Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Cemal Tanrıverdi Başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi eski tutanak özetinin görüşülmesi ile oylanarak başladı.

meclis (3)

Gündem maddelerine geçilmeden önce Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Cemal Tanırverdi, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iki atama yapıldığına dikkat çekerek atamalara ilişkin Genel Sekretervekili Av. Kadri Erol’dan bilgi verilmesini istedi.

Kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Genel Sekretervekili Av. Kadir Erol, kısaca kendisini tanıttı.

Daha sonra kürsüye gelen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Fetih Yanardağ kendisini tanıttı.

Atamalara ilişkin tanıtım konuşmalarının ardından gündem dışı gelen maddeler sırası ile okunarak gündeme alındı ve gündem maddelerine geçildi.

Gündemin 1. Maddesinde Danışmana ödenecek ücretin belirlenmesi teklifi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesinde Boş kadro iptali teklifi görüşülerek kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinde Norm kadro ilke ve standartları çerçevesinde oluşturulan Daire Başkanı ve Şube Müdürü kadrolarının ihdası maddesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekretervekili Av. Kadir Erol, konu ile ilgili olarak Meclis üyelerine bilgi verdi ve oylamaya geçilerek madde oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesinde Yeniden düzenlenen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması ile şemadaki birimlerin kurulmasının görüşülmesi maddesinde ilgili birimler sırasıyla okunarak meclis üyelerine bilgi verildi ve oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. Maddesinde “Tarihi Konakların Tanıtımı ve Destek Hizmetleri Hizmet Alımı işi” nin yıllara sari yapılmasının görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesinde Sulama arazözünün Pazarcık Belediye Başkanlığına hibe olarak verilmesi talebinin görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesinde Sulama arazözünün Türkoğlu Belediye Başkanlığına hibe olarak verilmesi talebinin görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesinde Sulama arazözünün Çağlayancerit Belediye Başkanlığına hibe olarak verilmesi talebinin görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesinde Teminat mektubu limitinin yükseltilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi oybirliği ile kabul edidi.

Gündemin 10. Maddesinde “Kütüphane Hizmetleri Yaptırılması Hizmet Alımı işi” nin yıllara sari yapılmasının görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesinde “Sosyal Tesislerin İşletilmesi, Destek Hizmetleri Hizmet Alımı işi” nin yıllara sari yapılmasının görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen 12. Maddede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğünün “Basım, Yayım, Haberleşme Hizmetlerinin Yaptırılması, Destek Hizmetleri Alımı İşinin” yıllara yaygın 16 ay olarak yapılması hakkındaki teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen 13. Maddede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde alt yapı yatırımlarında bulunan kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle sözleşme yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen 14. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Şubesi Müdürlüğünün; Yargı ve hakem heyeti kararı doğrultusunda, Şeyh Adil Mahallesi 2255 ada 2-3-5-6-910-11 ve 12 numaralı parsellere arsa bedeli ödenmesi ve Maliye Hazinesi adına devri hakkındaki yazısı oybirliği ile kabul edildi.

Gündem dışı gelen 15. Maddede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şubesi Müdürlüğünce üretilen malzemelerin satışına ait fiyat teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündem dışı gelen 16. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün; Türkoğlu Belediye Meclisi tarafından alınan imar planı tadilatı kararları hakkındaki yazısı İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündem dışı gelen 17. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; İmar planlarına ilişkin ücretler konusundaki yazısı Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündem dışı gelen 18. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün; Onikişubat Belediye Meclisi tarafından alınan imar planı tadilatı kararları hakkındaki yazısı İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündem dışı gelen 19. Maddede İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Afşin Belediye Başkanlığının Gerger Mahallesinde İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı talebi hakkındaki yazısı İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündem dışı gelen 20. Maddede Nurhak Belediyesinin sulama arazözünün tekrar Nurhak Belediye Başkanlığına iadesi teklifi Büyükşehir Belediye Başkanlığına havale edildi.

Gündem dışı gelen 21. Maddede meclis katılamayan üyelerin izinli sayılmasına ilişkin gelen teklif oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 9 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına karar verilerek Meclis sona erdirildi.

meclis (7)

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co