Biz sabırsız geliyoruz

Biz sabırsız geliyoruz

Biz Sabırsız Geliyoruz !

Rızkı veren Allah, Ezelde bir rızık biçilmiş, bir bahane ile öyle veya böyle bir sebeple Allah o rızkı bizlere gönderiyor..

Bir saniyesine hüküm edemediğimiz hayatımızda : Sabah iş yerini açınca müşteri geleceğini, bize paralar vereceğini kim garanti eder ?…

Esnaflıkta bir söz vardır: Gün olur ayı besler, ay olur günü besler !.. Yani bir günde bir ayda kazanacağınız parayı çok rahat kazana bilirsiniz..

Bir ay boyunca da bir günlük masrafınızı kazanamaya bilirsiniz..

Rızkı veren Allah !..

Kim ne yaparsa kendi kendine yapar !..

Allah dilemediği sürece : Sinek kanatını oynatamaz !..

Sevgili dostlar: Allah her işi bir güzel tamamlıyor ama, biz kul olarak sabırsız geliyoruz..

Allah ezelde nasıl takdir etti ise o olur ! farklı bir şey olmaz.

Bir bunu bilip anlaya bilsek..!

Kavga – kin ve nefret değer mi ?…

Şeyhadil Mezarlığına kim ne götürdü ?..

2 metre kare bez olsa da olur olmasa da olur !..

Büyüklenmeye gerek yok !..

Allah dilediğini vezir, dilediğini rezil eder !..

Bu devran böyle hep döner sanmayın bir gün ters döner..!

Altında kim kalır orasını bilemiyorum…

Her şeyi yaratan : Allah

Perşembe günü akşamları camilerde sohbet eder ilmihal bilgilerini verilerdi.. 30 yıldan beri bu unutuldu..en son görüştüğümüzde :

Enver ağabey: Allah de !.. Allah dedim.. gerisi boş buyurdu..

Sonra : Her Müslüman’ın bilmesi gereken Allah’ın sıfatını saydı..

İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Allahü teâlânın sıfatları

Allahü teâlânın Sıfat-ı zatiyye’si altıdır:

1- Vücûd: Allahü teâlâ vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül vücûddür, yani varlığı lazımdır.

2- Kıdem: Allahü teâlânın varlığının evveli, başlangıcı yoktur.

3- Bekâ: Allahü teâlânın varlığının âhiri, sonu yoktur. Hiç yok olmaz. Ortağı olmak muhal olduğu gibi, zat ve sıfatları için de yokluk muhaldir.

4- Vahdaniyyet: Allahü teâlânın zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, benzeri yoktur.

5- Muhalefetün-lilhavadis: Allahü teâlâ, zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlûkun zat ve sıfatlarına benzemez.

6- Kıyâm bi-nefsihi: Allahü teâlâ zatı ile kâimdir. Mekana muhtaç değildir. Madde ve mekan yok iken O var idi. Zira her ihtiyaçtan münezzehtir. Bu kâinatı yokluktan varlığa getirmeden önce, zatı nasıl idi ise, sonsuz olarak, hep öyledir.

Allahü teâlânın Sıfat-ı sübûtiyye’si sekizdir.

1- Hayat: Allahü teâlâ diridir. Hayatı, mahlûkların hayatına benzemeyip, zatına layık ve mahsus olan hayat, ezeli ve ebedidir.

2- İlm: Allahü teâlâ her şeyi bilir. Bilmesi mahlûkatın bilmesi gibi değildir. Karanlık gecede, karıncanın, kara taş üzerinde yürüdüğünü görür ve bilir. İnsanların kalbinden geçen düşüncelerini, niyetlerini bilir. Bilmesinde değişiklik olmaz. Ezeli ve ebedidir.

3- Sem’: Allahü teâlâ işitir. Vasıtasız, cihetsiz işitir. İşitmesi, kulların işitmesine benzemez. Bu sıfatı da, her sıfatı gibi ezeli ve ebedidir.

4- Basar: Allahü teâlâ görür. Âletsiz ve şartsız görür. Görmesi göz ile değildir.

5- İrade: Allahü teâlânın dilemesi vardır. Dilediğini yaratır. Her şey Onun dilemesi ile var olur. İradesine engel olacak hiçbir kuvvet yoktur.

6- Kudret: Allahü teâlâ, her şeye gücü yeticidir. Hiçbir şey Ona güç gelmez.

7- Kelam: Allahü teâlâ söyleyicidir. Söylemesi alet, harfler, sesler ve dil ile değildir.

8- Tekvîn: Allahü teâlâ yaratıcıdır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Her şeyi O yaratır. Allahü teâlâdan başkası için yaratıcı dememelidir.

Zatî sıfatlar :

1- Vücut

2- Kıdem

3- Beka

4- Vahdaniyet

5- Kıyam binefsihî

6- Muhalefetün-lil-havâdis

Sübutî sıfatlar:

1- Hayat

2- İlim

3- İrade

4- Kudret

5- Sem (işitme)

6- Basar (görme)

7- Kelâm

8- Tekvin

İmanın şartı 6

İslamın şartı 5

Namazın farkı 12

Abdestin farzı 2

Gusülün farzı  3

Temmüm farzı 2 buna 3 diyen alemlerde var 33 farz eder ki bunun tüm Müslümanların bilmesi gerekir.. efendim her Perşembe akşamı hocalarımız bunu anlatırlardı.. nerede şimdi o hocalar buyurdular.. okuyun ezberleyin.. sabırla !

İyi günler..

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co