2016 yılında Genel Sağlık Sigortası Prim tutarları ve Sistemi

2016 yılında Genel Sağlık Sigortası Prim tutarları ve Sistemi

 

Genel sağlık sigortası uygulaması ertelemeler sonrası 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulama herhangi bir sosyal güvencesi olmayan yani işçi, esnaf ve memur veya kendi adına isteğe bağlı, tarım sigortası primi gibi herhangi bir sigortası olmayan kişilerin zorunlu olarak sigorta primi ödemesi veya ücretsiz sağlık hizmetleri uygulamasından faydalanması anlamına gelmektedir.

Genel sağlık sigortası kapsamı, ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki tarafı bulunmakla birlikte ücretli tarafı 3 farklı ücretlendirmeye tabidir.

Ücretsiz olarak kimlerin faydalanacağı (Primi devlet tarafından ödenmekte) ile ödenmesi gereken prim tutarının ne kadar olacağı konusu, asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. 2016 yılı için sistem aile gelirinin, ailedeki kişi sayısına bölünerek Asgari ücretin üçte birinden az ise ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanılmakta, kişi başı gelir asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olması halinde 65,88 TL, asgari ücretle asgari ücretin 2 katı arasında ise 197,64 TL, asgari ücretin 2 katından fazla kişi başı düşen gelir var ise 398,28 TL genel sağlık sigortası primi ödenmesi gerekmektedir.

Detaylı hesap aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Tablo 1

  01.01.2016 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası Prim Tutarları
1 Geliri Asgari Ücretin1/3’den(549,00 TL) Az olanlar Ücretsiz Sağlık Hizmeti
2 Geliri Asgari Ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (549,00 – 1.647,00 TL) olanlar

 

65,88 TL
3 Geliri Asgari Ücret ile asgari ücretin iki katı arasında (1.647,00 – 3.294,00 TL) olanlar 197,64 TL
4 Geliri Asgari Ücretin iki katından fazla (3.294,00 TL ve üzeri) olanlar 395,28 TL

 

Görüleceği üzere Genel Sağlık Sigortası için 2016 yılında asgari ücretin 2 katından fazla geliri olan kişiler, 398,28 TL prim ödemesi gerekmektedir.

5510 sayılı kanuna göre bazı sigortalıların kendileri veya işverenleri ile birlikte genel sağlık sigortasına ödediği prim oranı ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Tablo 2

  Sigortalılık Statüsü Prime Esas Kazanç Genel Sağlık Sigortası Prim Oranı Ödenecek Genel Sağlık Sigortası Primi
1 4/a’ya tabi prim Ödeyen (SSK’lı) 1.647,00 % 12,5 205,88
2 4/b’ye tabi prim Ödeyen (Bağ-kurlu) 1.647,00 % 12,5 205,88
3 Tarım Sigortası 1.262,70* %12,5 157,84
4 Tarım İşçi Sigortası 1.262,70* %12,5 157,84
5 Avukatlık Stajı Yapanlar 1.647,00 %6 98,82
6 Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler 823,50** %5 41,18
7 Staja tabi tutulan öğrenciler 1.647,00 %5 82,35
8 Türkiye İş Kurumu kursiyerleri 1.647,00 %4,5 74,12
9 Genel Sağlık Sigortalısı 549,00

1.647,00

3.294,00

%12

%12

%12

65,88

197,64

395,28

*2016 yılı için asgari Ücretin 23 günlük tutarı üzerinden prim ödenmektedir.

**3308 Mesleki Eğitimi Kanununa istinaden PEK’leri asgari ücretin %50’sidir.

 

Yukarıdaki tablo 2’de de görüleceği üzere bazı sigortalılar yönüyle farklı prime esas kazanç ve farklı genel sağlık sigortası prim oranının belirlendiği anlaşılmaktadır.

Dolayısı ile vatandaşların gelir durumuna göre asgari ücretin 2 katı üzerinden bir prim tutarı belirlenmesi, prim tahsilatının yapılmasını ve genel sağlık sigortası uygulamasının fayda gerçekliliğini ortadan kaldırmaktadır.

Diğer taraftan genel sağlık sigortası uygulamasında prim ödenmediği sürece sağlık hizmetlerinden faydalanılamamaktaydı. Bakanlar Kurulu kararı ile ikinci bir karar ile 30.06.2016 tarihine kadar yabancılar ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler hariç Devlet ve Üniversite hastanelerinden borcu olanların da sağlık hizmetlerinden faydalanılması imkânı getirilmiştir.

