Bu kandilde bir bidati yok edelim

Bu kandilde bir bidati yok edelim

Bu kandilde bir bidati yok edelim

Bugün Miraç kandili, gelin bizde Miraç’a çıkalım!..

Nasıl mı? Ahir zamanda, bir sünneti gün yüzüne çıkarmak, bir bidati yok etmekle bir miraç’a çıkmayı yapalım, yani sevap kazanalım…

5 vakit namaz kılanımız var, sadece Cuma namazına gidenimiz var, birde senede iki defa denk getirişe Bayram namazına gidenimiz var.

Beş vakit namazın farz olduğu bu gece dua edelim de, Müslümanlar namaz borçlarını ödemeye başlasınlar.

Bu hocalar var ya neyse Allah ıslah etsin!..

Cuma namazı öncesinde: Hutbe farz namaz hükmünde olduğu için, İmam hutbeye çıktığında, hiçbir şekilde konuşulmaz, Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem)’in ismi geçse dahi salavat-ı şerife getirilmez ve imamın sözüne iştirak edilmez ve yaptığı duaya amin denilmez.

Bu hususta verilen fetvalar ve Hadis-i Şeriflerden bazıları şöyledir:

Hatip Minberde iken dünya kelamı söylemek ittifakla caiz değildir.

Hanefi mezhebinin temel kaynak eseri olan ve imamı Azam, Ebu Yusuf ve imam Muhammed’in görüşlerini bir araya getiren Kafî adlı eserde denilir ki: “Cuma hutbesini dinlemek farzdır. Evvelki sünnete (Cumanın ilk sünnetine) yetişemeyenin, hatip mimberde iken bu sünneti kılması mekruhtur. Minberden indikten sonra da kılması hiç caiz değildir. Ancak farzdan (Cumanın iki rekat farzından) sonra kaza eylemeli. Öğle sünneti (öğle namazının ilk sünnetinin farzından sonra) kaza olduğu gibi”

Bir kimse cumanın ilk sünnetini kılarken hatip hutbeye başlasa, iki rekat kıldıktan sonra selam verir. Eğer bir rekat kılmışsa bir rekat daha ilave eder ve selam verir. Bu iki surette de cumanın bu ilk sünnetini imamla cumanın iki rekat farzını kıldıktan sonra tekrar dört rekat olarak kılar. Eğer hatip hutbeye başladığı zaman üç rekat kılmışsa sünneti tamamlar. Çünkü “hutbeyi dinlemek farzdır” nitekim Taberi’de nakledilen Hadis-i Şerif’te:

İbn-i Ömer (Radiyallahu anhu)’dan “Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Sizden biri mescide girdiği zaman imam minber de ise hutbeyi tamamlayana kadar, namaz kılmakta yoktur, konuşmakta yoktur”

Yine Ebû Hureyre (Radiyallahu anhu)’dan “Rasûlullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Cuma günü imamın namaz için (namaz hükmünde olan hutbe okumak üzere) minbere çıkması namazı keser ve hutbeye başlaması da sözü keser.”

Bu Hadis-i Şerifte Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), hutbe kelimesi yerine namaz anlamına gelen “salat” kelimesi kullanmıştır. Bu ifade de; hutbenin farz namaz hükmünde olduğu açık bir şekilde anlatılmaktadır.

İmâm hutbeye başladığı zaman, camiye gelen kimsenin, boş olan bir yere hemen oturması gerekir. Çünkü, bu durumda, o kimsenin yürümesi ve ileri gitmeye çalışması, hutbe okunurken bir iş, bir amel yapması demektir. Fetâvâyi Kâdihan’da da böyledir. Bir soru sormak için, omuzlardan atlayarak, ileri gitmek, her hal-ü kârda, bil-icmâ mekruhtur. Bahrü’r-Râık’ta da böyledir.

Hatip minbere çıkınca cemaatin konuşmayıp sükût etmesi, selâm alıp vermemesi, nafile namaz kılmaması icap eder.Çünkü “İmam hutbe okurken ve Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) üzerine salavât-ı şerife getirirken, cemaatın uzak olsun, yakın olsun susup dinlemesi farzdır.”

İmama uyan kimseler dua etmekle değil Kur’an-ı Kerim’i susup dinlemekle emrolunmuşlardır. Çünkü Allah’u Teâlâ Sure-i A’raf Âyet 204’te:sesli bir sekilde su dua edilir

Son 10 yıldır yaklaşık Cuma günleri içimize bir bidat girdi.

İmam hutbe de Türkçe ellerini açarak : “Allahım islama ve müslümanlara yardim et

vatanimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle bizi, anne-babamızı ve bütün müminleri bağışla şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin” duasını yapıyor cemaatin büyük bir bölümü ise bilmediği için elini açarak amin amin diyor.

Bizim müftülerimiz, hocalarımız cemaati bir türlü uyarmıyor. Bir bidattir aldı başını gidiyor…

oysa yukarda da kaynaklardan aktardığım şekli ile cemaate susup dinlemek gerekiyor. Birçok kitap cemaatin ölü gibi, sesiz dinlemesi emir olunmaktadır. Biz Cuma namazı sevabını kazanıyoruz yoksa dine sonradan sokulan bir bidatle günah mı kazanıyoruz?

İiyi düşünün ne yaptığınızı iyi düşünün ehli sünnet alimlerinin kitaplarına bakın, İlmihal kitaplarına bakınız hiç olmazsa şu Miraç kandili gününde bir bidatı yok ederek kendimizi düzeltelim.

Miracınız – kandiliniz mübarek olsun

Allah bizi daimi kandillere eriştirsin, Günah işlememekten mahfaza buyursun amin amin amin…

Güzel kandiller diliyorum…

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co