2016 YILI MUHASEBE ve VERGİ HADLERİ

2016 YILI MUHASEBE ve VERGİ HADLERİ

 

Vergi Usul Kanun’da yer alan ve 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan hat ve tutarları belirleyen, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460) yayınlandı.

01.01.2016 dan itibaren uygulanacak had ve tutarlar(geniş bir tebliği internetten inceleyiniz)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ya göre;

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

-Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Yeniden Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığınca, 25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2016 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu had ve tutarlar şöyledir;

  1. Yeniden Değerleme Oranında Arttırılan Had ve Tutarlar

1.1 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

12.600 TL’ye kadar 15%
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası 20%
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası 27%
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası 35%

1.2. Gayrimenkul Sermaye İradında İstisna Tutarı: 3.800.- TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2016 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.

1.3. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı: 13.70- TL

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere 13.70 TL olarak tespit edilmiştir.

1.4. Engellilik İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece engelliler için 900 TL, ikinci derece engelliler için 460 TL, üçüncü derece engelliler için 210 TL olarak tespit edilmiştir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 6.300 TL, diğer yerlerde 4.200 TL olarak tespit edilmiştir.

1.6. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2016 takvim yılında uygulanmak üzere;–  1 numaralı bent için 88.000 TL ve 126.000 TL,–  2 numaralı bent için 42.000 TL,–  3 numaralı bent için 88.000 TL, olarak tespit edilmiştir.

Son dakika bir gelişme İşveren payı fondan ödenecek Sigorta primi işveren payının fon tarafından karşılanması uygulaması 2020’ye kadar uzatıldı.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesinde tanımlanan özel sektör çalışanları sigorta primi işveren payının İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanması uygulaması 2020 yılına kadar uzatıldı. Uygulama 31 Aralık 2015’te sona eriyordu. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10. maddesinde değişiklik yapan Bakanlar Kurulu kararıbugün yürürlüğe girdi. Yeni oranlar Hayırlı Olsun..

Ayırca daha önceki köşe yazılarımda bahsetmiş idim. Kahramanmaraş Ak Parti İl başkanlığına Av. Ahmet ÖZDEMİR bey atanmışlardır. Kendilerine hayırlı olsun diyor yeni oluşturacağı yönetim kurulu üyeleri ile 2019 yılı ve ardından 2023 yılı yolunda başarılar diliyorum. Aynı duygularımı Onikişubat İlçe Başkanlığına atanan Av. Fırat Görgel beye de Hayırlı olsun diyorum. Güzel bir nasihatla bu haftaki köşe yazımı bitirmiş olalım.“.. Mert Ol, Yürekli Ol, Kimsenin umudunu kırma …” Şeyh Edebali hazretlerinin nasihatini  mutlaka tümünü okumak gerek…. Benim başucu yazılarımdandır. Büroma gelene her zaman tümünü yada bir bölümünü okumuşumdur. Sağlıcakla kalınız..

Bu yazı için bir yorum yazın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Adres: Trabzon Bulvarı Borsa Caddesi Ticaret Borsası İşhanı altı no: 9/3 Merkez Kahramanmaraş Telefon: 03442212035 Faks: 0344 225 00 50 Cep Telefonu: 0542 233 89 31
Portal Teması : Wptr.Co