Aşkın hası Ramazan

Aşkın hası Ramazan

AŞKIN HASI, RAMAZANDA ORTAYA ÇIKAR

Aşk ne kadar kutsal bir duygu süzmesi ki, herkes şarkılarında, türkülerinde, şiirlerinde ve kitaplarında aşkı anlatıyor.

Tabi her insan aşkın basamaklarını tırmanamaz, kimisi tatmadan aşığını kaybeder, kimisi birinci basamaktan düşer, pek az insan aşkın merdiveninde zirve yapar.

Bir de aşkın ağırlığını taşıyamayanlar var, O’nun kapsam alanına girdiğinde girdaba kapılır, rüzgârlarının önünde sürüklenen yaprak misali uçar gider.

Rahmetli annem tasavvufla ilgili eserleri okurken, “Oğlum falanın oğlu çok kitap okumuş aklını yitirmiş, aklına sahip ol, bırak şu kitapları okuma” derdi ümmilik işte…

Ben de anneciğimin elinden tutar, “Bırak beni anne, bu güne kadar okumaya aç kalmışım, okuyarak Allah’ımı(cc), Peygamberimi(sav), dinimi daha doğrusu doğruları öğreneyim…” derdim.

Yıllardır okuyorum, Kader konusu çözmek için başladım okumaya, tam 35 yıldır aralıksız okuyorum, bir de ne göreyim, Rabbini tanımayan hiçbir şeyi tanımazmış, şimdi Esmalara başladım.

Sözü nereye getireceğim, Hayat’ın sırrı Hay da, aşkın sırrı ise muhabbet ve Marifetullah’taymış, yaş altmışa dayandı biz yeni çözmeye çalışıyoruz, Rabbim kapıları açarsa…

MARİFET İLTİFATA TABİYMİŞ

“Marifet, tanıma, bilme demektir. Marifetullah ise, Allah’ı (celle celâluhu) Kur’an-ı Kerîm’in ve hadîs-i şerîflerin bildirdiği gibi tanıma, Allâh’ın (celle celâluhu) âlî sıfatlarının, güzel isimlerinin, Rabbani tecellilerinin, İlâhî isim ve sıfatlarının sonsuz kemalde olduklarını bilme, yüksek İlâhî hakikatlere biiznillâh vâkıf olma şeklinde özetlenebilir. Cenâb-ı Hakk’ın bilinmesi yaratılışımızın hedefi ve fıtratımızın gayesidir. Hakikatleri araştırma ve tahsil sonucu lütfu ilâhî ile meydana gelen kalbî inkişaf ve basîret de marifetullahı netice verebilir. Bununla birlikte marifetullahın, Allâh’ı (celle celâluhu) tam olarak bilme manasına gelmediğini de belirtmeliyiz. Cenâb-ı Hakk’ı, hakkıyla bilmek imkânsızdır. Çünkü,  O’nun benzeri hiçbir şey yoktur.” (Şûrâ, 42/11) Ayrıca, “Gözler O’nu idrâk edemez, asıl O gözleri idrâk eder, öyle Lâtif öyle Habîr O..” (Enam, 6/103) Diğer taraftan, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadîs-i şerifinde: “Tefekküre denk ibadet yoktur. Öyle ise gelin Cenâb-ı Hakk’ın nimet ve kudret eserlerini tefekkür edin! Ama kesinlikle Zât-ı Bârî’yi tefekküre kalkışmayın.” (Beyhakî, Şuabü’l-iman, 1/136, H. No: 120) buyurarak, marifetullahın, ancak Allâh’ın (celle celâluhu) eserlerini anlamaya çalışmakla meydana gelebilecek bir iman ışığı, ledünnî bir bilgi olduğunu bizlere ihtar etmiş olmaktadır. (A.Halid-Yeni Ümit)

AŞKIN TADINA VARMAK

Muhabbet, herkesçe de bilindiği üzere, sevgi, sevme, sohbet, ruhun, kendisinden lezzet duyduğu şeye meyletmesi demek olup, zıddı buğz etme ve düşmanlıktır. Muhabbetullah ise, en kısa tanımıyla, Allâh’a (celle celâluhu) içten ve en yüksek seviyede duyulup hissedilen sevgidir. Bu açıdan Allahu Zülcelal’e duyulan şiddetli sevgi, kulluğun da zirve mertebesidir. “İman edenlerin Allah’a olan sevgileri, çok daha yüksek/kuvvetlidir”

Bu bilgeler üzerine inşa edeceğim pek söz kalmadı. Allah’ı yakından tanımak adına şu mübarek Ramazan ayına girerken çok şey yapılabilir, her şeyi bir tarafa bırakıp, dünyayı birkaç saat unutup, Kur’an okuyabiliriz, Efendimizin örnek hayatını inceleyip, sahabe efendilerimizden birer kaşık manevi lokmalarla beslenebiliriz.

Uzun süredir bu konu üzerinde çalışmama rağmen ben daha Allah’ın güzel isimlerinden sadece Rab’bi öğrenmeye çalıştım. Onun bizi terbiye edici olduğunu öğrendim. Bu terbiye sayesinde cennette inşallah cemalini görebilme ihtimalimiz olduğunu kavradım.

Bir şey daha öğrendim, Efendimizi sevmenin ve Rabbimize aşık olmanın bir bedeli olduğunu öğrendim. Müftü Yardımcımız Yakup Yıldırımın yazdığı Allah’ı tanımak isimli kitabının bir bölümünde deniyor ki, Efendimizi severseniz, malınızla imtihan olursunuz, bu razı mısınız? Allah’ı sevmenin de bir bedeli varmış, insan evladı, eşi, malı, sağlığı v.b imtihan olurmuş. Bakalım, bu kulum beni gerçekten seviyor mu? Diye sınanırmışız.

Mevlana’nın, ‘Rabbim bana dert vermediği zaman, beni unuttu!” endişesi taşımasını bu eserleri okuduktan sonra dahi iyi anladım.

SON SÖZ İmandan kaynaklanan lezzetin temelinde muhabbetullahın, onun da temelinde rasûle itaat vardır”

Rahmetin sağanak sağanak  yağacağı şu mübarek günleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Hadi hayırlı Ramazanlar. 

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co