BAŞKANLIK SİSTEMİ  ve MHP

BAŞKANLIK SİSTEMİ  ve MHP

Rahmetli Türkeş ;Temel Görüşler Kitabının 154. Sayfasında Milli iktidar başlıklı bölümünün son paragrafında şöyle söylüyor ” Demokratik milliyetçi Devlet ,milletin bütün fert ve sosyal dilimlerinin,ekonomik ve moral kalkınması amacını taşır.Devlet ,faaliyetlerinde bu amacı gerçekleştirmek  zorundadır. Bir avuç ferdin veya  belirli bir sınıfın menfaatini ön planda tutan ,fert veya sınıf diktasına dayanan devlet ,milli devlet olamaz. Milli devlet milleti esas alan bir hizmet  ve refah devletidir.Milletin bütün fertlerine hizmet etmek ,onların refahını gerçekleştirmek zorundadır.”

Alpaslan  Türkeşin “Temel Görüşler” Kitabının 155 . sayfasında “Güçlü İktidar ” makalesinde ise :” …Çağımız kuvvetli,adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti dünya imparatorlukları  kurduğu devirlerde kuvvetli ,adil ve hızlı icra sistemini uygulamıştır. Kuvvetli  ve hızlı icra, gücün  tek elde toplanmasıyla mümkündür. Bunun için tarih ve töremize uygun  olarak başkanlık sistemini savunuyoruz…”

Başkanlık sisteminde icra tek eldedir. Başkanlık  bütünleşmeci  sistemdir. İcra organı tek bir başkan tarafından  yürütülmelidir.

Türkeş makalesinin  ilerleyen parağrafında  şunu belirtmektedir :” Tek başkan sistemine uygun olarak yasama organı yönünden de tek meclis sistemini savunuyoruz….” demektedir.

Şimdi CHP ve PKK nın resmi partileri “Başkanlık” sistemine  karşı olmaları yadırganmayabilir. Çünkü  onların zaten bir gelişmişlik kaygıları yok. Ülkenin büyümesine  yönelik bir düşünce ve projeleri yok. Ama MHP 40 yıllık parti. Rahmetli genel Başkanı kitaplar yazdı. Ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için projeler üretti.  MHP nin şu andaki yöneticileri ne düşünür bilemiyorum.

Devletin, daha pratik hizmet akdini yerine getirmesi için  protokulu ,bürokrasiyi ,teferruatlı yazışmaları azaltması gerekir.  Genel müdür atayacaksınız bakan ,başbakan ve Cumhurbaşkanı tek tek imza atıyor.

Hükümet değişiyor.  Yürütmenin tüm sorumluluğunu üzerine alan bir hükümet bir müdürü değiştiremiyor. Adam alınan kararlara  tepki koyabiliyor. İşi yavaşlatabiliyor. Başkanlık sisteminde bu ve  benzeri konular kalkar. Gelen başkan kadrosuyla gelir,kadrosuyla gider.

Başkanlık sisteminde ülkemizin  ilerlemesi ve güçlenmesi daha hızlı olacağına inanıyorum. Ancak uygulanan  sistemlerin hiç biri şaplonik  değildir.Mota mot olamaz. Bunun içine kendi  değerlerinizi de katabilirsiniz. Sosyo -Kültürel değerlerimizi başkanlık sistemi içine katabiliriz.  Hiç bir sistem başka topluma bire bir uygulanamaz. Kendi öz değerlerimizi de içine katmalıyız.

Başkanlık sistemi tamamen halihazırdaki ,parlementer sistemin yok oluşu değildir. Başkanlık siteminin ,parlementer sistemden de kazanımları vardır elbette.  Dünyanın sonu da değildir. Maksat ülkenin birlik,bütünlük,ekonomik kalkınması ve dünya devleti olması anlayışına  dayanıyorsa sistemi kendi değerlerimize göre de dizayn edebiliriz.

Kısaca bende Başkanlıktan yanayım. Türklerin tarihinde başkanlık sistemi başarılı olmuştur. Hem bugün ABD deki başkanlık sistemi Osmanlı Devlet uygulamasından alınmıştır. Bizde çağımıza uyarlayarak başkanlık sistemini geliştirebiliriz. Bizde başkanlık sistemini  uygulama kabiliyetine sahip bir milletiz.

Adalet mekanizmamızda yavaş işliyor. Başkanlık sistemi ile birlikte yargımızda hızlanabilir. Yıllarca karar verilmeyen davalar var. Devlet hantallıktan kurtulmalıdır.

Devletin hantallıktan kurtulması için başkanlık sistemi şarttır.

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co