BÜYÜKŞEHİR’DEN MARAŞİZADE AHMET KUDDUSİ ve KADİRİLİK SEMPOZYUMU

Bu haber 20 Kasım 2018 - 15:13 'de eklendi ve 818 kez görüntülendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ)bir sempozyuma daha imza atıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ işbirliği ile 23-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirîlik Sempozyumu düzenlenecek.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 09.00’da başlayacak olan sempozyum açılış konuşmaları ve Açılış Oturumun ardından öğleden sonra KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi B Blokta 6 ayrı salonda devam edecek.
Uluslararası Maraşîzâde Ahmed Kuddûsî ve Kadirîlik Sempozyumu şöyle:
23 Kasım 2018 – Cuma
09.00 Açılış
Mehteran Gösterisi – Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Dr. Öğr. Üyesi Lütfi ALICI- Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Niyazi CAN-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü
Fatih Mehmet ERKOÇ – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı
Vahdettin ÖZKAN – Kahramanmaraş Valisi
TASAVVUF MUSİKİSİ DİNLETİSİ
AÇILIŞ OTURUMU (10.30)
SABAH (YER: NECİP FAZIL KISAKÜREK KÜLTÜR MERKEZİ)
23 Kasım 2018- CUMA / ÜST SALON
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan KAVRUK
AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA ELE ALINAN KONULAR-Prof. Dr. Ahmet DOĞAN
AHMED KUDDÛSÎ’NİN TASAVVUF VE TARÎKAT ANLAYIŞI-Doç. Dr. Ali TENİK
AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE İLAHİ AŞK-Prof. Dr. Osman TÜRER
KUDDÛSÎ DİVANI’NDA İBADET-TASAVVUF İLİŞKİSİ-Prof. Dr. Nuri KAHVECİ
AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA SOSYAL TENKİT-Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK
23 Kasım 2018 – CUMA
ÖĞLEDEN SONRA (YER: FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ B BLOK )
I.OTURUM (14.00-15.00)/ 1 Nolu Salon
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DOĞAN
KUDDÛSÎ DİVANI’NDA ARKAİK UNSURLAR-Prof. Dr. Hasan KAVRUK-Dr. Hasan KURNAZ
MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ DÖNEMİNDE MARAŞ’TA SOSYAL PROBLEMLER-Doç. Dr. Naci ŞAHİN -Öğr. Gör. Meral ŞAHİN
OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA AHMED KUDDÛSÎ-Öğr. Gör. Mesut ALGÜL- Prof. Dr. Bahir SELÇUK
AHMED KUDDÛSÎ’NİN POETİKASI HAKKINDA BAZI TESPİTLER-Dr. Öğr. Üyesi M. Fetih YANARDAĞ – Dr. Öğr. Üyesi Sadi GEDİK
AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA YER ALAN NASİHATNÂME TÜRÜNDEKİ ŞİİRLER-Benay BIÇAK- Büşra AZGUN
I.OTURUM (14.00-15.00) /2 Nolu Salon
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman TÜRER
KUDDÛSÎ’NİN ÂLİM VE ŞAİR BİR MÜNTESİBİ: MANİSALI AHMED ESAD EFENDİ-Prof. Dr. Âdem CEYHAN ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ’NİN KASÎDE-İ HAMRİYYE’Sİ VE ŞERHLERİNDE SERGİLENEN HURAFE VE İSRAİLİYAT -Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA İSTANBUL-Dr. Öğr. Üyesi Sadi GEDİK- Dr. Öğr. Üyesi M. Fetih YANARDAĞ
KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE ESMÂ-YI HÜSNÂ’DAN YANSIMALAR-Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL-
KUDDÛSÎ DİVANI’NA GÖRE ABDULKÂDİR-İ GEYLÂNÎ-Doç. Dr. M. Korkut ÇEÇEN
I.OTURUM (14.00-15.00)/3 Nolu Salon
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Nuri KAHVECİ
MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN DİN ANLAYIŞI-Prof. Dr. Ahmet AK
TASAVVUF MÛSIKÎSİNDE AHMED KUDDÛSÎ İLÂHÎLERİ-Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
MARAŞİZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN HAYATI VE EY RAHMETİ BOL PADİŞAHŞİİRİNİN İNCELENMESİ-Dr. Recep Şükrü GÜNGÖR
MARAŞİZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN HECE VEZNİ İLE YAZDIĞI ŞİİRLERDE TASAVVUFÎ UNSURLAR-Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz IRMAK
KUDDÛSÎ’DE MAHLAS KULLANIMI-Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ERŞAHİN
AHMED KUDDÛSÎ’DE ALLAH SEVGİSİ-Arş. Gör. Mehmet Nurullah AYDIN
I.OTURUM (14.00-15.00)/4 Nolu Salon
Oturum Başkanı:Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK
AHMED KUDDÛSÎ’DE BİR TEŞBİH UNSURU OLARAK DENİZ-Prof. Dr. Bahir SELÇUK
KUDDÛSÎ’DE YER-SU KÜLTÜ-Doç. Dr. Hamza KARAOĞLAN
BİR KÂDİRÎ ŞÂİRE SIRRÎ HANIM’IN ŞİİRLERİNDE TASAVVUFÎ NEŞVE-Prof. Dr. İsa PEKER – Öğr. Üyesi Birol YILDIRIM
TASAVVUFÎ BİR KAVRAM OLAN AZ YEMENİN AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDAKİ YANSIMALARI-Dr. Öğr. Üyesi M. Sait MERMUTLU
I.OTURUM (14.00-15.00) /5 Nolu Salon
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR
MARAŞİZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE ÖLÜM-Dr. Öğr. Üyesi Lütfi ALICI -Arş. Gör. Gülcan ALICI
KUDDÛSÎ DİVANI’NDA İBADET-Dr. Öğr. Üyesi Ayşe FARSAKOĞLU EROĞLU
AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA VEZNİ TESPİT EDİLEMEYEN ŞİİRLERE DAİR BAZI NOTLAR-Dr. Öğr. Üyesi Hasan KAPLAN
AHMED KUDDÛSÎ’NİN ELİFNÂME’Sİ-Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YENİKALE
MARAŞİZADE AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA UZLET KAVRAMI-Dr. Veysi TURAN
KUDDÛSÎ’NİN TASAVVUF EĞİTİMİNDE ZÜHD VE İHLÂS-Halise ASLAN
I.OTURUM (14.00-15.00)/6 Nolu Salon
Oturum Başkanı:Doç. Dr. Ali TENİK
AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNE POETİK BİR YAKLAŞIM-Doç. Dr. Abdulkadir ERKAL
SULTAN ABDÜLMECİD İLE AHMED KUDDÛSÎ ARASINDAKİ MÜNASEBETLER-Doç. Dr. Abdulvahap YILDIZ
KUDDÛSÎ’YE GÖRE BENLİK OLUŞUMUNDA ZİKİR VE TEFEKKÜRÜN ETKİSİ-Doç. Dr. İbrahim BAZ
AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA GEÇEN ARKAİK ÖGELER-Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÜNEŞ
18. VE 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE DEVLET-TEKKE İLİŞKİLERİ VE AHMED KUDDÛSÎ’NİN ETKİSİ-Uzm. Sinan DOĞAN
II. OTURUM (15.30-16.30) /1 Nolu Salon
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR
ŞİTAİYYE TÜRÜNÜN DESTAN GELENEĞİNE YANSIMASI OLARAK AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA BİR KIŞ DESTANI-Prof. Dr. Hasan KAVRUK-Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK
TASAVVUF TARİHİNDE ÖVGÜ SANATINA DAİR ÖRNEKLER (TARİK-I KADİRİYE’DEN NA’T, GAZEL VE BEYİTLER)-Prof. Dr. Zeynel ÖZLÜ- Kerim TİRYAKİ
KUDDÛSÎ’NİN DİLİNDEN BOR-Doç. Dr. Melek DİKMEN
AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA DENİZ TASAVVURU-Dr. Öğr. Üyesi Hasan EKİCİ
AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE DÜNYA VE DÜNYA HAYATI-Dr. Metin AYDIN
II. OTURUM (15.30-16.30) /2 Nolu Salon
Oturum Başkanı:Prof. Dr. M. Akif ÖZDOĞAN
