Arap Saçı ve

Bu haber 09 Kasım 2018 - 8:16 'de eklendi ve 438 kez görüntülendi.

Arap Saçı ve
Yaratmak kelimeleri !..
Bugün mübarek Cuma: Sabah namazı kıldım, Bera ağabeyin simit ve ekmeği için ekmek satan , belediyenin ekmek kulübesine koştum..
Bir bardak çay içerek erken işime geliyorum.. Radyo da haberleri dinliyorum, Arap saçına döndü ve Yaratmak kelimelerini üst üste kullandı..
Allah’ın Sıfatları: Allahü teâlânın sıfatları 14 tanedir. 6 tanesi Zati Sıfatları (Sıfât-ı zâtiyye), 8 tanesine de Subûti Sıfatları (Sıfât-ı sübûtiyye) denir.
Ki Yaratmak Allah’a mahsusdur. İnsanoğlu hiçbir şey yaratamaz , ancak Allah’ın verdiği akıl ve zeka ile bir şey yapa bilir..
Bugün gençler bu sıfatları bilmiyor : Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır.
Zati Sıfatları (Sıfat-ı Zatiyyesi):
1- Vücud: Allah Teâlâ vardır. Varlığı ezelîdir.
2- Kıdem: Allah Teâlâ’nın varlığının başlangıcı olmamasıdır. Allah Teâlâ’nın varlığının evveli yoktur.
3- Beka: Allah Teâlâ’nın varlığının sonu olmaması, daima var bulunmasıdır. Allah Teâlâ’nın varlığının sonu yoktur. Hiç yok olmaz.
4- Vahdaniyyet: Allah Teâlâ’nın bir olması demektir. Allah Teâlâ’nın zatında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, benzeri yokdur.
5- Muhalefet-ün lil-havadis: Allah Teâlâ’nın sonradan vücud bulan varlıklara benzememesi demektir. Allah Teâlâ, zatında ve sıfatlarında hiçbir mahlûkun zât ve sıfatlarına benzemez.
6- Kıyam bi-nefsihi: Allah Teâlâ’nın, başka bir varlığa ve hiçbir mekâna muhtaç olmadan zâtı ile kaim olması demektir. Allah Teâlâ zâtı ile kaimdir. Mekana muhtaç değildir. Madde ve mekan yok iken O var idi. Zîra her ihtiyactan münezzehdir.
Subûti Sıfatları (Sıfat-ı Sübutiyyesi):
1- Hayat: Allah Teâlâ’nın hayat sâhibi olması demektir. Allah Teâlâ diridir. Hayatı, mahlûkların hayatına benzemeyip, zatına layık ve mahsûs olan hayat, ezelî ve ebedidir.
2- İlim: Allah Teâlâ’nın her şeyi bilmesi, ilminin her şeyi kuşatması demektir. Allah Teâlâ herşeyi bilir. Bilmesi mahlûkâtın bilmesi gibi değildir.
3- Sem’: Allah Teâlâ’nın her şeyi işitmesidir. Allah Teâlâ işitir. Vâsıtasız, cihetsiz işitir. İşitmesi, kulların işitmesine benzemez.
4- Basar: Allah Teâlâ’nın her şeyi görmesidir. Allah Teâlâ görür. Aletsiz ve şartsız görür. Görmesi göz ile değildir.
5- İrâdet: Allah Teâlâ’nın dilemesi vardır. Dilediğini yaratır. Her şey Onun dilemesi ile var olur.
6- Kudret: Allah Teâlâ, herşeye gücü yeticidir. Hiçbir şey O’na güç gelmez.
7- Kelâm: Allah Teâlâ’nın harfe ve sese muhtaç olmadan konuşması demektir. Allah Teâlâ söyleyicidir. Söylemesi alet, harfler, sesler ve dil ile değildir.
8- Tekvîn: Allah Teâlâ yaratıcıdır. Ondan başka yaratıcı yoktur. Her şeyi O yaratır.
Görüldüğü üzere : Subuti sıfatları içinde : Yaratmak Allaha mahsustur ve onun sıfatıdır.. aman bu söze dikkat edelim.. yaptı diyelim, icat etti diyelim, o yapar diyelim..
Allah’tan başka kimse bir şey yaratamaz bunu unutmayın..
Arap ırkı : Türklere çok benzer, saçları düzgündür..
1918 yıllarda hicaz bölgesini Osmanlı ve Türklerden koparmaları ile bizi sürekli Araplarla kavga ettirmek için ortaya bir çok laf İngiliz kafiri ve onların sözcüleri tarafından atılmıştır..
Siyah köpeklere “ Arap” dediler, Zenci ırkından olan kişileri kötüleyerek “Arap” dediler, oysa Bilali Habeşi ise ilk ezanı okuyan Müslüman bir zencidir.. o bizim kardeşimizdir..
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) efendimiz Arapdır.. saçları düzğündür .. Kafirler karışık bir iş olduğu zaman Arap saçına benziyor diyerek , burada Peygamberimize hakaret etmektedirler.. İftira etmektedirler..
Oysa : Hac ve Umre’ye gidenler yüzde 95 veya daha fazlası hiç Arap görmemişlerdir.. Çünkü Arap’lar Hac ve Umre zamanı Mekke ‘ye Medineye çok fazla gelmezler..
Suudi Arabistan da yaşayan insanların tamamı Arap Irkı değildir..
Çok değişik milletten, ırktan insanlar vardır..
Peygamber efendimizin soyundan gelen: Seyyid ve Şerifler vardır, Türkiye de yaşayan evladı Resüller , yani Peygamberimizin torunları vardır ki , En meşhurları Seyyid Ahmet Arvasidir..
Bu sebeple : Arap ve Yaratmak kelimesine çok dikkat edelim, sözümüzün nereye gittiğine dikkat edelim, Allah korusun imandan çıkmak var ! Peygamberimize hakaret var ki , ebediyi hayatımızı bitirmeye kadar gider..
Amman dikkat diyorum..
Cumanız mübarek olsun
İyi günler..

Bekir Doğanbekirdogan@kahramanmarasgazetesi.com.tr