışlarıyla etkileyerek, onun kendi kendine

düşünme, karar verme ve anlama kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olan, model ve örnek

alma yoluyla öğrenmesine imkân sağlamıştır.

Hz. Peygamber’in anlayışına göre eğitim, bazı dinî bilgilerin zihinde tutulmasından ibaret

bilişsel gelişimle sınırlandırılmış bir süreç değildir. Çünkü dinî inanç ve tutumların oluşması ve

gelişmesinde; duyguların, davranışların ve ilişkilerin önemli etkileri söz konusudur.

Bu açıdan Peygamber Efendimiz, insanların bir araya gelerek ilişki içinde olmalarının dinî

inanç ve tutumların oluşmasında önemli etkilerinin olacağını düşünmüştür. Mesela o, çocukların

hatta bebeklerin Mescid-i Nebi’ye gelmesine imkân sağlamıştır.

Böylece O, dinî değerlerin ilişkiler süreciyle öğrenilebileceğini uygulamalı olarak göstermiştir.(Kaynak  Prof. Dr. M. Akif KılavuzUludağ Üniv. İlahiyat Fak)

Sonuç olarak şunu söylemik isterim. Bugün insanlarımız camileri yeniden hayatın merkezine koymalı. Cami görevlileri de bu konuda, yeni projeler üretmeli.  ‘Namaz kıldırma memurları’ değil, her biri birer öğretmen olmalı toplumu aydınlatmalı diyor.

Saygılar sunarım.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co