Borcu olanlar, SGK’ya GSS’li olarak tescil edilmekle birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanamamasının bir sorun olduğu ortadaydı. Bu durum Bakanlar Kurulu kararı ile sağlık tesislerinin döner sermaye gelirleri nezdinde geçici olarak bir çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Bu karardan önce borcu olanların sağlık hizmetinden faydalanamaması vatandaşta şöyle bir algıya sebep oluyordu. “Ben almadığım bir sağlık hizmetinin primini neden ödüyorum ve neden borçlu oluyorum”. Dolayısı ile sistemin yeniden değerlendirilmesi gerekiyordu ki hükümet 2016 eylem planında genel sağlık sigortası uygulamasını gözden geçireceğini açıklamıştır.

Ayrıca aynı eylem planında öğrencilerle ilgili de genel sağlık sigortası prim borçları ile ilgili düzenlemenin yapılacağı bilgisi yer almaktadır.

Mevcut mevzuat kapsamında genel sağlık sigortası ile ilgili ne yapılmalıdır sorusuna cevap verecek olursak;

Vatandaşların herhangi bir sosyal güvencesi yoksa işlem sırası aşağıdaki şekildedir.

-Vatandaşın sosyal güvencesi yoksa vakit kaybetmeksizin Sosyal Yardımlaş Vakıflarına müracaat etmelidirler.

-Sosyal Yardımlaş Vakıflarına müracaat sonrası şahsın aile gelir durumu tespit edilerek tespit edilen gelir SGK’ya bildirilmektedir.

-SGK ilgili Sosyal Yardımlaş Vakıflarından gelen gelir durumuna göre şahısların sigortalılığını yukarıdaki tabloda belirtilen duruma göre tescil etmektedir.

-Geliri asgari ücretin 1/3’den (2016 yılı için 549,00 TL) az olanlar, ücretsiz sağlık tescili yapılmaktadır.

-Aile kişi başına düşen geliri 549,00 TL ve üzeri ise gelir durumuna göre yukarıdaki tablo 1’deki prim tutarları üzerinden (65,88 TL veya 197,64 TL veya 398,28 TL ) SGK’ya her ay belirlenen tutarda aylık borç tahakkuk ettirilecektir.

 

Nasıl bir genel sağlık sigortası sitemi olmalıdır?

Hükümetin 2016 eylem planında genel sağlık sigortası uygulamasını gözden geçireceğini açıklamıştır. Bu kapsamda özellikle ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalananların devam etmesi ile birlikte belirli bir gelir durumundan sonra genel sağlık sigortası prim oranı asgari ücretin yarısının % 6’sı gibi belirlenerek genel sağlık sigortası isteğe bağlı yapılmalıdır. Borcun ödenmemesi halinde sağlık hizmeti verilmeye devam edilmelidir. SGK’ya biriken borçların tahsilatını kolaylaştırma amaçlı borçluların herhangi bir sebeple sigortalı olmaları durumunda işverenlerince ücretlerinden kesinti yapılarak SGK’ya ödemeleri, Kendisi adlarına sigortalı iseler ilk ödenen prim tutarlarının Genel Sağlık sigortası borcuna aktarılması yoluna kanuni düzenleme ile gidilebilir. Belirlenecek %6 genel sağlık sigortası prim oranı ise 49,41 TL anlamına gelmektedir.

 

Sonuç olarak Genel Sağlık Sigortası;

 

  • İsteğe Bağlı olarak asgari ücretin yarısının % 6’sı tutarında (49,41 TL) veya yaklaşık bir tutarda belirlenebilir.
  • Öğrencilere Lise öğrenimi sonrası en az 3 yıl Üniversite mezunlarına en az 2 yıl ücretsiz olarak belirlenebilir.
  • Sosyal Yardımlaşma Vakıflarında muhtaç statüsünde kayıtlı olanlara ücretsiz faydalanmasına devam edilmelidir.
  • 01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan ve sağlık hizmetlerinden faydalanmayan vatandaşlar yönüyle borçlar silinmesi değerlendirilebilir.
  • Borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanmasına devam edilmesi faydalı olur.
  • Borcu olanların borçları daha sonra SGK kapsamında çalışmaya başlamaları halinde ödenen veya ödenecek ilk primden kesinti yapılmasının sağlanması yönünde düzenleme yapılabilir.

 

Yukarıda belirtilenler bir öneri olup, daha rasyonel bir şekilde genel sağlık sigortası gündeme alınarak gerekli düzenlemelerin yapılmasında fayda olacaktır.

Saygılarımla….

 

 

 

İmran SARI

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co