AHMED KUDDÛSÎ’NİN ARAPÇA ESERLERİNİN MEANÎ İLMİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ-Prof. Dr. M. Akif ÖZDOĞAN
17. YÜZYIL KADİRÎ ŞEYHLERİNDEN KÂDİRÎ MUHYİDDÎN’İN GÖZÜYLE OSMANLI SOSYAL HAYATI-Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIRIM
AFGANİSTAN’DA SİYASÎ VE FİKRÎ BİR AKIM OLARAK KADİRÎLİK-Nilab SAEEDİ
M. SADIK VİCDANÎ’NİN TOMAR-I TURÛK-I ALİYYE ADLI ESERİNDE KADİRÎ TARİKATININ EŞREFİYE KOLUNA DAİR BULGULAR-Abdullah KARA
II. OTURUM (15.30-16.30) /3 Nolu Salon
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Âdem CEYHAN
KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE AHENK UNSURLARI-Doç. Dr. Hasan ŞENER
AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ-Mehmet YILMAZ- Doç. Dr. Yakup POYRAZ
SON DÖNEM OSMANLI TEKKELERİNDE ETKİLİ BİR İSİM OLAN KUDDÛSÎ’NİN İNANÇ DÜNYASI-Arş. Gör. M. Kübra ÇİFTASLANGEBEL
MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA ABDÜLKADİR GEYLÂNÎ -Ferah AVCI-Aysel YILMAZ
MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN MEVLÂNÂ VE YUNUS SEVGİSİ-Havva TOKYILDIZ
II. OTURUM (15.30-16.30) /4 Nolu Salon
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
MARAŞİZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN TASAVVUF GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA İDEAL İNSAN MODELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME-Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU – Zehra BODUR-ÇAKIR
KUDDÛSÎ’DE İNSAN/SÂLİK EĞİTİMİ-Doç. Dr. Ali TENİK
MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİRLERİNDE DERVİŞ TİPİ-Dr. Öğr. Üyesi Lütfi ALICI-Arş. Gör. Gülcan ALICI
KUDDÛSÎ’YE GÖRE MARİFET-Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ERŞAHİN-Demet YILDIZ
KUDDÛSÎ DİVANI’NDA YARATILIŞ-Dr. Öğr. Üyesi Ayşe FARSAKOĞLUEROĞLU-Yusuf ÇAVUŞ
II. OTURUM (15.30-16.30) /5 Nolu Salon
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Bahir SELÇUK
AHMED KUDDÛSÎ’NİN SULTAN VE YÖNETİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ-Doç. Dr. İbrahim KAYA
AHMED KUDDÛSÎ’NİN ŞİİR SANATI VE ŞAİRLİK HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ-Doç. Dr. Ahmet İÇLİ
AHMED KUDDÛSÎ DİVANI’NDA ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ ÖZELLİKLERİ-Dr. Öğr. Üyesi Sadi GEDİK- Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YENİKALE
AHMED KUDDÛSÎ’NİN YAŞADIĞI DÖNEM ÖZELLİKLERİ-Makbule BAYIR
MARAŞÎZÂDE AHMED KUDDÛSÎ’NİN MEKTUPLARININ MUHTEVA ANALİZİ-Arş. Gör. Ahmet VURAL-Arş. Gör. Furkan USTAKURT
II. OTURUM (15.30-16.30) /6 Nolu Salon
Oturum Başkanı:Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL
KADİRÎ BİLGELERİNDEN EŞREFOĞLU RÛMÎ VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME-Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ
KADİRÎ ŞEYHİ ABDURRAHMAN HÂLİS KERKÜKÎ VE TÜRKÇE ŞİİRLERİ-Dr. Öğr. Üyesi İbrahim AKYOL
KADİRÎ TARİKATINA MENSUP DİYARBEKİRLİ DÎVÂN ŞAİRLERİ-Dr. Özkan CİĞA
KADİRÎ ŞEYHİ ŞÂİR KÂMÎ VE DÎVÂNINDA KADİRİLİĞİN İZLERİ-Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Uğurlu ARSLAN
KADİRÎ MUHYİDDÎN’E AİT OLAN BİR ESER NASIL LÂ-MEKÂNÎ ŞEYH HÜSEYİN EFENDİ’YE ATFEDİLDİ?-Dr. M. Emin TUĞLUK
DEĞERLENDİRME OTURUMU (16.30-17.00)
YER: PİRİ REİS AMFİSİ
19.00-20.30 AKŞAM YEMEĞİ