Aydın, “KSÜ Rektörü Kanunsuz İş Yapıyor”

Aydın, “KSÜ Rektörü Kanunsuz İş Yapıyor”

MEMUR-SEN  Kahramanmaraş il başkanı Abdülaziz Aydın, il başkanlığında sendika şube başkanları ile düzenlediği basın toplantısında,” KSÜ Rektörü Durmuş Devecinin kanunsuz soruşturma açtığını söyledi.

Memur- Sen İl Başkanı Abdülaziz Aydın, yönetim kurulu üyeleri Hasan Furkan Eğitim Bir-Sen Üniversite Şube  Başkanı . Hasan Salman Bayındır-Memur Sen Başkanı , Halil Küçükdevlet Büro-Memur-Sen Başkanı ve Bünyamin Demirci Sağlık-Sen Başkanı olarak düzenlediği basın toplantısında KSÜ de işlerin iyi gitmediğini söyledi.

Kahramanmaraş Memur-Sen olarak Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 2 nolu Üniversite Şubesi adına yerel basında yapmış olduğu basın açıklaması nedeniyle Şube Başkanımız Doç. Dr. Sayın Hasan FURKAN hakkında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünün açmış olduğu soruşturmanın yasal  olmadığını; sendika başkanına soruşturma açılmasının sendikal kanunlara, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İLO sözleşmelerine aykırı olduğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz, diyen Abdülaziz Aydın, kanun ve yönetmeliklere aykırı iş yapıldığını söyledi.

Aydın:  İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin “İfade özgürlüğü” başlıklı 10’uncu maddesi : “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir” denilmektedir.

SONY DSC

Abdülaziz Aydın: “ Yine 02.06.2005 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 7. maddesinde ise “Sendika ve konfederasyon il ve ilçe temsilcileri ile sendika Şubesi, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin yürütmekte oldukları sendikal faaliyetler kapsamında, görevleri ile ilgili olmayıp doğrudan yapacakları basın açıklamaları hakkında disiplin soruşturması yapılmayacaktır.” hükmü vardır.

Aydın: Sendikalar; STK oldukları gibi aynı zamanda gücünü yasalardan alan sivil denetim  örgütleridir. Bu nedenle davalar açabilir, suç duyusunda bulunabilir, idareye yazılar yazabilir, eylemler ve açıklamalar yapabilirler. Bu yetkilerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden, 4688 Sayılı Kamu Sendikaları Kanunu’ndan ve Başbakanlık Genelgelerinden almaktadırlar. Bu husus Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde açıkça yer almıştır ve  Türk Ceza Kanunu ile de korunma altındadır.

Sendikal faaliyet gereği kanun, genelge ve sözleşmelerdeki hüküm ve dayanaklar, sendika yöneticilerinin sendikal faaliyetler kapsamında görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahip olduklarını belirtmektedir. Sendikaların almış oldukları kararlar gereğince, basın açıklaması yaptıkları durumlarda kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacakları ve haklarında disiplin soruşturması yapılamayacağı ilkesi yer almaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünün yaptığı uygulama yasal değildir. Şube Başkanı, üyelerine yapılan haksız uygulamaları, kamu işleyişinin sevk ve idaresindeki aksaklıkları eleştirme hakkına sahiptir. Yanlış ya da yanlı işlemlerin düzeltilmesi yönündeki talep hakkı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 26. maddesi ile güvence altına alınmıştır.

Sendikaların her yazısının ve açıklamasının önüne engel konulması gayreti aslında bir değersayım felcine uğramışlığın da tezahürüdür. Bir paradigma hatasıdır. Meseleye ifade ve düşünce hürriyetinin önündeki engellerin kaldırılması zaviyesinden bakabilmek aslolandır. İfade hürriyeti demokratik toplumlarda, sınırları daraltıcı değil genişletici şekilde yorumlanmalıdır. Bu düşünce sistematiği kurulduğu günden itibaren Memur-Sen Konfederasyonumuzun en temel ilkelerinden birisidir.

Sayın Rektör Durmuş DEVECİ Sendika Başkanımıza soruşturma açarak, bilgi – belge talep hakkının önünü kesmeyi, sendikal örgütlenmeyi frenlemeyi, üniversite yönetiminin kamu çalışanını ilgilendiren kararlarıyla ilgili sendika başkanının fikirlerini üyelerine aktarımının önüne geçmeyi, Sendika Başkanını tüm kamu çalışanları nezdinde pasifize etmeyi amaçlamıştır. Oysaki soruşturma başlatılan isim 700 e yakın üyesi ile Üniversitenin Yetkili Sendikası olan Eğitim Bir Sen’in Başkanı ve aynı zamanda kurumun paydaşıdır.

Kimse kendisini kanunların verdiği bir yetkinin üstünde görmemelidir. Sendikal hakları ve faaliyetleri kısıtlamak, basın açıklamasını cezalandırmaya çalışmak doğru bir yaklaşım değildir. Bizler Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar olarak Şube Başkanımızın yanındayız, “ dedi.

KSÜ Tıp Fakültesi hastanesinin personel olmadığı için boş durmasını, bununla birlikte Tıp Fakültesindeki hocaların kaçırılması ile KSÜ her geçen gün geriye gittiğini ve 1992 de ve sonra kurulan vakıf ve devlet üniversiteleri içinde KSÜ son sırada yer almasının düşünülmesi gerektiğini söylediler..

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co